Αγγελίες Εργασίας-Διάφοροι Τομείς 8/7/2021

Kitchen Coordinator Position – Vathy, Samos, Greece

Requirements:

 • Minimum 25 years of age
 • Minimum 6 month commitment period 
 • Fluency in English
 • Trained chef and kitchen management experience
 • HACCP/ hygiene training 
 • 5 days of quarantine mandatory and rapid test, unless fully vaccinated

Desired Skills & Characteristics:

 • Greek language skills preferable but not essential
 • Experience in a community kitchen 
 • Strong interpersonal and communication skills
 • People management skills and experience in working with refugees and asylum seekers
 • Sound decision-making ability 
 • Highly flexible and adaptable 
 • Ability to identify and resolve conflicts
 • Extensive knowledge of basic programs such as Microsoft Excel and Word 

What we can offer:

 • Free accommodation 
 • Monthly stipend 
 • The unique experience working closely with a multicultural, diverse, friendly team
 • Professional experience in the field 

An email including a motivation letter and CV to the following address [email protected]


 

Ζαχαροπλάστης – Ναύπλιο

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης σχολής τουριστικών επαγγελμάτων
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών 
 • Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά, ομαδικό πνεύμα συνεργασίας

Προσφέρονται: Διαμονή και διατροφή

https://bit.ly/2SRGPxQ

 

Pastry Chef – Nafplio

Necessary qualifications:

 • Degree of higher school of tourism 
 • Previous experience of at least 3 years
 • Professional appearance and behavior, team spirit 

Offered: Accommodation and meals

https://bit.ly/2SRGPxQ


 

Steward / Λάντζα – Πάρος

Απαιτούμενα προσόντα – δεξιότητες:

 • Προηγούμενη εμπειρία σε ανάλογη θέση σε ξενοδοχείο
 • Εμπειρία στις διαδικασίες υγιεινής και καθαριότητας της κουζίνας και των επισιτιστικών τμημάτων
 • Ικανότητα αποτελεσματικής οργάνωσης εργασιών και διαχείρισης χρόνου
 • Ομαδικότητα – προσαρμοστικότητα – προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Καλή γνώση αγγλικών

Προσφέρονται: Διαμονή & Ημι-διατροφή

https://bit.ly/2UnDnvj

 

Dishwasher – Paros

Required qualifications – skills:

 • Previous experience in a similar position in a hotel
 • Experience in hygiene and cleanliness processes of the kitchen and food departments
 • Organization and time management skills
 • Teamwork – adaptability – attention to detail
 • Good knowledge of English

Offered: Accommodation & Half-board

https://bit.ly/2UnDnvj


 

Barista – Κηφισιά

 • Ευχάριστη προσωπικότητα
 • Μεθοδικότητα, ευχέρεια επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Υπευθυνότητα και συνέπεια
 • Η προϋπηρεσία στο χώρο της μαζικής εστίασης θα εκτιμηθεί

τηλ: 214 687 1200

https://bit.ly/2SQDfE8

 

Barista – Kifissia

 • Pleasant personality
 • Methodism, communication skills, and teamwork ability
 • Responsibility and consistency
 • Previous experience in the field of catering will be appreciated

Tel: 214 687 1200

https://bit.ly/2SQDfE8


 

Senior Web Designer – Athens

 • 3+ years of experience in an agency or client-side environment
 • Strong design, layout conceptual skills
 • High-level designing skills in Adobe Creative Suite and Figma
 • Knowledge of responsive web design
 • Strong portfolio and related work
 • Ability to work in a team environment
 • Familiarity with HTML, CSS, JavaScript, Responsive Frameworks and CMS systems are a strong plus

https://bit.ly/2UvrfbP


 

Τεχνικοί Υπολογιστών – Κορωπί

“Τεχνικός Η/Υ”

Απαραίτητα προσόντα – εμπειρία:

 • Πτυχίο στην επιστήμη των υπολογιστών
 • Προϋπηρεσία στη συντήρηση υπολογιστικών συστημάτων, περιφερειακών Η/Υ θα εκτιμηθεί
 • Δίπλωμα δικύκλου ή αυτοκινήτου
 • Ικανότητα εργασίας σε ομάδα
 • Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες

https://bit.ly/3jPflEf

 

Computer Technicians – Koropi

“Τεχνικός Η/Υ”

Necessary qualifications – experience:

 • Degree in computer science
 • Previous experience in computer systems 
 • Motorcycle or car license
 • Team workability 
 • Fulfilled military service 

https://bit.ly/3jPflEf


 

Delivery Driver – Agia Paraskevi

 • your own vehicle
 • drivers license 
 • excellent communication and customer-oriented skills
 • sufficient usage of Greek and English language 

https://bit.ly/36kWs4a


 

Αποθηκάριος – Μαγούλα Αττικής

 • Απόφοιτοι λυκείου
 • Προηγούμενη πείρα σε θέσεις αποθήκης θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση Word και Excel

https://bit.ly/3ABuQ8Q

 

Warehouse employee – Magoula Attica

 • Highschool graduate
 • Previous experience in the warehouse will be considered as an extra qualification
 • Good knowledge of Greek and English
 • Good knowledge of Word and Excel

https://bit.ly/3ABuQ8Q


 

Πωλητές & Οπτικοί – Αθήνα

https://bit.ly/3Az8Fjn

 

Sellers & Opticians – Athens

https://bit.ly/3Az8Fjn


 

Εργάτης Αποθήκης Καταστήματος – Περιστέρι & Πετρούπολη

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Απολυτήριο λυκείου
 • Επιθυμητή η εργασιακή εμπειρία σε περιβάλλον αποθήκης
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

https://bit.ly/3hHtBfF

 

Warehouse Worker – Peristeri & Petroupoli

Qualifications required:

 • High school graduate
 • Work experience in a warehouse is desirable
 • Ability to work in shifts
 • Fulfilled military service

https://bit.ly/3hHtBfF


 

Υπάλληλος Καταστήματος (μερική απασχόληση) – Αμπελόκηποι

https://bit.ly/3wnTPJa

 

Store Employee (part time) – Ampelokipi

https://bit.ly/3wnTPJa


 

Εργάτης / Picker – Μάνδρα

https://bit.ly/3AzUgUf

 

Worker / Picker – Mandra

https://bit.ly/3AzUgUf


 

Εργάτης Γραμμής Παραγωγής – Κηφισιά

Απαραίτητα προσόντα:

 • Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενο ωράριο
 • Διάθεση για εργασία

https://bit.ly/3wmIdX8

 

Production Worker – Kifissia

Necessary qualifications:

 • Ability to work in shifts
 • Willingness to work

https://bit.ly/3wmIdX8


 

Ταμίες Θεάτρου – Αττική 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τουλάχιστον 3ετή προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε θέατρα
 • Γνώση των κανόνων ασφαλείας θεάτρων
 • Γνώση χειρισμού συστήματος show relay

https://bit.ly/2UvunEB

 

Theater Cashiers – Attica

Necessary qualifications:

 • At least 3 years of previous work experience in theaters
 • Knowledge of theater safety rules
 • Knowledge of show relay system operation

https://bit.ly/2UvunEB


 

Υπάλληλος Υποδοχής – Παλαιό Φάληρο

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτος τουριστικής σχολής
 • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση ή/και στην τουριστική βιομηχανία γενικότερα
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικής και απαραίτητα πολύ καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
 • Εξαιρετική ικανότητα χειρισμού Η/Υ (MS Office platform)
 • Πολύ καλή γνώση ξενοδοχειακών PMS (Fidelio)

https://bit.ly/3yta8WE

 

Receptionist – Paleo Faliro

Necessary qualifications:

 • Graduate of tourism school
 • Experience in a similar position and/or in the tourism field
 • Very good knowledge of English and necessarily very good knowledge of a second foreign language
 • Excellent computer skills (MS Office platform)
 • Very good knowledge of hotel PMS (Fidelio)

https://bit.ly/3yta8WE


 

Καθαρίστρια – Αττική 

 • Εργασιακή εμπειρία ως καμαριέρα ή καθαρίστρια, ιδανικά σε ξενοδοχειακό περιβάλλον
 • Καλή γνώση ελληνικών και μέτρια γνώση αγγλικών.
 • Καλή φυσική κατάσταση, διακριτική συμπεριφορά και εχεμύθεια
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια.

Βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία 

https://bit.ly/2V7qx4E

 

Cleaner – Attica

 • Work experience as a maid or cleaner, preferably in a hotel 
 • Good knowledge of Greek and intermediate level of English.
 • Good physical condition, discrete and confident
 • Attention to detail.

CV with recent photo

https://bit.ly/2V7qx4E


 

Βοηθός Φυσικοθεραπευτή /τριας – Μήλος

Απαραίτητα προσόντα:

 • Προϋπηρεσία 2 χρόνια 
 • Ενθουσιώδης προσωπικότητα με άριστο πνεύμα συνεργασίας
 • Ευγένεια – συνέπεια

Προσφέρονται: Διαμονή και διατροφή

https://bit.ly/3dRMKKt

 

Physiotherapist Assistant – Milos

Necessary qualifications:

 • Previous experience of 2 years
 • Enthusiastic personality and teamwork ability
 • Courtesy – consistency

Offered: Accommodation and meals

https://bit.ly/3dRMKKt


 

DJ – Mykonos

Requirements:

 • Similar experience to 5-star hotels or fine restaurants
 • Excellent use of English language
 • Relaxing mixes according to time of the days entertaining guests
 • Ability to adjust the music to guests taste
 • Updated on markets latest music trends
 • Kind, patient and social

We offer:

 • Accommodation within the hotel at brand new rooms with wifi
 • 2 meals per day

https://bit.ly/36gaXGp


 

Μοδίστρα/Γαζώτρια – Μύκονος

 • Γνώση κοπής και ραφής υφασμάτων και ταπετσαρίας

Προσφέρεται διαμονή εντός ξενοδοχείο και διατροφή

https://bit.ly/3dRs3OQ

 

Tailor/Sewing – Mykonos

 • Knowledge of cutting and sewing fabrics and upholstery

Accommodation and meals are offered

https://bit.ly/3dRs3OQ


 

Graphic Designer – Αθήνα

Προφίλ υποψηφίου:

 • Απόφοιτος-η ΙΕΚ / ΤΕΙ Γραφιστικής
 • Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Καλός χειρισμός Η/Υ και εφαρμογών Photoshop, Illustrator και In design
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και δημιουργική σκέψη
 • Καινοτομία και εστίαση στη λεπτομέρεια
 • Ικανότητα τήρησης διαδικασιών και προθεσμιών

https://bit.ly/3xu0W4s

 

Graphic Designer – Athens

Candidate profile:

 • Graduate of IEK / TEI of Graphic Design
 • Necessary previous experience of at least three (3) years in a relevant position
 • Excellent knowledge of English
 • Good knowledge of PCs and Photoshop, Illustrator, and In design application
 • Ability to take initiatives and creative thinking
 • Innovation and focus on detail
 • Ability to comply with procedures and deadlines

https://bit.ly/3xu0W4s


 

Γραφίστας-τρια – Αθήνα 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Σχετικό πτυχίο
 • Άριστη γνώση Flash, Photoshop και Illustrator
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Προϋπηρεσία επιθυμητή

https://bit.ly/2STkoIJ

 

Graphic Designer – Athens

Necessary qualifications:

 • Relevant degree
 • Excellent knowledge of Flash, Photoshop, and Illustrator
 • Very good knowledge of English
 • Previous experience is desired

https://bit.ly/2STkoIJ


 

Italian Customer Care Advisors and Team Leaders – Athens

Candidate Profile:

 • Excellent Command of both Italian and English Language
 • Experience in Customer and Sales Positions would be a plus
 • Self-starter attitude
 • Good interpersonal & team-working skills

https://bit.ly/36k0Sbq


 

Spanish Inside Sales Representative – Athens

 • Native level in Spanish
 • Advanced English skills
 • Any relevant experience in customer handling via phone will be an asset
 • Results-oriented, highly organized
 • Team player, ability to collaborate effectively and think outside the box
 • PC literacy
 • Desired degree from AEI / TEI of mechanical/electrical engineering or related specialty

https://bit.ly/3hCraLe


 

Brazilian Portuguese Social Media Content Moderators – Remote

 • Fluency in Brazilian Portuguese
 • Very good communication skills in English
 • Ability to speak and write clearly in Brazilian Portuguese and in English
 • Exceptional written and spoken communication skills, soft skills, as well as problem-solving skills
 • Ability to use Windows Operating Systems, internet applications, and usage of MS Office
 • Solid team, and collaboration skills, work independently with limited supervision

https://bit.ly/3hHcScm


 

Russian Speaking Job Opportunities – Remote

 • Fluency in Russian
 • Very good communication skills in English
 • Exceptional communication & soft skills, as well as problem-solving skills
 • Computer knowledge/tech savviness
 • Resourceful, able to multitask
 • Thrive as a team player in a fast-paced, high-energy, change-oriented environment

https://bit.ly/3ADSeSU


 

French-speaking job opportunities – Athens

 • Near-native level in french
 • Good communication skills in English (B2+ level)
 • Exceptional communication & soft skills, as well as problem-solving skills
 • Computer knowledge/tech savviness
 • Resourceful, able in multitasking
 • Willing and able to adapt to changes
 • Able to work independently and as a member of a team
 • Prior customer support experience will be considered as an advantage

https://bit.ly/3xpoiIb


 

Πλύντης Αυτοκινήτων – Αθήνα 

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Τεχνική εκπαίδευση
 • Εξειδίκευση / πιστοποίηση σεμιναρίων αυτοκινητοβιομηχανίας
 • Καλά οργανωτικά και επικοινωνιακά στοιχεία
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

https://bit.ly/36gCxmX

 

Car Washer – Athens

Necessary qualifications:

 • technical education
 • Specialization/certification of automotive seminars
 • Good organization and communication skills
 • Fulfilled military service

https://bit.ly/36gCxmX


 

Εργάτης Παραγωγής – Αχαρνές

https://bit.ly/3dTsA2R

 

Production Worker – Acharnes

https://bit.ly/3dTsA2R


 

Ηλεκτρολόγοι και Βοηθοί – Αγία Παρασκευή 

e-mail: [email protected]

https://bit.ly/3yuSsKj

 

Electricians and Assistants – Agia Paraskevi

e-mail: [email protected]

https://bit.ly/3yuSsKj


 

Τεχνίτες και Υδραυλικοί – Αττική 

https://bit.ly/3qOKDMY

 

Craftsmen and Plumbers – Attiki

https://bit.ly/3qOKDMY


 

Εργάτης κήπων – Γλυφάδα

https://bit.ly/3hl0tM4

 

Garden worker – Glyfada

https://bit.ly/3hl0tM4


 

Κομμώτριες – Θησείο

https://bit.ly/36iOKaB

 

Hairdressers – Thissio

https://bit.ly/36iOKaB