Αγγελίες Εργασίας-Διάφοροι Τομείς 29/7/2021

Β’ Μάγειρας – Σαντορίνη

Απαραίτητα προσόντα:

 • Προϋπηρεσία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση

Παροχές: Διαμονή & διατροφή

https://bit.ly/2UXcYVF

 

Cook Β’ – Santorini

Necessary qualifications:

 • Previous experience of 2 years in a relevant position

Facilities: Accommodation & food

https://bit.ly/2UXcYVF


 

Βοηθός Σερβιτόρου (Waiter Assistant) – Σαντορίνη

Απαραίτητα προσόντα:

 • Προϋπηρεσία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Στοιχειώδης γνώση της αγγλικής γλώσσας

Παροχές: Διαμονή & διατροφή

https://bit.ly/3ycmBhA

 

Waiter Assistant – Santorini

Necessary qualifications:

 • Previous experience of 2 years in a relevant position
 • Basic knowledge of English

Facilities: Accommodation & food

https://bit.ly/3ycmBhA


 

Υπάλληλος Λάντζας – Θάσος

Απαραίτητα προσόντα:

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Ευελιξία και αποφασιστικότητα
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας

Η εταιρία προσφέρει: Διαμονή και διατροφή

https://bit.ly/2TDwIgr

 

Dishwasher – Thassos

Necessary qualifications:

 • Previous experience in a related position
 • Flexibility and determination
 • Teamwork spirit

The company offers: Accommodation and food

https://bit.ly/2TDwI


 

WordPress Developer – Athens

 • 4+ years of Object Oriented PHP coding
 • experience with the WordPress
 • knowledge of front-end technologies including JavaScript frameworks, HTML5, CSS3
 • proficient understanding of HyperText Transfer Protocol, web markup
 • pre-processing platforms, such as LESS and SASS
 • familiarity with UI/UX best practices.
 • prior experience with Web APIs and their integration in application/website workflows.
 • knowledge of code versioning tools such as Git

The following will be considered an asset:

 • knowledge of Vue.js / AngularJS / React
 • experience with WooCommerce or Magento 2.x
 • familiarity with Web security best practices
 • error handling, error logging, and graceful service degradation

https://bit.ly/3x9XtH1


 

Μηχανικός Αυτοκινήτων – Αθήνα

Απαιτούμενα προσόντα:​

 • Άριστη γνώση μηχανολογίας αυτοκινήτου
 • Τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρία σε παρόμοια θέση

https://bit.ly/3rE7lYm

 

Car Engineer – Athens

Qualifications required:

 • Excellent knowledge of car engineering
 • At least 5 years of experience in a similar position

https://bit.ly/3rE7lYm


 

Καθηγητές/τριες Αγγλικών – Άνω Πατήσια

Απαραίτητα προσόντα:

 • Κάτοχος πτυχίου διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας (ελληνικού ή ξένου πανεπιστημίου)
 • Σχετική προϋπηρεσία επιθυμητή

https://bit.ly/2UNUWW7

 

English teachers – Ano Patisia

Necessary qualifications:

 • Degree in English language teaching (Greek or foreign university)
 • Relevant previous experience is desirable

https://bit.ly/2UNUWW7


 

Creative Designer – Athens

 • Bachelor’s Degree in a related field such as Public Relations, Communications or Marketing
 • Minimum 3 years of related work experience
 • Proficiency in Photoshop, Illustrator
 • Ability to design pixel-perfect graphics
 • Familiarity with Adobe Creative Cloud Services and Figma
 • Creativity & ability to work in a fast-paced environment
 • Team spirit & organizational skills
 • Experience in retail would be preferable

https://bit.ly/3l3Yf6f


 

Καμαριέρες – Μύκονος

Παρέχεται διαμονή και διατροφή

https://bit.ly/3zMn6iL

 

Maids – Mykonos

Accommodation and food are provided

https://bit.ly/3zMn6iL


 

Assistant Reservations Agent – Athens

Position Requirements:

 • 2+ years experience in a similar position in a 5* or luxury/boutique hotel
 • Degree in Hospitality / Tourism
 • Excellent command of Greek and English language, additional languages will be considered as an asset
 • Excellent communication skills
 • Ensure excellent verbal and/or written response to guest requests
 • Knowledge of any PMS is considered essential, knowledge of Opera PMS will be considered as an asset
 • Knowledge of any IDS & GDS will be considered as an asset
 • Guest friendly mentality
 • Superior computer skills [Microsoft Office, social media, emails, internet]
 • Teamwork spirit
 • Strong interpersonal skills
 • Ability to perform under pressure
 • Excellent planning and problem-solving skills

https://bit.ly/3iaLDYQ


 

Συντηρητής Γενικών καθηκόντων – Μύκονος

Απαραίτητα προσόντα:

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Γνώση εργασιών συντήρησης
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας

Προσφέρονται: Διαμονή & Διατροφή 

https://bit.ly/3iVbgMB

 

General Maintenance Worker- Mykonos

Necessary qualifications:

 • Previous experience in a similar position
 • Knowledge of maintenance work
 • Teamwork spirit

Offered: Accommodation & Food

https://bit.ly/3iVbgMB


 

Ηλεκτρολόγος – Μύκονος

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ηλεκτρολόγου
 • Προϋπηρεσία σε ξενοδοχειακή μονάδα
 • Γενικές γνώσεις και κατασκευαστικές δεξιότητες
 • Ομαδικό πνεύμα

Προσφέρονται: Διαμονή & Διατροφή 

https://bit.ly/2WtpcWF

 

Electrician – Mykonos

Necessary qualifications:

 • Degree in electrical engineering
 • Previous experience in a hotel 
 • General knowledge and construction skills
 • Team Spirit

Offered: Accommodation & Food

https://bit.ly/2WtpcWF


 

Laundry Attendant / Εργάτης Πλυντηρίων – Μύκονος 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Γνώση χειρισμού επαγγελματικού εξοπλισμού πλυντηρίων, στεγνωτηρίων και σιδερωτηρίου
 • Εμπειρία στον λεπτομερή ποιοτικό έλεγχο των λινών
 • Ικανότητα multitasking και απόδοσης υπό συνθήκες πίεσης
 • Πνεύμα ομαδικότητας

Προσφέρονται: Διαμονή & Διατροφή 

https://bit.ly/2TFrzEN

 

Laundry Attendant – Mykonos

Necessary qualifications:

 • Previous experience in a similar position
 • Knowledge of handling professional equipment for washing machines, dryers, and ironing
 • Experience in detailed quality control of linens
 • Ability to multitasking and performance under pressure
 • Team spirit

Offered: Accommodation & Food

https://bit.ly/2TFrzEN


 

Καμαριέρες / Καμαριέροi – Σαντορίνη

Απαραίτητα προσόντα:

 • Προϋπηρεσία 3 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Καλή γνώση ελληνικής γλώσσας
 • Υπευθυνότητα, εντιμότητα, προσαρμοστικότητα και ομαδικότητα

Προσφέρονται: Διαμονή & Διατροφή 

https://bit.ly/377grU4

 

Maids (Women & Men) – Santorini

Necessary qualifications:

 • Previous experience of 3 years in a similar position
 • Good knowledge of the Greek language
 • Responsibility, honesty, adaptability, and teamwork

Offered: Accommodation & Food

https://bit.ly/377grU4


 

Εργάτες-τριες Παραγωγής – Λαύριο

https://bit.ly/3iUSwNp

 

Production Workers – Lavrio

https://bit.ly/3iUSwNp


 

Καθαριστής-τρια – Αθήνα 

https://bit.ly/3ybHo59

 

Cleaner (Women & Men)  – Athens

https://bit.ly/3ybHo59


 

Spa Therapist – Αθήνα 

Απαραίτητα προσόντα

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχείο 4* ή 5*
 • Εμπειρία σε εύρος θεραπειών προσώπου, σώματος και μασάζ
 • Απαραίτητο το πτυχίο φυσικοθεραπείας ή αισθητικής
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Ευχάριστος και φιλικός χαρακτήρας

https://bit.ly/3BPFVn1

 

Spa Therapist – Athens

Necessary qualifications

 • Previous experience in a similar position in a 4 * or 5 * hotel
 • Experience in a range of face, body, and massage therapies
 • A degree in physiotherapy or aesthetics is required
 • Very good knowledge of English
 • Pleasant and friendly character

https://bit.ly/3BPFVn1


 

Ταμίας Καταστήματος – Περιστέρι & Άλιμος

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτη οικονομικής σχολής
 • Γνώσεις Η/Υ
 • Απαραίτητη εξοικείωση με λογισμικό ERP (SoftOne)
 • Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση και με διαδικασίες όπως χειρισμός παραγγελιών πελατών, καταχώρηση τιμολογίων και παρακολούθηση αποθήκης
 • Επιθυμητό να είναι κάτοικος των γύρω περιοχών

https://bit.ly/2TKg5Qs

 

Store Cashier – Peristeri & Alimos

Necessary qualifications:

 • Graduate of the School of Economics
 • Computer skills
 • Necessary knowledge with ERP software (SoftOne)
 • Necessary previous experience in a similar position and knowledge of procedures such as handling customer orders, invoicing and warehouse monitoring
 • Desirable to be a resident of the surrounding areas

https://bit.ly/2TKg5Qs


 

Εργάτες Αποθήκης – Πειραιά

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Απολυτήριο λυκείου
 • Επιθυμητή η εργασιακή εμπειρία σε περιβάλλον αποθήκης
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

https://bit.ly/3BHdCqW

 

Warehouse Workers – Piraeus

Qualifications required:

 • High school diploma
 • Work experience in a warehouse is desirable
 • Ability to work in shifts
 • Fulfilled military service

https://bit.ly/3BHdCqW


 

Εργάτης Αποθήκης Καταστήματος – Αττική

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Απολυτήριο λυκείου
 • Επιθυμητή η εργασιακή εμπειρία σε περιβάλλον αποθήκης
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

https://bit.ly/3ybN66P

 

Warehouse Worker – Attiki

Qualifications required:

 • High school diploma
 • Work experience in a warehouse is desirable
 • Ability to work in shifts
 • Fulfilled military service

https://bit.ly/3ybN66P


 

Οδηγός – Μύκονος

Απαραίτητα προσόντα:

 • Γνώση αγγλικών
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Δίπλωμα Δ’ κατηγορίας
 • Επιθυμητή συστατική επιστολή

Προσφέρονται: Διαμονή & Διατροφή

Απαραίτητη Φωτογραφία 

https://bit.ly/3iOML3G

 

Driver – Mykonos

Necessary qualifications:

 • Knowledge of English
 • Previous experience in a similar position
 • Driving License category D’
 • Desired letter of recommendation

Offered: Accommodation & Food

A Photo is necessary

https://bit.ly/3iOML3G


 

Προσωπικό Ασφαλείας / Φύλακες – Αττική 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας Ν.2518/97 σε ισχύ
 • Απόφοιτος μέσης εκπαίδευσης
 • Βασικές γνώσεις αγγλικών
 • Βασικές γνώσεις Η/Υ

https://bit.ly/3iUJIXM

 

Security Staff / Guards – Attiki

Necessary qualifications:

 • Work permit for security staff,  Law 2518/97 
 • High school graduate
 • Basic knowledge of English
 • Basic computer knowledge

https://bit.ly/3iUJIXM


 

German Speakers – Customer support for TaxiBeat – Attica

Requirements

In order to become the German speaker – Customer support, we require:

 • C1 in German (both verbal and written)
 • B2 – C1 in English
 • Great communication skills
 • Teamwork player
 • Passion for helping others and creating support experiences that surprise and delight

https://bit.ly/3x4P6fP


 

Romanian Back Office Agent – Athens

The ideal Romanian Back Office Agent is/possess / has:

 • A native level of Romanian
 • Business English level
 • Previous working experience in back office/customer support roles
 • Observation and attention to detail
 • Service Orientation: Actively looking for ways to help customers 
 • Flexibility to work on shifts, nights, and weekends
 • PC & MS Office literacy

https://bit.ly/37c5PTT


 

Arabic Client Relations Officer – Athens

You’ll be an excellent fit as an Arabic Client Relations Officer in case you possess:

 • Native/ Fluent level in Arabic
 • Excellent oral and written skills in English
 • Fluency in French will be a plus
 • A degree in a business-related field will be a plus
 • Client handling experience in the financial services sector is a definite plus
 • Reliable, with the integrity of character
 • Outstanding communication and interpersonal skills
 • Dynamic, innovative and target-oriented
 • Strong computer literacy

https://bit.ly/3f6h7xr


 

Spanish Social Media Content Reviewer – Athens

Requirements:

In order for your profile to match this Spanish Social Media Content Reviewer role, you need to have the following skills:

 • Native or near-native speak of Spanish
 • Excellent comprehensive skills
 • Fluency in the English language
 • Strong interpersonal skills, verbal and written communication skills and most importantly empathy
 • Passion for the internet and social media

https://bit.ly/3l3IsnL


 

Portuguese Social Media Content Reviewer – Athens

Requirements:

In order for your profile to match this role, you need to have the following skills:

 • Native or near-native speak of Portuguese
 • Excellent comprehensive skills
 • Fluency in the English language
 • Strong interpersonal skills, verbal and written communication skills, and most importantly empathy
 • Passion for the internet and social media

https://bit.ly/3f2hWY0


 

Business Development Associate (French Speaker) – Athens

 • University Degree in Marketing or Business Administration (a Master’s Degree will be an asset).
 • Excellent command of the French language and the English language.
 • Previous working experience in a corporate environment; experience in business development and sales area is desired.
 • Strong communication and negotiation skills, ability to deal with different cultures.
 • Ability to prepare numerical reports.
 • Excellent IT skills, ECDL Core/Expert certification will be considered an asset.

https://bit.ly/3f6Uwkn


 

Τεχνίτες Οχημάτων – Παιανία 

 • 5ετής εμπειρία

Email: [email protected]

https://bit.ly/2TCOa4I

 

Vehicle Technicians – Peania

 • 5 years experience

Email: [email protected]

https://bit.ly/2TCOa4I


 

Ηλεκτρολόγοι, Βοηθοί και Τεχνίτες – Χολαργός 

https://bit.ly/3zH4lNQ

 

Electricians, Assistants and Craftsmen – Cholargos

https://bit.ly/3zH4lNQ


 

Μαραγκός – Μενίδι 

email: [email protected]

τηλ: 6971779353

https://bit.ly/377ItPk

 

Carpenter – Menidi

email: [email protected]

Tel: 6971779353

https://bit.ly/377ItPk


 

Βοηθός Υδραυλικού – Αγία Βαρβάρα 

Email: [email protected]

https://bit.ly/3f4rOk4

 

Plumber Assistant – Agia Varvara

Email: [email protected]

https://bit.ly/3f4rOk4


 

Βοηθός Υδραυλικού – Αττική 

Email : [email protected]

https://bit.ly/3x92Lm8

 

Plumber Assistant – Attiki

Email: [email protected]

https://bit.ly/3x92Lm8


 

Κομμώτρια – Άγιος Δημήτριος

https://bit.ly/2V0as0V

 

Hairdresser – Agios Dimitrios

https://bit.ly/2V0as0V


 

Μανικιουρίστ – Νέο Ψυχικό 

https://bit.ly/3rLs4cX

 

Manicurist – Neo Psychiko

https://bit.ly/3rLs4cX


 

Μοδίστρες – Αθήνα 

https://bit.ly/2ViGdSB

 

Dressmakers – Athens

https://bit.ly/2ViGdSB