Αγγελίες 16/05/2019

Ανθρωπιστικός Τομέας

 

HelpLine Operator, Athens-CRS

Typical Background, Experience & Requirements:

• Written and spoken fluency in Arabic, French and English
• Greek work authorization is required
• Experience working with refugees and migrants is preferred
• Cultural sensitivity and excellent communication skills.
• Experience with Microsoft Office Suit
Personal skills
• Able to maintain the strictest standards of confidentiality.
• Willing to discuss sensitive matters discretely.
• Comfortable working under pressure.
Physical Requirements/Environment:
• Work is performed at HelpLine Call Center in Athens, Greece

You can send your CV to: GRE_HumanResources@crs.org

 


Legal Aid Interpreter / National Contract, Mytilene, Lesvos-DRC

Required Qualifications:

 • Excellent verbal and written English and Farsi/Dari skills are required; all candidates will undergo a language test with a native speaker
 • Basic level in verbal and written Greek skills will be highly appreciated
 • Extensive vocabulary and ability to accurately translate complex ideas and information, capacity to understand and translate, legal and procedural information
 • Previous work experience as an interpreter with local or international NGOs will be considered as a strong advantage
 • Relevant university degree, or certification of translator will be considered as a strong advantage
 • Good computer skills are required
 • High professional ethics, including strict confidentiality of clients

http://bit.ly/2ITEeMo


Site Management Support (SMS) / Community Mobilisation Assistant / National Contract,  Thessaloniki-DRC

Required Qualifications:

 • Working knowledge of Farsi or French or Kurmanji is a prequisite
 • Excellent verbal and written Greek or Engish skills are required
 • Working experience in a related field (especially with administrative background) would be an asset. Previous working experience with local or international NGOs will be considered also as a strong advantage
 • Strong computer skills, especially in Microsoft Office is a prerequisite
 • University degree in a related technical field would be an advantage

http://bit.ly/2LunjDd


SMS Community Mobilisation Assistant, Larissa-DRC

Required Qualifications

 • Strong verbal and written English skills
 • Working knowledge of Kurmanji and/or Sorani
 • At least one year working experience in a related field; previous working experience with local or international NGOs will be considered as a strong advantage
 • Strong computer skills
 • High professional ethics

http://bit.ly/2W1ka1L


Community Mobilization Officer, Athens-DRC

Required Qualifications:

 • University degree in international relations, management, human rights, social science or related field
 • Minimum 3 years professional work experience with relevant projects
 • Good understanding of the refugee context in Greece, including legal framework, access to social rights and benefits, stakeholders and gaps
 • Experience in representation and networking
 • Excellent analytical and strategic skills
 • Strong interpersonal skills and demonstrated ability to establish effective working relations with local staff and other stakeholders
 • Experience with refugee programming is essential
 • Strong computer skills
 • High professional ethics
 • Knowledge of PoC language (e.g. Farsi or Arabic) will be considered a valuable asset

http://bit.ly/2W3tz90


Case Worker, Lesvos-IRC

Job Requirements:

 • Technical diploma or degree in social work, or a related field;
 • Minimum of 2 year experience in social work or case management in Greece, preferably with mental health patients and institutions;
 • Experience and demonstrated understanding of working with a refugee or migrant population;
 • Understanding of mental health and psycho-social issues;
 • Knowledge of standard legal procedures;
 • Personal qualities: Team player, flexible, well organized, network-builder, able to handle pressure well and work in cross-cultural setting;
 • Ability to meet deadlines and work under pressure;
 • Fluency in English and Greek;
 • Experience working at international development programs highly desirable.

http://bit.ly/2W1kgGF


Head of Office, Attica-IRC

Job Requirements:

 • Postgraduate degree in Political Sciences, Social Sciences or in other relevant field
 • At least ten years of progressively responsible relevant work experience; prior experience of leadership at the Head of Office or equivalent level of multi-site, multi-sectoral operations is strongly preferred
 • Experience of building personal networks at a senior level, resulting in securing new opportunities for the organization
 • Demonstrated successful leadership and management experience with a multi-disciplinary team, including active mentoring and coaching
 • Demonstrated experience delivering appropriate levels oversight of a portfolio consisting of a variety of complex, high-value donor-funded projects
 • Extensive representation and fundraising success, including prior experience with Greece specific donors
 • Demonstrated ability to negotiate and work with public and/or governmental partner organizations. Strong budget and fiscal oversight capacities
 • Established capacity to deal with ambiguity in stressful situations
 • Ability to respond to multiple priorities in a timely manner, producing high-quality outcomes
 • A keen understanding of political environment in Greece
 • Greek language skills required in combination with highly proficient English verbal and writing skills

http://bit.ly/2LwbyMn


TEAM LEADER, Volvi-SOLIDARITY NOW

Qualifications

 • Bachelor and/or Masters in social work
 • At least 1 year of team coordination and managerial duties
 • Background in NGO environment, including sound knowledge of policy framework and Greek administrative procedures.
 • Knowledge of human rights, child protection, gender equality and equity agendas.
 • Excellent interpersonal and communication skills; ability to interact with various stakeholders and express ideas and concepts in written and oral form.
 • Commitment and willingness to work in a challenging environment and ability to produce quality work under limited guidance and supervision.
 • Fluency in Greek and English required;
 • Proficient with MS Outlook, Excel, and Word business software.

http://bit.ly/2W2nKbJ


Project Support Assistant, Athens-IOM

Required Qualifications and Experience:

Education:

 • University degree in Economics, Finance, Accounting, Business Administration or a related field from an accredited academic institution with 3 years of relevant professional experience; or
 • High school graduate with six years of relevant professional experience;
 • Completed Chartered/Certified Accountancy qualification would be considered as an advantage.

Experience:

 • Previous experience in a similar function a distinct advantage;
 • Previous Experience in Managing Budgets;
 • Previous Experience in Working with EU donor funding mechanisms;
 • Demonstrated ability to review a variety of data, identify and adjust data discrepancies, identify and resolve operational problems;
 • Proficient in a Microsoft Office environment, including extensive use of Microsoft;
 • Excel Word and comfort with learning new software;
 • Knowledge of IOM accounting systems, PRISM-FI software and procedures a distinct advantage;
 • Excellent written and verbal communication skills;
 • Excellent interpersonal, motivational and management skills

Languages: Fluency in English and Greek is required

http://bit.ly/2VZaipe


Project Support Assistant/Implementing Partner Controller, Athens-IOM

Required Qualifications and Experience:

Education:

 • Bachelor’s degree in Economics, Finance, Accounting, Business Administration or a related field from an accredited academic institution with at least three years of relevant professional experience; or
 • High school graduate with seven years of relevant professional experience

Experience:

 • Previous experience in a similar function a distinct advantage;
 • Demonstrated ability to review a variety of data, identify and adjust data discrepancies, identify and resolve operational problems;
 • Proficient in a Microsoft Office environment, including extensive use of Microsoft
 • Excel Word and comfort with learning new software;
 • Knowledge of IOM accounting systems, PRISM-FI software and procedures a distinct advantage

Languages: Fluency in English and Greek is required

http://bit.ly/2W3SjxS


ECD Facilitator (Art therapist or Dance and Movement therapist), National Contract, Thessaloniki- Refugee Trauma Initiative

QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE

Essential

 • Master’s degree in a relevant field (Art therapy, Dance and Movement therapy) including qualification and membership of appropriate professional body.
 • Fluent in English. Arabic/Kurdish is a big advantage.
 • Knowledge and experience of implementing education and PSS activities for children and their parents.
 • Experience of working with children.
 • Experience of working with refugees, immigrants or other vulnerable groups is an asset.
 • Capacity to manage self and others in context of crises.
 • Experience of cross culture work.
 • Ability to work in underprivileged settings.

http://bit.ly/2LvSuhz


Field Officer, Athens- Syrian American Medical Society Foundation

MINIMUM REQUIREMENTS:

 • University Degree preferably in Business Administration, Logistics, Supply Chain, or related fields.
 • Minimum of 2 years’ experience on similar roles with governmental or non-governmental organizations.
 • Advanced skills of Microsoft Office programs (especially Excel) is essential.
 • Excellent written and verbal communications skills in English is essential.
 • Active (more than 1 year) driver license is mandatory.
 • Skilled in writing regular activities reports, official letters in Greek and English is essential.

http://bit.ly/2VFukoz


Head of Programmes, Thessloniki- Refugee Trauma Initiative

QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE

 • In-depth understanding of early childhood and youth work.
 • Education to MSc/MA level in Psychology, Social work or Education.
 • At least 3 years’ experience of programme design.
 • Experience of team management.
 • Excellent command of English both written and spoken.
 • Experience of writing programme guidelines, manuals.
 • Commitment to, thorough understanding of coaching and mentoring a team.

http://bit.ly/2W3Yime


Administrative/Finance Officer, Athens-UNHCR

Essential Minimum Qualification & Professional Experience Required:

 • Greek nationality (Primary).
 • Undergraduate degree (equivalent of a BA/BS) in Accounting, Finance, Public or Business Administration, Economics or related field, OR undergraduate degree (equivalent of a BA/BS) in another field combined with a professional qualification in accounting or finance (CPA/CIA or equivalent) plus minimum 6 years of previous work experience relevant to the function of which at least 2 years in an intergovernmental organization (United Nations or similar). Graduate degree (equivalent of a Master’s) plus 5 years or Doctorate degree (equivalent of a PhD) plus 4 years of previous relevant work experience may also be accepted.
 • Working experience with PeopleSoft/Oracle Financial and/or HR modules.
 • Excellent computer skills, in particular in MS Office applications.
 • Excellent communication skills.
 • Knowledge of English and UN working language of the duty station if not English.
 • Very good knowledge of Greek language and local institutions is essential.

http://bit.ly/2VJeObp


Medical Coordinator Assistant (Maternity Cover), Athens-MSF

Qualifications:

Education:

 • Medicine or paramedical degree essential.
 • Knowledge of Epidata or other similar program to obtain useful statistical and epidemiological information desirable.

Experience:

 • Desirable working experience in MSF or other NGO’s.

Post Conditions:

 • Full time position
 • Annual gross salary: According to MSF Salary Policy
 • Private health insurance

http://bit.ly/2W2BLq8


Medical Doctor, Lesvos-MSF

Requirements:

 • Education: Medical Doctor Diploma and licence to practice in Greece
 • Minimum of 2 years medical clinical experience as MD, in General Practitioner work
 • Experience and/or interest in psychiatry and mental health activities
 • Experience in working with vulnerable populations and victims of violence is an asset
 • Languages: Essential English and Greek, desirable French/Farsi/Arabic
 • Knowledge: Computer literacy essential, Word and Excel
 • Teamwork, intercultural sensitivity, flexibility are essential

http://bit.ly/2LxRVng


225 | Παιδαγωγός, Παιδοκόμος ή Κοινωνικός Φροντιστής, Αθήνα-ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ ή πτυχίο επαγγελματικού λυκείου ειδικότητας κοινωνικών φροντιστών ή άλλο συναφές με τη φροντίδα παιδιών πτυχίο
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος όπου απαιτείται
 • Προϋπηρεσία σε χώρο παιδικής προστασίας
 • Άριστη ή πολύ καλή γνώση αγγλικών
 • Άριστη ή πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών

http://bit.ly/2VZnASH


349 | Ψυχολόγος , Αθήνα-ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Απαραίτητα προσόντα για τη θέση του ψυχολόγου:

 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε θέματα πρόληψης και προαγωγής της υγείας
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • 3ετής προϋπηρεσία σε κοινωνικές δομές
 • Εμπειρία με παιδιά και εφήβους
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (όλα τα εργαλεία του MS Office, χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χρήση χειρισμού social media) και ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού
 • Οργανωτικές δεξιότητες, ευχέρεια γραπτής και προφορικής συνδιαλλαγής και επικοινωνίας, δυνατότητα εργασίας υπό πιεστικές συνθήκες, εργασία σε ομάδα
 • Κάτοχος διπλώματος Ι.Χ.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άντρες)

http://bit.ly/2W80vNq


Κοινωνικός Λειτουργός, Ιωάννινα-ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών Πτυχίου Κοινωνικής Εργασίας
 • Τριετής εργασιακή εμπειρία
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης
 • Βασικές γνώσεις σε σχέση με το νομικό καθεστώς των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων και τα ανθρώπινα δικαιώματα
 • Γνώση του νομικού πλαισίου για την παιδική προστασία
 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.
 • Γνώση Χειρισμού Η/Υ
 • Ικανότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα.

http://bit.ly/2W3Z3f4


Διερμηνέας Φαρσί, Καβάλα-ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Άριστη γνώση: Φαρσί.
 • Άριστη γνώση Ελληνικών.
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία 1 έτους σε συναφές αντικείμενο (διερμηνεία).

http://bit.ly/2LIswHv


255 αγγελίες στα νησιά του Ιονίου – Equal Society

http://bit.ly/2Hl8HSq


Διάφοροι τομείςΑγγελίες στον Τουρισμό – workathlon.com/el-jobs


Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση – Mediatel – Αθήνα
Αρκετά καλό το επίπεδο των Ελληνικών.

Καλή γνώση χρήσης υπολογιστή

Μερική απασχόληση

Send CV at [email protected]


Λάντζα, μεζεδοπωλείο- Γαλάτσι

ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ στο Γαλάτσι, ζητεί κοπέλα ως βοηθό κουζίνας και λάντζα

http://bit.ly/2LGLEFX

Kitchen stewart-Galatsi

Grill House in Galatsi, needs a woman as a cook assistant and kitchen stewart

http://bit.ly/2LGLEFX


ΛΑΝΤΖΙΕΡΗΣ/ΑΕλληνικό

ΛΑΝΤΖΙΕΡΗΣ βοηθός κουζίνας, άνδρας ή γυναίκα, για εστιατόριο σε Α. Γλυφάδα – Ελληνικό. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ανάλογη δουλειά. Ωράριο εργασίας Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή 12.00-16.30 Σάββατο 12.00-17.00 & 20.00-24.00. Κυριακή 11.30 – 17.30 (συνολικά 22 ώρες την εβδομάδα), ασφάλεια ΙΚΑ, άριστο εργασιακό περιβάλλον. Αποστείλατε βιογραφικό, στο mail [email protected], αμοιβή 500€ , email: [email protected]

http://bit.ly/2LGIIck

KITCHEN STEWART-Elliniko

κitchen assistant, male or female, for a restaurant in Glyfada – Elliniko. Necessary experience in similar work. Working hours Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday 12.00-16.30 Saturday 12.00-17.00 & 20.00-24.00. Sunday 11.30 – 17.30 (a total of 22 hours/week), IKA assurance, excellent working environment. You sent us a CV, mail [email protected],salary 500 €, email: [email protected]

http://bit.ly/2LGIIck


Προσωπικό σε εστιατόριο-Μύκονος

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ιταλικό στη Μύκονο ζητεί βοηθητικό προσωπικό για λάντζα – πλυντήριο για καλοκαιρινή σεζόν, βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: [email protected]

http://bit.ly/2LXqMKT

Restaurant staff-Mykonos

RESTAURANT Italian in Mykonos is requesting staff for washing dishes. Summer season, resumes with photo at e-mail: [email protected]

http://bit.ly/2LXqMKT


ΜΠΟΥΦΕ-SERVICE

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ στην περιοχή της Παιανίας ζητάει για άμεση πρόσληψη προσωπικό άνδρες – γυναίκες για το πόστο μπουφέ και service. Ανάλογη εμπειρία στο χώρο της εστίασης επιθυμητή.

, email: [email protected]

http://bit.ly/2W2O2Le

BOUFFET-SERVICE

Cafeteria in the area of ​​Peania needs for direct recruitment men – women for the buffet and service. Experience is desirable.

email: [email protected]

http://bit.ly/2W2O2Le


ΑΤΟΜΟΘρακομακεδόνες

ΑΤΟΜΟ με γνώσεις σέρβις και παραγωγή καφέ ζητείται από εστιατόριο – cafe στους Θρακομακεδόνες

http://bit.ly/2W49LlM

Person- Thrakomakedones

PERSON with knowledge of service and coffee production is requested from restaurant – cafe in Thrakomakedones

http://bit.ly/2W49LlM


ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙΕΣΧαλάνδρι

ΜΠΟΥΦΈ και σέρβις, Χαλανδρι. ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ -ε ζητούνται για σέρβις και μπουφέ , πρωινή και βραδινή απασχόληση, με εμπειρία,

, συζητήσιμη, 11:00-20:00 , email: [email protected]

http://bit.ly/2W8C8PI

SERVICE-HALANDRI

SERVERS – requested for service and buffet, morning and evening, with experience,

debatable, 11: 00-20: 00, email: [email protected]

http://bit.ly/2W8C8PI


Βοηθός σερβιτόρουΠολύγωνο

ΒΟΗΘΟΣ σερβιτόρος νέος -α ζητείται από ψητοπωλείο στο Πολύγωνο για 4ωρη απασχόληση

http://bit.ly/2VZdykx

Waiter assistant – Polygono

ASSISTANT waiter young – requested by grillhouse in Polygono for 4 hours/day.

http://bit.ly/2VZdykx


Βοηθοί σερβιτόρων- Π. Φάληρο

ΒΟΗΘΟΙ σερβιτόρων με εμπειρία στην εστίαση για εστιατόριο στο Παλαιό Φάληρο

http://bit.ly/2LXvfgD

Assistant waiters – P. Faliro

ASSISTANT Waiters with experience on a restaurant in Palaio Faliro

http://bit.ly/2LXvfgD


Καθαριστές -ριες

ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ -ριες ζητούνται για περιοχές Μαρούσι, Αμπελόκηποι, Αγία Παρασκευή, Γουδή, Περιστέρι, Αθήνα κέντρο, 6986/880527

http://bit.ly/2LKiztn

Cleaners

CLEANERS – required for Marousi, Ampelokipoi, Agia Paraskevi, Goudi, Peristeri, Athens center, 6986/880527

http://bit.ly/2LKiztn


ΚαθαρίστριεςΜεταμόρφωση

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ καθαρισμού με έδρα τη Μεταμόρφωση ζητεί 2 κυρίες έως 40 ετών, για καθαρισμό πολυκατοικιών στα βόρεια προάστια, Δευτέρα έως Σάββατο, μισθός 650€, 6974/451408

http://bit.ly/2LKcPQg

Cleaners-Metamorfosi

Cleaning office based in Metamorfossi needs 2 ladies up to 40 years of age to clean apartment blocks in the northern suburbs, Monday to Saturday, 650 € salary, 6974/451408

http://bit.ly/2LKcPQg


Καθαρίστριες- Καλλιθέα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ καθαρισμού ζητεί καθαριστές – καθαρίστριες για την περιοχή της Καλλιθέας για άμεση πρόσληψη

http://bit.ly/2LKpPoP

Cleaners – Kallithea

Cleaning company needs cleaners for the Kallithea area for immediate recruitment.

http://bit.ly/2LKpPoP


Άτομα για καθαρισμό

ΑΤΟΜΑ για 5θήμερη 8ωρη απασχόληση για καθαρισμό γραφείων, περιοχές Ελληνικό και κέντρο Αθήνας, παρέχονται δώρα, επιδόματα, αμοιβή 600€

http://bit.ly/2LFQV0h

People for cleaning

PERSONS for 5-day 8-hour employment for office cleaning, Elliniko and central Athens areas, gifts, bonuses, salary 600 €

http://bit.ly/2LFQV0h


Οικιακή βοηθός

ΚΥΡΙΑ ζητείται ως εσωτερική οικιακή βοηθός, για οικιακές εργασίες και μαγείρεμα, 2 ρεπό την εβδομάδα, μισθός ικανοποιητικός

http://bit.ly/2VZsgYI

Housekeeper

Lady is required as an intern, domestic assistant, for housework and cooking, 2 days a week, salary satisfactory

http://bit.ly/2VZsgYI


ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ-Κηφισιά

ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ – Οικονόμος, εσωτερική ή εξωτερική, εξαιρετικές συνθήκες διαμονής, απαραίτητες συστάσεις, περιοχή Κηφισιά, αποστολή βιογραφικού στο email: [email protected]

http://bit.ly/2VZACzB

Housekeeper/Cook-Kifissia

Internal or external, excellent living conditions, necessary recommendations, Kifissia area, sending a resume to email: [email protected]

http://bit.ly/2VZACzB


Οικιακή Βοηθός-Π. Φάληρο

ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ εσωτερική με πείρα και συστάσεις, ρεπό 1,5 μέρα την εβδομάδα, περιοχή Φάληρο, αμοιβή 850€, όχι μηνύματα

http://bit.ly/2VZu6ZC

Housekeeper -P. Faliro

With experience and recommendations, 1.5 days off/week, Faliro area, salary 850 €, no messages sent

http://bit.ly/2VZu6ZC


Baby sitter-Πετρούπολη

ΒΑΒΥ SITTER ζητείται για την περιοχή της Πετρούπολης, ώρες 17.00 – 22.00, αμοιβή 400€

http://bit.ly/2VWFhSX

Baby sitter-Petroupoli

BABY SITTER is requested for Petroupoli area, from 17.00 to 22.00, salary 400 €

http://bit.ly/2VWFhSX


Baby sitter-Κέντρο Αθήνας

ΒΑΒΥ SITTER ζητείται, περιοχή κέντρο Αθήνας

http://bit.ly/2W8EMVE

Baby sitter- Athens

BABY SITTER is requested, center of Athens

http://bit.ly/2W8EMVE


Baby sitter-Μύκονος

ΚΥΡΙΑ με εμπειρία και νοσηλευτικής γνώσεις, ζητείται για φύλαξη παιδιών για την καλοκαιρινή σεζόν στην Μύκονο

http://bit.ly/2W4cE6c

Baby sitter-Mykonos

with experience and nursing knowledge, is required to keep children for the summer season in Mykonos

http://bit.ly/2W4cE6c


Υπάλληλος Υποδοχής – Σαντορίνη

από ξενοδοχείο στη Σαντορίνη. Μόνο σoβαρές προτάσεις. Τηλ.: 6943 070241.

http://bit.ly/2LKDHQb

Receptionist – Santorini

from a hotel in Santorini. Only serious suggestions. Tel .: 6943 070241.

http://bit.ly/2LKDHQb


Receptionist

ξενοδοχείου με προϋπηρεσία και γνώση συστήματος κρατήσεων. Μισθός ικανοποιητικός. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ.: 6974 192386.

http://bit.ly/2LTuN2y

Receptionist

From a hotel, with experience and knowledge of booking system. Salary satisfactory. Only serious suggestions. Tel .: 6974 192386.

http://bit.ly/2LTuN2y


Μάγειρες Α’, Β’ & Γ’ – Ιος

από all-day pool bar – restaurant στην Ίο. Προσφέρεται διαμονή και διατροφή. Αμοιβή συζητήσιμη.

http://bit.ly/2LGwwby

Cooks A, B & C – Ios

from all-day pool bar – restaurant in Ios. We offer accommodation and meals. Salary debatable.

http://bit.ly/2LGwwby


Άτομο για Εξωτερικές Εργασίες / Αποθήκη

από ανώνυμη εταιρία άτομο για εξωτερικές εργασίες και βοήθεια στην αποθήκη. Κάτοχος διπλώματος μηχανής. Επικοινωνία μόνο τηλεφωνικά στο 210 2926578 (καθημερινά 09:00-14:00).

Person for External Work / Warehouse

From an anonymous company, person for outdoor work and help in the warehouse. Moto licence holder. Contact only by phone at 210 2926578 (daily 09: 00-14: 00).

http://bit.ly/2LSVQeK


Άτομα για Εξωτερικές Εργασίες

2 άτομα από εμπορική εταιρία για εξωτερικές εργασίες. Άτομα άμεσα διαθέσιμα για πλήρη απασχόληση. Απαραίτητα κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου. Παρέχεται σταθερή αμοιβή.

http://bit.ly/2LSVQeK

Individuals for External Work

2 people from a commercial company for external work. People immediately available for full-time employment. Necessarily owners of private car. A fixed salary is provided.

http://bit.ly/2LSVQeK


Βοηθοί Υδραυλικοί

με προϋπηρεσία για έργα εντός Αθηνών από εταιρία με πολυετή παρουσία και υψηλή τεχνογνωσία στον χώρο των μηχανολογικών εγκαταστάσεων. Τηλ.: 211 1006060. Κωδικός θέσης: Τ.02.

http://bit.ly/2LIktdL

Plumbers assistants

with experience for work in Athens from a company with many years of presence and high know-how in the field of mechanical installations. Tel .: 211 1006060. Position Code: T.02.

http://bit.ly/2LIktdL


Καμαριέρες – Σαντορίνη

από ξενοδοχείο στη Σαντορίνη. Διαθέτουμε κατοικία. Τηλ.: 22860 34292.

http://bit.ly/2LIkuhP

Maids- Santorini

from a hotel in Santorini. Accommodation offered . Tel .: 22860 34292.

http://bit.ly/2LIkuhP


Καμαριέρες – Μύκονος

από ξενοδοχείο στη Μύκονο για τη σεζόν 2019. Παρέχονται διαμονή και διατροφή.

http://bit.ly/2LFdoun

Maids – Mykonos

from a hotel in Mykonos for the 2019 summer season. Accommodation and food are provided.

http://bit.ly/2LFdoun


Βarista – Αττική

από τα καταστήματα Coffee Island Νέας Σμύρνης, Καλλιθέας και Π. Φαλήρου για μερική ή πλήρη απασχόληση με προοπτική εξέλιξης.

http://bit.ly/2LIkHS9

Barişta – Attica

from the coffee shops of Nea Smyrna, Kallithea and P. Falirou for partial or full-time employment with a perspective of evolution.

http://bit.ly/2LIkHS9


Υπάλληλος Check-in Καταλυμάτων – Αθήνα

υπάλληλος υποδοχής τουριστών για καταλύματα. Άριστα αγγλικά, ευελιξία στις μετακινήσεις και στο ωράριο εργασίας. Η μετακίνηση γίνεται είτε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς είτε με το μηχανάκι ή το αυτοκίνητο του εργαζομένου.

http://bit.ly/2LGAv85

Check-in employee – Athens

tourist receptionist for accommodation. Excellent English, flexibility in traveling and working hours. Moving either by public transport or by the motorcycle or the employee’s car.

http://bit.ly/2LGAv85


Μάγειρες – Σαντορίνη

έμπειροι μάγειρες για εστιατόριο ξενοδοχείου στη Σαντορίνη έως και τον Οκτώβριο. Προσφέρεται διαμονή, διατροφή και πλήρης ασφάλιση. Μόνο σοβαρές προτάσεις.

http://bit.ly/2LKHTzf

Cooks – Santorini

experienced cooks for a hotel restaurant in Santorini until October. We offer accommodation, meals and full insurance. Only serious suggestions.

http://bit.ly/2LKHTzf


Συντηρητής – Σαντορίνη

άμεσα συντηρητές ξενοδοχείου στη Σαντορίνη έως και τον Οκτώβριο. Προσφέρεται διαμονή, διατροφή και πλήρης ασφάλιση. Μόνο σοβαρές προτάσεις.

http://bit.ly/2LFdylt

Maintenance worker – Santorini

hotel maintenance workers in Santorini until October. We offer accommodation, meals and full insurance. Only serious suggestions.

http://bit.ly/2LFdylt


Σερβιτόροι/ες – Σαντορίνη

έμπειροι/ες σερβιτόροι/ες για εστιατόριο ξενοδοχείου στη Σαντορίνη έως και τον Οκτώβριο. Προσφέρεται διαμονή, διατροφή και πλήρης ασφάλιση. Μόνο σοβαρές προτάσεις.

http://bit.ly/2LIzD2P

Waiters – Santorini

experienced waitress (s) for a hotel restaurant in Santorini until October. We offer accommodation, meals and full insurance. Only serious suggestions.

http://bit.ly/2LIzD2P


Καμαριέρες – Σαντορίνη

άμεσα έμπειρες καμαριέρες για πολυτελή δωμάτια στη Σαντορίνη έως και τον Οκτώβριο. Προσφέρεται διαμονή, διατροφή και πλήρης ασφάλιση. Μόνο σοβαρές προτάσεις.

http://bit.ly/2LGL4Ih

Maids- Santorini

experienced maids for luxury rooms in Santorini until October. We offer accommodation, meals and full insurance. Only serious suggestions.

http://bit.ly/2LGL4Ih


Υπάλληλοι Γραφείου – Ελληνικό

από ανώνυμη εταιρία με έδρα στο μετρό Ελληνικού 10 άτομα με γνώσεις χειρισμού υπολογιστών ως υπάλληλοι γραφείου στο τμήμα οικονομικής ενημέρωσης με προοπτικές εξέλιξης.

http://bit.ly/2LTEYEi

Office Employees – Elliniko

from an anonymous company based in Metro Elliniko, 10 people with computer literacy skills as office employees in the financial information department with prospects for evolution.

http://bit.ly/2LTEYEi


Γραμματειακή Υποστήριξη – Νότια Προάστια

άτομο επικοινωνιακό για συνδυαστικά καθήκοντα γραμματείας και διδασκαλίας αγγλικών / ελληνικών από καταξιωμένο ΚΞΓ. Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας ή άδεια διδασκαλίας ξένης γλώσσας, όρεξη για δουλειά, γνώση υπολογιστών, απόδοση υπό πίεση. Μόνιμη συνεργασία.

http://bit.ly/2LKNQML

Secretarial Support – Southern Suburbs

Person with communication skills for combined duties of secretary and English / Greek  teaching from a well-established TCM. Bachelor of English Literature or foreign language tutoring degree, willing to work, computer literacy, pressure rendering. Permanent cooperation.

http://bit.ly/2LKNQML


Υπάλληλοι Αποθήκης / Οδηγοί

από βιομηχανία. Γνώση χειρισμού κλαρκ και Η/Υ απαραίτητη, κάτοχος διπλώματος Ε’ κατηγορίας.

http://bit.ly/2LLVKVW

Warehouse Employees/ drivers

by an industry. Knowledge of clark and computer manipulation necessary, holder of an E ‘class licence.

http://bit.ly/2LLVKVW


Καμαριέρα – Αθήνα

ZHTEITAI καμαριέρα από εταιρία διαχείρισης τουριστικών διαμερισμάτων στο κέντρο της Αθήνας για καθαριότητα σε διαμερίσματα εντός Αττικής.

http://bit.ly/2LKT1w1

Maid- Athens

maid from a tourist accommodation management company in the center of Athens for cleaning apartments in Attica.

http://bit.ly/2LKT1w1


Υπάλληλος Γραφείου – Κολωνάκι

από Α.Ε. στο Κολωνάκι για μόνιμη εργασία. Με γνώσεις, εάν είναι δυνατόν, ανωτέρας σχολής, ειδικές γνώσεις οικονομικών θεωρούνται προσόν και απαραίτητη γνώση Office. Συνεχής εκπαίδευση, δυνατότητες καριέρας.

http://bit.ly/2LFLEpv

Office employee – Kolonaki

by a company in Kolonaki for permanent work. With knowledge, if possible, of a higher education level, special knowledge of finance is considered a skill and essential knowledge of Office. Continuous education, career opportunities.

http://bit.ly/2LFLEpv


For more general adverts click here


Αποθηκάριος (Ρόδος)

 • Απόφοιτος/η Λυκείου
  •Διάθεση για εργασία
  • Συνέπεια, υπευθυνότητα

http://bit.ly/2ZgZem7

Storekeeper (Rhodes)

 • High School Graduate
 • Willing to work
 • Consistency, responsibility

http://bit.ly/2ZgZem7


Πωλητής/τρια (Ζάκυνθος)

 • Τουλάχιστον έναν (1) χρόνο εμπειρία σε Β2Β πωλήσεις, ιδανικά στον FMCG κλάδο
  •Σπουδές πέραν του Λυκείου, είναι επιθυμητές
  • Αποτελεσματικότητα στην πώληση και στην εξυπηρέτηση
  • Ευχέρεια και αμεσότητα στην επικοινωνία
  • Ευγένεια, διάθεση για εργασία

http://bit.ly/2LIHRbd

Seller (Zakynthos)

 • At least one (1) year experience in B2B sales, ideally in the FMCG industry
 • Studies beyond High school are desirable
 • Efficiency in sales and service
 • Fluency and directness in communication
 • Courtesy, willingness to work

http://bit.ly/2LIHRbd


Γυμναστής/γυμνάστρια

με εμπειρία στο χώρο, ζητείται για personal studio στο Περιστέρι, πλήρης απογευματινή απασχόληση, θα ληφθεί υπόψη γνώση personal training ή miha bodytec, αποστείλατε βιογραφικό στο [email protected], αμοιβή 600€, επικοινωνία 08:00-22:00 , email: [email protected]

http://bit.ly/2LLXJJS

Trainer

with experience in the field, requested by a personal studio in Peristeri, full afternoon employment, knowledge of personal training or miha bodytec, send us CV at [email protected], salary  600 €, contact 08: 00-22: 00, email: [email protected]

http://bit.ly/2LLXJJS


Γυμναστής

για επίβλεψη σε γυμναστήριο στην περιοχή του Πειραιά

http://bit.ly/2LKl6n5

Trainer

for supervision at a gym in the area of ​​Piraeus

http://bit.ly/2LKl6n5


For more trainers adverts, click here


Εργάτρια

Με προυπηρεσία σε βιοτεχνία πλεκτών στα Βόρεια Πετράλωνα. 08:00-17:00. Μάθετε περισσότερα: www.marydee.gr

http://bit.ly/2LIEKjC

Worker(woman)

With experience in knitting crafts in North Petralona. 08: 00-17: 00. Learn more: www.marydee.gr

http://bit.ly/2LIEKjC


Μοντελίστ πατρονίστ

για εσωτερική εργασία σε ατελιέ μόδας στο Κολωνάκι

http://bit.ly/2LIG320

Modelist

for indoor work in a fashion studio in Kolonaki

http://bit.ly/2LIG320


Γαζώτρια

Από Βιοτεχνία στο Ν. Ηράκλειο Αττικής, ζητούνται πεπειραμένες γαζώτριες για μόνιμη απασχόληση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 2818958

http://bit.ly/2LImLJQ

Taillor(woman)

From Crafts in Heraklion, Attica, experienced are required for permanent employment. Contact number 210 2818958

http://bit.ly/2LImLJQ


Γαζώτρια

Βιοτεχνική εταιρεία στην Παλλήνη Αττικής, ζητεί γαζώτρια. 08:00-16:00

http://bit.ly/2LJnavy

Taillor(woman)

A craftsmanship firm in Pallini, Attica, is seeking a lady for tailloring. 08: 00-16: 00

http://bit.ly/2LJnavy


For more tailors adverts, click here and here.


Απασχόληση σε καθαριστήριο

Kυρία ζητείται για πλήρη απασχόληση σε καθαριστήριο από τις περιοχές Γλυφάδα, Αργυρούπολη, Δάφνη, Αγιος Δημήτριος, Ελληνικό, κέντρο Αθήνας παρέχεται ασφάλιση

http://bit.ly/2LKPFt5

Employment in a laundry room

Lady is asked for full-time job in a laundry room for the areas of Glyfada, Argyroupoli, Dafni, Agios Dimitrios, Elliniko, center of Athens, insurance provided

http://bit.ly/2LKPFt5


Σιδερωτήςσιδερώτριαγαζωτήςγαζώτρια

απο βιοτεχνια στο Περιστέρι (Μετρό Ανθούπολη) για πουκάμισο και παντελόνι. 08:00-18:00

http://bit.ly/2LIqrLO

Man/woman for ironing-kneeling

from crafts in Peristeri (Anthoupoli Metro) for shirt and trousers. 08: 00-18: 00

http://bit.ly/2LIqrLO


Πρεσαδόρος

καθαριστήριο στον Χαλάνδρι ζητεί άμεσα πρεσαδόρο

http://bit.ly/2LJOXMC

Person for ironing

laundry room in Halandri is requesting directly a person for ironing

http://bit.ly/2LJOXMC


For more ironing adverts, click here


Kαμαριέρα – Σαντορίνη

Ξενοδοχείο 5* με 15 δωμάτια παρέχει διαμονή, ημιδιατροφή, πλήρη ασφάλιση. Ζητά κάποια με 2 χρόνια προϋπηρεσία και ομαδικό πνεύμα. αμοιβή 1.200€, επικοινωνία 08:00-20:00

http://bit.ly/2LTb6Iy

Maid- Santorini

Hotel 5 * with 15 rooms provides accommodation, one meal, insurance. It requires a lady with 2 years of experience and team spirit. salary 1,200 €, contact 08: 00-20: 00

http://bit.ly/2LTb6Iy


Καμαριέραλανζέραβοηθός

καθαρίστρια και λαντζιέρα ηλικίας μέχρι 45 ετών, με προϋπηρεσία και συστάσεις και άνδρας για φροντίδα πρωινού και snack, ξένη γλώσσα επιθυμητή – για μικρό Ξενοδοχείο (στο Κουφονήσι Κυκλάδων), τέλος Μαΐου – τέλος Σεπτεμβρίου, παρέχεται αμοιβή-επίδομα και δώρο Χριστ. – ασφάλιση, διαμονή, ημιδιατροφή, αποστείλατε βιογραφικό στο [email protected], αμοιβή 850€, συζητήσιμη, 21:00, 09:00-21:00. Μάθετε περισσότερα: http://www.myrtohotelkoufonisia.com

http://bit.ly/2WX2H7j

Maid-kitchen stewart-assistant

cleaner and lkitchen stewart up to 45 years of age, with experience and recommendations and man for breakfast and snack, foreign language is desirable – for a small hotel (in Koufonissi, Cyclades), end of May – end of September, a Christmas bonus and gift is provided. – insurance, stay, one meal, send us a CV at [email protected], salary 850 €, negotiable, 21:00, 09: 00-21: 00. Learn more: http://www.myrtohotelkoufonisia.com

http://bit.ly/2WX2H7j


Καμαριέρα για ξενοδόχειο «Acropol«

για μερική απασχόληση από ξενοδοχείο στην οδό Γούναρη – Πειραιά, βιογραφικά στο e-mail: [email protected]

http://bit.ly/2LIHIEM

Maid for the “Acropol” Hotel

for part-time work from a hotel in Gounari street- Piraeus, resume at e-mail: [email protected]

http://bit.ly/2LIHIEM


 Καμαριέρα

για ενοικιαζόμενα δωμάτια εκτός πόλεως Ρόδου, παρέχεται διαμονή και διατροφή

http://bit.ly/2LFhHGa

Maid

for rooms outside the city of Rhodes, accommodation and meals are provided

http://bit.ly/2LFhHGa


 Καμαριέρα

ζητούνται από ξενοδοχείο στην Κάρπαθο, παρέχεται διαμονή, διατροφή, μισθός 1.000€, βιογραφικά e-mail: [email protected]

http://bit.ly/2LJQ3Ie

Maid

hotel accommodation in Karpathos, accommodation, nutrition, salary of 1,000 €, e-mail resume: [email protected]

http://bit.ly/2LJQ3Ie


Καμαριέρα

για ξενοδοχείο σε νησί, προϋπηρεσία και συστάσεις απαραίτητες, παρέχεται διαμονή, διατροφή

http://bit.ly/2LMuqXI

Maid

for hotel on an island, experience and recommendations necessary, accommodation, nutrition

http://bit.ly/2LMuqXI


Καμαριέρα

στα Κύθηρα ζητείται από ξενοδοχειακή μονάδα ηλικίας έως 35 ετών, για τη θερινή σεζόν 2019. Αποστολή βιογραφικού στο email hotelkythira@gmail.com μαζί με πρόσφατη φωτογραφία., αμοιβή 1.000€

http://bit.ly/2VVqcRg

Maid

in Kythira is requested from  a hotel unit up to 35 years old for the summer season 2019. Send a resume to email [email protected] along with a recent photo., salary € 1,000

http://bit.ly/2VVqcRg


For more maids adverts, click here and here and here and here.


Receptionist

έμπειρο προσωπικό για στελέχωση ξενοδοχείου στην περιοχή Χαλανδρίου , για RECEPTION, απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, πολύ καλή γνώση Αγγλικών και ακόμα 1 ξένη γλώσσα θα προτιμηθει, επίσης γνώσεις ξενοδοχειακού προγράμματος και συστάσεις, θα ζητηθούν. Ωρες επικοινωνίας 08:00-23:00, Βιογραφικά στο email [email protected] , αμοιβή 800€, , 08:00-23:00 , email: [email protected]

http://bit.ly/2LIosqG

Receptionist

experienced staff for hotel in the area of ​​Halandri, for RECEPTION, necessary experience in a similar position, very good knowledge of English and one more foreign language will be prefered, hotel knowledge and recommendations will be requested. Contact hours 08: 00-23: 00, Resumes in email [email protected], salary 800 €,, 08: 00-23: 00, email: [email protected]

http://bit.ly/2LIosqG


Receptionist

από ξενοδοχείο στο κέντρο Αθήνας, επικοινωνία 17.00-20.00

http://bit.ly/2LKoyhx

Receptionist

from hotel to center of Athens, contact 17.00-20.00

http://bit.ly/2LKoyhx


Receptionist

ξενοδοχείο στη Σαντορίνη ζητεί κοπέλα για ρεσεψιόν, καλή γνώση Αγγλικών, Η/Υ (excel), για σεζόν, παρέχεται διαμονή, διατροφή

http://bit.ly/2LLyU0H

Receptionist

hotel in Santorini requesting a woman for reception, good knowledge of English, computer, for summer season, accommodation & nutrition provided

http://bit.ly/2LLyU0H


Receptionist

10 ωρη,με άριστη γνώση αγγλικών και καλή γνώση του νησιού

Δίνεται και προμήθεια., αμοιβή 1.100€ , email: [email protected]

http://bit.ly/2LJpClK

Receptionist

For 10 hours work, with excellent English knowledge and good knowledge of the island

Commission given, salary of 1.100 €, email: [email protected]

http://bit.ly/2LJpClK


For more receptionists adverts, click here and here


Groom – Reception

ζητείται από ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων στο κέντρο της Αθήνας με ευχάριστη προσωπικότητα και καλή γνώση αγγλικών, για να ενταχθεί στην ομάδα της υποδοχής. Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία, αναφέροντας τη θέση, [email protected] , email: [email protected]

http://bit.ly/2LKpB0X

Groom – Reception

a four star hotel in the center of Athens with a pleasant personality and good English knowledge to join the host team. Send CVs with photo, mentioning the location, [email protected], email: [email protected]

http://bit.ly/2LKpB0X


Υπάλληλος υποδοχής Βραδινός

υποδοχής βραδινός σε μικρό οικογενειακό ξενοδοχείο στην Πλάκα, για πλήρες ωράριο. Ετών άνω των 30 με προθυμία για εργασία, συνεργασία, ευχάριστη προσωπικότητα και παρουσία, γνώση Αγγλικών, μιας ακόμα ξένης γλώσσας, γνώση χειρισμού Η/Υ, προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση επιθυμητή, απαραίτητη φωτογραφία, επικοινωνία 10:00-19:00, 10:00-19:00 , email: [email protected]. Μάθετε περισσότερα: http://www.acropolishouse.gr

http://bit.ly/2LIqSFM

Receptionist Host Evening

reception in a small family hotel in Plaka for full-time. More than 30 years old with willingness to work, cooperation, pleasant personality and presence, knowledge of English, another foreign language, knowledge of computer manipulation, experience in a similar position desirable, necessary photography, communication 10: 00-19: 00, 10: 00-19: 00, email: [email protected] Learn more: http://www.acropolishouse.gr

http://bit.ly/2LIqSFM


For more hotel employees adverts, click here


Βοηθός αρτεργάτη

για αρτοποιείο στην Άνω Γλυφάδα. Δεκτή και πρακτική άσκηση. Βιογραφικά στο e-mail: [email protected] με θέμα «Βοηθός Αρτεργάτη», , επικοινωνία: πρωινές ώρες, 09:00-16:00

http://bit.ly/2LJrNWs

Assistant baker

for bakery in Ano Glyfada. Requests for training accepted. CVs on e-mail: [email protected] on «Assistant Baker»,, contact: morning hours, 09: 00-16: 00

http://bit.ly/2LJrNWs


Αρτεργάτης

στου Ζωγράφου ζητεί έμπειρο/ειδικευμένο αρτεργάτη. Μισθός πολύ ικανοποιητικός και συζητήσιμος, πολλές προοπτικές για το σωστό υποψήφιο. 6907066831, , 07:00-22:00 , email: [email protected]

http://bit.ly/2LICVD3

Baker

in Zografou needs an experienced / skilled baker. Salary very satisfactory and debatable, many prospects for the right candidate. 6907066831, 07: 00-22: 00, email: [email protected]

http://bit.ly/2LICVD3


For more bakers adverts, click here


Βοηθός αρτοπαρασκευασμάτων

Από εργαστήριο ζύμης στο Ίλιον ζητείται Βοηθός αρτοπαρασκευασμάτων για μόνιμη εργασία (12.00 – 15.00)

http://bit.ly/2LINxSz

Assistant of Bakery

From a dough lab in Ilion, an assistant for bakery for permanent work (12.00 – 15.00)

http://bit.ly/2LINxSz


Υπάλληλος παραγωγής ντόνατς ανειδίκευτος

από Ζωγράφου για ζυμάρι, τηγάνισμα, συσκευασία (άντρες και γυναίκες), ικανά και γρήγορα άτομα με όρεξη για δουλειά και συναδελφικό πνεύμα, με στόχο την εκπαίδευση την εργασιακή και μισθολογική εξέλιξη, ζητείται από βιοτεχνία παραγωγής ντόνατς, ηλικίας 20 – 40 ετών, κατά προτίμηση πλησίον περιοχές. Θα συνεκτιμηθεί προϋπηρεσία σε παραγωγές ζύμης. Μόνιμη εργασία ή και ημιαπασχόληση από Κυριακή έως Παρασκευή. Ευελιξία Ωραρίου. , αμοιβή 700€, συζητήσιμη , email: [email protected]

http://bit.ly/2LL3uHP

Employee for donuts production

from Zographou for dough, frying, packing (men and women), capable and fast people with a desire for work and cooperative spirit, with the aim of training the labor and wage development, is demanded by donut production company aged 20-40, preferably nearby areas. An experience of pastry production will be taken into account. Permanent or semi-permanent work from Sunday to Friday. Flexibility of Hours. , salary 700 €, negotiable, email: [email protected]

http://bit.ly/2LL3uHP


For more relevant jobs in the food industry, click here


Ζαχαροπλάστης

έμπειρος ζητείται για πάστες – τούρτες κλπ., από αρτοζαχαροπλαστείο στο Παλαιό Φάληρο

http://bit.ly/2LKsO0v

Pastry chef

an experienced person is asked for cakes – sweets, etc., from a bakery factory in Paleo Faliro

http://bit.ly/2LKsO0v


Βοηθός ζαχαροπλάστη

με προϋπηρεσία, ζητείται από αρτοποιείο, περιοχή Κυψέλη – Δικαστήρια, 6972/279278

http://bit.ly/2LMB7ci

Assistant confectioner

with experience, is requested by a bakery, Kypseli district – Courts, 6972/279278

http://bit.ly/2LMB7ci


For more pastry chef job adverts, click here


Εργάτης Αποθήκης

από εταιρεία με έδρα τον Ασπρόπυργο Αττικής, που δραστηριοποιείται στο χονδρικό εμπόριο υδραυλικών ειδών και πλακιδίων. Αποστολή βιογραφικού στο mail: [email protected] ή fax 210/5596479

http://bit.ly/2IcIYx3

Warehouse worker

by a company based in Aspropyrgos, Attica, which is active in the wholesale trade of plumbing and plumbing. Send a resume to mail: [email protected] or fax 210/5596479

http://bit.ly/2IcIYx3


Εργάτες Παραγωγής

σφολιάτας και αρτοσκευασμάτων στο Κορωπί ζητεί εργάτες παραγωγής για πλήρη απασχόληση, βιογραφικά στο email: [email protected]

http://bit.ly/2LHFbdR

Production Workers

puff pastry and bakery in Koropi calls for full-time production workers, resumes at email: [email protected]

http://bit.ly/2LHFbdR


Εργάτης

έως 35 ετών, για εργοστάσιο με ηλιακούς θερμοσίφωνες, βασικός μισθός, βιογραφικά στο φαξ 210/3454596, επικοινωνία 10.00 – 16.00

http://bit.ly/2LKnvhT

Worker

up to 35 years old, for a factory with solar water heaters, basic salary, CVs at fax 210/3454596, contact 10.00 – 16.00

http://bit.ly/2LKnvhT

For more workers job adverts, click here


Βοηθός ηλεκτρολόγου,

μαθητευόμενος , αδειούχος ή όχι, έως 30 ετών ,με όρεξη για δουλειά ,συνεπής και υπεύθυνος. δίπλωμα για μηχανάκι απαραίτητο ,για αυτοκίνητο προαιρετικό, αμοιβή 30€, συζητήσιμη, , 08:00-21:00

http://bit.ly/2LTOHKO

Electrician assistant,

an apprentice or not, up to 30 years old, with an willingfullness for work, consistent and responsible. Motorbike driving licence is required, optional car, wedge/day 30 €, negotiable, 08: 00-21: 00

http://bit.ly/2LTOHKO


For more electricians job adverts, click here


Μαραγκοί και βοηθοί

ζητούνται για εργοστάσιο στην Παιανία, πλήρης απασχόληση, ικανοποιητικές αποδοχές

http://bit.ly/2LXC5mj

Craftmen and assistants

are required for a factory in Peania, full-time, satisfactory earnings

http://bit.ly/2LXC5mj


Βοηθός επιπλοποιού – μονταδόρος

από γνωστή εταιρεία επίπλων με εργοστάσιο στο Κορωπί. , αμοιβή 630€, συζητήσιμη , email: [email protected]

http://bit.ly/2LGS9sg

Craftmen Assistant

from a well-known furniture company with a factory in Koropi, salary 630 €, negotiable, email: [email protected]

http://bit.ly/2LGS


Υπάλληλο

Εμπόριο ξυλείας στο Μαρκόπουλο Αττικής ζητάει υπάλληλο για χειριστή μηχανημάτων pvs τεμαχιστικής ηλεκτρονικής και cns με προϋπηρεσία σε ανάλογης θέση για μόνιμη απασχόληση μισθός ικανοποιητικός , αμοιβή 1.000€, συζητήσιμη, , 08:00-17:00

http://bit.ly/2LKY3c3

Employee

Timber trade in Markopoulo, Attica, is seeking an employee for a pvs cutting machine operator and cns with an experience in a similar position for permanent employment, salary satisfactory, 1,000 €, negotiable, 08: 00-17: 00

http://bit.ly/2LKY3c3


For more carpenters job adverts, click here


Ελαιοχρωματιστές – τεχνίτες και βοηθοί στην περιοχή της Αττικής

http://bit.ly/2LJXLSG

Painting – craftsmen and assistants in the area of Attica

http://bit.ly/2LJXLSG


Ελαιοχρωματιστές

Κατασκευαστική εταιρεία στην Αθήνα ζητεί ελαιοχρωματιστές για εργασία, αποστολή βιογραφικών στο [email protected], 10:00-16:00 , email: [email protected]

http://bit.ly/2LIR9nB

Painters

A construction company in Athens asks for painters to work, sending CVs to [email protected], 10: 00-16: 00, email: [email protected]

http://bit.ly/2LIR9nB


For more carpenters job adverts, click here