Αγγελίες 09/05/2019

Ανθρωπιστικός Τομέας

 

«ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ », Αθήνα-Caritas Hellas

Βασικές απαιτήσεις

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε Κοινωνικές Επιστήμες, Σπουδές Δημόσιας Διοίκησης,
  Μάνατζμεντ ή συναφές αντικείμενο.
 • Τουλάχιστον 3-5 έτη προϋπηρεσίας στη διαχείριση πόρων προγραμμάτων, κατά προτίμηση στον
  προσφυγικό χώρο.
 • Αποδεδειγμένη ικανότητα στη διαχείριση πόρων προγράμματος, περιλαμβανομένου του
  σχεδιασμού προγράμματος, της προετοιμασίας του προϋπολογισμού, της παρακολούθησης των
  δαπανών, σύνταξης εκθέσεων κλπ.
 • Εμπειρία στη διαχείριση ομάδων.
 • Ικανότητα να εργαστεί ανεξάρτητα
 • Ικανότητα ηγεσίας σε πολυπολιτισμική ομάδα με υψηλό βαθμό σεβασμού για άλλους
  πολιτισμούς.
 • Ανεπτυγμένες οργανωτικές δεξιότητες και δεξιότητες ανάλυσης.
 • Άριστη ικανότητα επικοινωνίας, γραπτώς και προφορικώς, στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα
 • Εξαιρετική γνώση χειρισμού Η/Υ, προγραμμάτων MS Office και διαδικτυακής πλοήγησης.
 • Γνώση και αποδοχή των αρχών και αξιών της ΚΑΡΙΤΑΣ
 • Επιθυμητή η γνώση της Κοινωνικής Διδασκαλίας της Καθολικής Εκκλησίας
 • Έγκυρη άδεια εργασίας στην Ελλάδα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν το βιογραφικό τους με συνοδευτική επιστολή και την ένδειξη
ΥΠΡΟ/0519 στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
[email protected] ή [email protected]
ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή μέσω courier κλειστό φάκελο που θα περιέχει
την αίτησή τους με όλα τα δικαιολογητικά στις διευθύνσεις:
Κάριτας Αθήνας , Ομήρου 9 – 106 72 – Αθήνα ή
Κάριτας Αθήνας – Προσφυγικό Έργο, Καποδιστρίου 52 – 104 32 – Αθήνα.


Site Operations Assistant, Athens-DRC

Required Qualifications:

 • Technological Educational Institute (TEI) bachelor’s degree or University degree (Diploma) in Electrical or Mechanical Engineering is mandatory.
 • Minimum of one year working experience in a relevant technical position.
 • Fluency in verbal and written English and Greek language.
 • Good computer skills, especially regarding the use of MS Office tools (Word, Excel) or relevant software.
 • Previous working experience with local or international NGOs is not mandatory but will be considered as an advantage.

http://bit.ly/2VCEfuT


Supply Chain Officer (Fleet & Transportation), Athens-DRC

Required Qualifications:

 • Relevant University degree in Business Administration, or Logistics. At least 4-5 years of relevant work experience;
 • NGO experience preferred especially in the Logistics area
 • Good computer skills (PowerPoint, Word, Excel); experience in ERP systems (Microsoft 365) is highly desired
 • Well-developed organizational and planning skills
 • People supervision skills
 • Able to communicate both verbally and written in English and Greek
 • Punctuality and respect for rules, procedures and lead times
 • Driving license holder
 • Must be able to maintain highest level of confidentiality regarding work-related information and data

http://bit.ly/2VDgliV


Teacher / Greek Language Teacher, National Contract-DRC

Required Qualifications:

 • At least three years of experience in education and teaching. Prior teaching experience with non-Greek speaking children and adolescents is an asset.
 • University degree in education or related filed required.
 • Relevant degree and experience in teaching English will be considered an asset
 • Excellent verbal and written English and Greek skills are required.
 • Previous working experience with local or international NGOs will be considered as a strong advantage.
 • Computer skills is required.

http://bit.ly/2VzBOtj


Legal Aid Interpreter / National Contract, Mytilene, Lesvos-DRC

Required Qualifications:

 • Excellent verbal and written English and Farsi/Dari skills are required; all candidates will undergo a language test with a native speaker
 • Basic level in verbal and written Greek skills will be highly appreciated
 • Extensive vocabulary and ability to accurately translate complex ideas and information, capacity to understand and translate, legal and procedural information
 • Previous work experience as an interpreter with local or international NGOs will be considered as a strong advantage
 • Relevant university degree, or certification of translator will be considered as a strong advantage
 • Good computer skills are required
 • High professional ethics, including strict confidentiality of clients

http://bit.ly/2ITEeMo


Protection Assistant (PMT) – Larissa

Required Skills & Qualities:

 • Core Competencies of DRC:
  • Striving for excellence
  • Collaboration
  • Taking the lead
  • Communication
  • Demonstrating Integrity
 • Ability to work in a multinational and multicultural environment
 • Proactivity, with a sound commitment to teamwork and with a spirit of genuine collaboration
 • Strong initiative and self-motivated, with a strong commitment to humanitarian principle and high sense of ethics
 • Excellent communication skills, as well as patience and politeness, are needed
 • Ability to cope with high workload and stress and identify priority activities and assignments, and adjust priorities as required
 • Multi-tasking and organizational skills are must, and a good sense of humor

http://bit.ly/2ITIf3s


Urban Projects Manager, Attica-DRC

Required Qualifications:

 • University degree in Social or Behavioural Sciences, International Development and/or relevant field;
 • At least three years working experience in a related field; previous working experience with local or international NGOs will be considered as a strong advantage;
 • Excellent verbal and written English and Greek skills are required;
 • Proven experience in project management and management of interdisciplinary teams
 • Experience of community-based or community mobilization work in a humanitarian context is a strong advantage;
 • Knowledge and understanding of project monitoring tools and techniques, including logical framework approach;
 • Capacity to produce quality concept notes and high-quality reports;
 • Strong computer skills

http://bit.ly/2ISGgfJ


Legal Aid Interpreter / National Contract, Thessalonki-DRC

Required Qualifications:

 • University degree is preferred;
 • Excellent verbal and written English or Greek and Farsi/Dari or Sorani/Kurmanji skills are required; all candidates will undergo a language test with a native speaker;
 • Working knowledge of French is an added value;
 • Previous work experience as an interpreter with local or international NGOs will be considered as a strong advantage;
 • Driving license is a must;
 • Computer skills is an added value;

http://bit.ly/2VzDSS5


Education Cultural Mediator / National Contract, Thessaloniki-DRC

Required Qualifications:

 • Strong verbal and written Farsi and/or Arabic and/or Kurdish skills
 • Good verbal and written English is required. Knowledge of Greek is an added advantage
 • At least one year working experience in a related field; previous working experience with local or international NGOs will be considered as a strong advantage
 • Experience of community-based or community mobilisation work in a humanitarian context is a strong advantage
 • Experience in providing recreational activities to children (drama, play, games, circus, sport, storytelling, drawing/painting, artistic activities, music, dancing) will be highly appreciated
 • Computer skills

http://bit.ly/2VCHuCJ


Site Management Support (SMS) / Community Mobilisation Assistant / National Contract,  Thessaloniki-DRC

Required Qualifications:

 • Working knowledge of Farsi or French or Kurmanji is a prequisite
 • Excellent verbal and written Greek or Engish skills are required
 • Working experience in a related field (especially with administrative background) would be an asset. Previous working experience with local or international NGOs will be considered also as a strong advantage
 • Strong computer skills, especially in Microsoft Office is a prerequisite
 • University degree in a related technical field would be an advantage

http://bit.ly/2LunjDd


Cultural Mediator, Larissa / Central Greece-DRC

Required Qualifications:

 • Strong verbal and written Arabic and/or Farsi and/or Kurdish skills;
 • Good verbal and written English is required. Knowledge of Greek is an added advantage;
 • At least one year working experience in a related field; previous working experience with local or international NGOs will be considered as a strong advantage;
 • Experience of community-based or community mobilisation work in a humanitarian context is a strong advantage;
 • Experience in providing recreational activities to children (drama, play, games, circus, sport, storytelling, drawing/painting, artistic activities, music, dancing) will be highly appreciated;
 • Computer skills;
 • High professional ethics.

http://bit.ly/2LtOrC9


Urban Manager, Central Greece / Larissa-DRC

Required Qualifications:

 • University degree in Social or Behavioural Sciences, International Development and/or relevant field;
 • At least three years working experience in a related field; previous working experience with local or international NGOs will be considered as a strong advantage;
 • Excellent verbal and written English and Greek skills are required;
 • Proven experience in project management and management of interdisciplinary teams
 • Experience of community-based or community mobilization work in a humanitarian context is a strong advantage;
 • Knowledge and understanding of project monitoring tools and techniques, including logical framework approach;
 • Capacity to produce quality concept notes and high-quality reports;
 • Strong computer skills

http://bit.ly/2ISGgfJ


Head of Office, Attica-IRC

Job Requirements:

 • Postgraduate degree in Political Sciences, Social Sciences or in other relevant field
 • At least ten years of progressively responsible relevant work experience; prior experience of leadership at the Head of Office or equivalent level of multi-site, multi-sectoral operations is strongly preferred
 • Experience of building personal networks at a senior level, resulting in securing new opportunities for the organization
 • Demonstrated successful leadership and management experience with a multi-disciplinary team, including active mentoring and coaching
 • Demonstrated experience delivering appropriate levels oversight of a portfolio consisting of a variety of complex, high-value donor-funded projects
 • Extensive representation and fundraising success, including prior experience with Greece specific donors
 • Demonstrated ability to negotiate and work with public and/or governmental partner organizations. Strong budget and fiscal oversight capacities
 • Established capacity to deal with ambiguity in stressful situations
 • Ability to respond to multiple priorities in a timely manner, producing high-quality outcomes
 • A keen understanding of political environment in Greece
 • Greek language skills required in combination with highly proficient English verbal and writing skills

http://bit.ly/2LwbyMn


ECD Facilitator (Art therapist or Dance and Movement therapist), National Contract, Thessaloniki- Refugee Trauma Initiative

 • Master’s degree in a relevant field (Art therapy, Dance and Movement therapy) including qualification and membership of appropriate professional body.
 • Fluent in English. Arabic/Kurdish is a big advantage.
 • Knowledge and experience of implementing education and PSS activities for children and their parents.
 • Experience of working with children.
 • Experience of working with refugees, immigrants or other vulnerable groups is an asset.
 • Capacity to manage self and others in context of crises.
 • Experience of cross culture work.
 • Ability to work in underprivileged settings.

http://bit.ly/2LvSuhz


Clinical Psychologist, Athens-MSF

Requirements:

 • Education: Essential degree or diploma in Clinical Psychology.
 • License to practice in Greece.
 • Languages: Greek and English essential, French is an asset.
 • Experience: 2 year professional experience minimum as a clinical psychologist or in clinical work.
 • Knowledge: Computer literacy essential.
 • Work experience with vulnerable populations and victims of violence.
 • Τeamwork, cross cultural awareness and sensitivity, behavioral flexibility.

http://bit.ly/2LqlOWu


Gynecologist, Lesbos-MSF

Requirements:

Education

Essential, Gynecology specialist diploma.

Experience

 • Essential at least 2 year certified work experience in Gynecology
 • Desirable previous experience with MSF or other NGO’s in developing countries
 • Experience and willingness to provide medical ToP

Languages

Greek and English

Competencies

Results Teamwork Flexibility Commitment Stress management

 

http://bit.ly/2VIjFcH


Medical Doctor, Lesvos-MSF

Requirements:

 • Education: Medical Doctor Diploma and licence to practice in Greece
 • Minimum of 2 years medical clinical experience as MD, in General Practitioner work
 • Experience and/or interest in psychiatry and mental health activities
 • Experience in working with vulnerable populations and victims of violence is an asset
 • Languages: Essential English and Greek, desirable French/Farsi/Arabic
 • Knowledge: Computer literacy essential, Word and Excel
 • Teamwork, intercultural sensitivity, flexibility are essential

http://bit.ly/2LxRVng


Administrative/Finance Officer, Athens-UNHCR

Essential Minimum Qualification & Professional Experience Required:

 • Greek nationality (Primary).
 • Undergraduate degree (equivalent of a BA/BS) in Accounting, Finance, Public or Business Administration, Economics or related field, OR undergraduate degree (equivalent of a BA/BS) in another field combined with a professional qualification in accounting or finance (CPA/CIA or equivalent) plus minimum 6 years of previous work experience relevant to the function of which at least 2 years in an intergovernmental organization (United Nations or similar). Graduate degree (equivalent of a Master’s) plus 5 years or Doctorate degree (equivalent of a PhD) plus 4 years of previous relevant work experience may also be accepted.
 • Working experience with PeopleSoft/Oracle Financial and/or HR modules.
 • Excellent computer skills, in particular in MS Office applications.
 • Excellent communication skills.
 • Knowledge of English and UN working language of the duty station if not English.
 • Very good knowledge of Greek language and local institutions is essential.

http://bit.ly/2VJeObp


270 αγγελίες στα νησιά του Ιονίου – Equal Society

http://bit.ly/2J7qjmS


Διάφοροι τομείςΑγγελίες στον Τουρισμό – workathlon.com/el-jobs


Καμαριέρα / Housekeeping Maid – Αθήνα

από ξενοδοχείο 4* στο κέντρο της Αθήνας για 12μηνη απασχόληση. Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση και η επαγγελματική παρουσία / συμπεριφορά. Προαιρετική η γνώση αγγλικών. Πληροφορίες στο τηλ. 6937 007927.

http://bit.ly/2VRv36b

Maid/ Housekeeping Maid – Athens

from a 4 * hotel in the center of Athens for 12 months. Necessary experience at a similar position and professional presence / behavior. Optional knowledge of English. Information at 6937 007927.

http://bit.ly/2VRv36b


Άτομα για Λάντζα

με γνώσεις κουζίνας από νέα αλυσίδα σύγχρονου food concept.

http://bit.ly/2VR927p

Kitchen Porter

with knowledge of kitchen stuff from a new chain of modern food concept.

http://bit.ly/2VR927p


Άτομο για Service – Mαρούσι

με σχετική προϋπηρεσία για σέρβις full-time με κυλιόμενο ωράριο. Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας, all-day bar στο Μαρούσι. Για πληροφορίες, τηλ: 210 6100186 (ώρες 11:00-18:00).

http://bit.ly/2VPufP3

Person for Service – Maroussi

with relative experience for full-time service with rolling hours. Excellent working environment, all-day bar in Maroussi. For information, tel: 210 6100186 (11: 00-18: 00).

http://bit.ly/2VPufP3


Σερβιτόροι-ες

Από εστιατόριο. Περιοχή: Θεσσαλονίκη.

http://bit.ly/2VV5fpy

Waiters/resses

From a restaurant. Location: Thessaloniki.

http://bit.ly/2VV5fpy


Αποθηκάριος – Μαρούσι

από εισαγωγική ενδυμάτων στο Μαρούσι για πλήρη απασχόληση. Καθημερινή παραλαβή / αποστολή εμπορευμάτων, εξυπηρέτηση παραγγελιών e-shop, λογιστικές κινήσεις. Εμπειρία picking / packing, λειτουργία ERP (γνώση Αtlantis), κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου / μηχανής.

http://bit.ly/2VMysTR

Warehouse employee – Marousi

from importing clothing company in Maroussi for full-time employment. Daily receipt / dispatch of goods, ordering service e-shop, accounting movements. Experience picking / packing, ERP (Atlantis knowledge), car / moto driving licence holder.

http://bit.ly/2VMysTR


Μάγειρας/ισσα – Σκιάθος

κρύας κουζίνας από ξενοδοχειακή μονάδα στη Σκιάθο για τη σεζόν 2019. Απαραίτητη προϋπηρεσία 2 ετών. Παρέχεται διαμονή.

http://bit.ly/2VR96Eb

Cook (man/woman) – Skiathos

For cold kitchen meals preparation from a hotel unit in Skiathos for the 2019 summer season. Necessary 2 years of experience. Accommodation is provided.

http://bit.ly/2VR96Eb


Άτομο για Κρύα Κουζίνα / Πάσο – Ομόνοια

μόνιμη απογευματινή εργασία σε γνωστό εστιατόριο κοντά στην Ομόνοια. Τηλ.: 210 3835905.

http://bit.ly/2VLDXlG

Person for Cold meals preparation / Buffet – Omonia

permanent afternoon work at a well-known restaurant near Omonia. Tel .: 210 3835905.

http://bit.ly/2VLDXlG


Ταμίας Εστιατορίου – Σύνταγμα

με καλή γνώση αγγλικών και γνώση υπολογιστών για μόνιμη εργασία σε γνωστό εστιατόριο του Συντάγματος. Τηλ.: 210 3251598.

http://bit.ly/2VQ8yyu

Restaurant Cashier -Syntagma

with good knowledge of English and computer literacy for permanent work in a well-known restaurant at Syntagma. Tel .: 210 3251598.

http://bit.ly/2VQ8yyu


Ταμίας Καταστήματος – Αχαρνές

Από κατάστημα υδραυλικών ειδών στις Αχαρνές με επιθυμητή προηγούμενη εμπειρία στην εμπορική διαχείριση. Επικοινωνιακός, εχέμυθος, οργανωτικό άτομο, με καλή γνώση χειρισμού H/Y και ERP προγραμμάτων.

http://bit.ly/2VP282r

Store Cashier – Acharnes

From a plumbing shop in Acharnes with a desired past experience in commercial management. Communicative, expert, organizational person with good knowledge of H / Y and ERP programs.

http://bit.ly/2VP282r


Άτομο για Τηλεφωνικό Κέντρο

από εταιρία ίντερνετ άτομο για το τηλεφωνικό κέντρο της με ωράριο εργασίας 10.00-15.00. Μισθός και ΙΚΑ.

http://bit.ly/2VR9KS7

Personnel for a Call Center

from an internet company for the call center with working hours from 10.00-15.00. Salary and IKA.

http://bit.ly/2VR9KS7


Αποθηκάριος

για δουλειά αποθηκάριου στον χώρο μας. Προϋποθέσεις: Απολυτήριο λυκείου, προϋπηρεσία στον χώρο, άδεια χειριστή κλαρκ, άδεια χειριστή γερανογέφυρας, ευελιξία και ικανότητα οργάνωσης.

http://bit.ly/2VMz8Zp

Storekeeper

for warehouse work in our premises. Prerequisites: High school diploma, experience, clank pilot license, crane operator license, flexibility and organizational ability.

http://bit.ly/2VMz8Zp


Άτομο για F&B Service – Μύκονος

από πολυτελές ξενοδοχείο στη Μύκονο άτομο για τη θέση του F&Β service στο a la carte εστιατόριο του ξενοδοχείου. Παρέχεται διαμονή και πλήρης διατροφή.

http://bit.ly/2VR9OBl

Person for F & B Service – Mykonos

from a luxury hotel in Mykonos person to the location of the F & B service at the hotel’s a la carte restaurant. Accommodation and food are provided.

http://bit.ly/2VR9OBl


Καθαρίστριες

σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες διαχείρισης εγκαταστάσεων καθαρίστριες στις περιοχές: Καλλιθέα, Π. Φάληρο, Μαρούσι, Χαλάνδρι, Αμπελόκηποι. Τηλ.: 210 9324806. Κωδικός: ΚΑ1905.

http://bit.ly/2VUpqnJ

Cleaners

in one of the largest cleaner management companies in the areas: Kallithea, P. Faliro, Maroussi, Halandri, Ampelokipoi. Tel .: 210 9324806. Code: ΚΑ1905.

http://bit.ly/2VUpqnJ


Καθαριστές – Περιστέρι

για την περιοχή του Περιστερίου από μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες διαχείρισης εγκαταστάσεων. Τηλ.: 210 9324806. Κωδικός: ΚΑΠ1905.

http://bit.ly/2VO1ORL

Cleaners – Peristeri

for the Peristeri area from one of the largest facility management companies. Tel: 210 9324806. Code: ΚΑΠ1905.

http://bit.ly/2VO1ORL


Καθαριστές

με εμπειρία στον καθαρισμό από μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες διαχείρισης εγκαταστάσεων. Περιοχές: Ελληνικό, Άγ. Δημήτριος, Βούλα, Καλλιθέα, Π. Φάληρο, Κέντρο, β. προάστια. Τηλ.: 210 9324806. Κωδικός: ΑΚΑ 1905.

http://bit.ly/2VP2nux

Cleaners

with experience in cleaning by one of the largest facility management companies. Areas: Elliniko, Ag. Dimitrios, Voula, Kallithea, P. Faliro, Center, northen suburbs. Tel .: 210 9324806.

Code: ΑΚΑ 1905.

http://bit.ly/2VP2nux


Μάγειρες Α’ & Β’ – Ρόδος

για ζεστή – κρύα κουζίνα από το νεοσύστατο ξενοδοχείο Evita Bay στο Φαληράκι Ρόδου (χωρητικότητας 250 ατόμων). Παρέχεται διαμονή και διατροφή.

http://bit.ly/2VP2o1z

Cooks A & B – Rhodes

for hot – cold kitchen from the newly built hotel Evita Bay in Faliraki, Rhodes (with a capacity of 250 people). Accommodation and food are provided.

http://bit.ly/2VP2o1z


Kαμαριέρες

από ξενοδοχείο 4*. Ικανοποιητικός μισθός και ασφάλιση. Διαμονή και διατροφή. Τηλ.: 6944 720070.

http://bit.ly/2VYuNT7

Maids

from a 4 * hotel. Satisfactory salary and insurance. Accommodation and food. Tel .: 6944 720070.

http://bit.ly/2VYuNT7


Μάγειρας Α’ – Ναύπλιο

άμεσα μάγειρας Α’ / ψήστης από ξενοδοχείο 4* στο Ναύπλιο. Τηλ.: 210 6072005.

http://bit.ly/2VRwT75

Cook A – Nafplio

Immediately cook A ‘/ baker from a 4 * hotel in Nafplion. Tel .: 210 6072005.

http://bit.ly/2VRwT75


Υπάλληλος Αποθήκης (Μάνδρα)

 • Πτυχίο ΕΠΑΛ / ΙΕΚ / ΤΕΙ ιδανικά με κατεύθυνση logistics
  •Προηγούμενη εμπειρία σε αποθήκη είναι επιθυμητή
  • Εξοικείωση με προγράμματα αποθήκης
  • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
  • Διάθεση για εργασία και υπευθυνότητα

http://bit.ly/2VVmfMq

Warehouse Officer (Mandra)

 • Degree in EPAL / IEK / TEI ideally with logistics direction
 • Previous warehouse experience is desirable
 • Familiarizing with warehouse programs
 • Good knowledge of the English language
 • Disposition for work and responsibility

http://bit.ly/2VVmfMq


Υπάλληλος Γραφείου (Αχαρνές)

 • Απόφοιτος/η Λυκείου/ΙΕΚ/ΤΕΙ
  •    Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
  •    Γνώση του προγράμματος Enterprise της Singular επιθυμητή
  •    Συνέπεια και προθυμία για εργασία

http://bit.ly/2VJ7ooz

Office Employee (Acharnes)

 • Graduate / High School / IEK / TEI
 • Experience in a similar position
 • Knowledge of the Singular Enterprise program is desirable
 • Consistency and willingness to work

http://bit.ly/2VJ7ooz


Μόδιστρος/α

για ραφή δειγμάτων ζητείται από γνωστή βιοτεχνία στη Μεταμόρφωση, απαραίτητη προϋπηρεσία, άμεση πρόσληψη, αμοιβή 1.200€

http://bit.ly/2VQa83o

Tailor (Man/woman)

for sample stitching requested by well-known factory in Metamorphosis, necessary work experience, direct recruitment, salary 1,200 €

http://bit.ly/2VQa83o


Πατρονίστ

εταιρεία γυναικείων ενδυμάτων ζητεί πατρονίστ, προσόντα: εμπειρία στην δημιουργία πατρόν με χρήση προγράμματα Gerber, άριστη ικανότητα σχεδιασμού ενδύματος και ολοκληρωμένης συλλογής, παρακολούθηση τάσεων μόδας, προϋπηρεσία απαραίτητη, αποστολή βιογραφικών στο email: [email protected], fax 210/9927632

http://bit.ly/2VQWGw2

Taillor

women’s clothing company is looking for a taillor specialist: experience in creating a pattern using Gerber programs, excellent design ability of clothing and integrated collection, fashion trends monitoring, experience necessary, sending of resumes to email: [email protected], fax 210/9927632

http://bit.ly/2VQWGw2


For more tailoring job adverts, click here


Υπάλληλος τουριστικού γραφείου

άτομο από τουριστικό γραφείο εισερχομένου τουρισμού στο Σύνταγμα για ημιαπασχόληση με δυνατότητα και πλήρους μόνιμης απασχόλησης. Άριστη γνώση Αγγλικής, έκδοση ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων, γνώση του τουριστικού προϊόντος. Επιπλέον ξένες γλώσσες θα εκτιμηθούν. Βιογραφικά στο [email protected]

http://bit.ly/2VUrBaT

Tourist office employee

person from tourist office of incoming tourism to the Constitution for full-time and full-time employment. Excellent English knowledge, ferry and air tickets, knowledge of the tourist product. Additional foreign languages ​​will be appreciated. Cv at [email protected]

http://bit.ly/2VUrBaT


Ticketing Department

Συνεδρίων στη Νέα Σμύρνη ζητεί υπάλληλο έκδοσης εισιτηρίων. Απαραίτητα προσόντα: γνώση Galileo, προϋπηρεσία σε συνεδριακό γραφείο, καλός χειρισμός Η/Υ, γνώση αγγλικής γλώσσας, κρατήσεις ξενοδοχείων. [email protected]
, 10:00-17:00 , email: [email protected]

http://bit.ly/2VUs8tp

Ticketing Department

Conferences in Nea Smyrni request a ticket officer. Required qualifications: Galileo knowledge, experience in a conference room, good computer skills, English language knowledge, hotel bookings.

[email protected]

10: 00-17: 00, email: [email protected]

http://bit.ly/2VUs8tp


For more travel agent job adverts, click here


Υπάλληλος υποδοχής

από ξενοδοχείο στην Μύκονο, με γνώσεις ξένων γλωσσών, προϋπηρεσία, εργασία από Μάιο έως Οκτώβριο, 6931/425779

http://bit.ly/2VQKqM8

Receptionist

from a hotel in Mykonos, with knowledge of foreign languages, experience, work from May to October, 6931/425779

http://bit.ly/2VQKqM8


Υπάλληλος υποδοχής

για υποδοχή, ζητείται από γκαλερί στη Μύκονο, εργασία από Απρίλιο έως τέλος Οκτωβρίου, απαραίτητα άπταιστα Αγγλικά, γνώσεις Η/Υ, παρέχεται διαμονή, αποστολή βιογραφικών απαραίτητα με φωτογραφία [email protected]

http://bit.ly/2IStvlx

Receptionist

for reception in a galleries in Mykonos is requested, work from April to the end of October, necessary fluent English, computer skills, accommodation provided, send resumes necessarily with photo [email protected]

http://bit.ly/2IStvlx


For more receptionist job adverts, click here


Ζευγάρι

ή μεμονωμένα άτομα ζητούνται για εργασία σε ξενοδοχείο στην Ανδρο, προσφέρονται μισθός, διαμονή, διατροφή

http://bit.ly/2VPydXX

Couple

or individuals are asked to work in a hotel in Andros, we offer salary, accommodation, food

http://bit.ly/2VPydXX


Ξενοδοχοϋπαλληλοι

στην Οία της Σαντορίνης αναζητά προσωπικό για τη θέση της υποδοχής, με απαραίτητη γνώση Αγγλικών και προϋπηρεσίας στον ίδιο τομέα. Ζητούνται επίσης άτομα για την προετοιμασία και το σέρβις του πρωινού μπουφέ καθώς και για το μπαρ και αχθοφόρος. Απαραίτητη προϋπηρεσία και γνώση Αγγλικών. Παρακαλώ, να στείλετε τα βιογραφικά σας στο [email protected] 17:00-21:00

http://bit.ly/2VUuFnp

Hotel staff

in Santorini, Oia needs staff for the reception, with a good knowledge of English and experience in the same field. People are also asked to prepare and service the breakfast buffet as well as the bar and porter. Required experience and knowledge of English. Please send your resumes to [email protected] 17: 00-21: 00

http://bit.ly/2VUuFnp


Ζαχαροπλάστης, βοηθός ζαχαροπλάστη, μάγειρας

με εμπειρία στο α λα καρτ και sushi chef από μεγάλο ξενοδοχειακό όμιλο της Αθήνας. Αποστολή βιογραφικών : [email protected], συζητήσιμη, , 09:00-17:00

http://bit.ly/2VXBSTW

Confectioner, assistant confectioner, cook

with a la carte and sushi chef experience from a large hotel group in Athens. Send resumes: [email protected], debatable, 09: 00-17: 00

http://bit.ly/2VXBSTW


For more hotel employees job adverts, click here


Kαμαριέρα

από ξενοδοχείο στην Πάρο για την καλοκαιρινή σεζόν 2019. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Παρέχεται: διαμονή, διατροφή και ασφάλεια.  Μισθός: 900€. Ηλικία: ως 50 ετών.  (ΚΩΔ 647 ΧΕ). Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία και επισύναψη ΚΩΔ στο foris@foris.gr

http://bit.ly/2VYyrfL

Maid

from a hotel in Paros for the summer season 2019. Necessary experience in a similar position. Provided: accommodation, food and assurance. Salary: 900 €. Age: 50 years old. (COD 647 XE). Send CVs with a photo and attach a KOD to [email protected]

http://bit.ly/2VYyrfL


Kαμαριέρα

για ξενοδοχείο στη Σαντορίνη, παρέχεται διαμονή, βιογραφικό με φωτογραφία σε e-mail [email protected] αμοιβή 900€, συζητήσιμη

http://bit.ly/2VSoss4

Maid

for a hotel in Santorini, accommodation is provided, a resume with photo on e-mail [email protected] Salary 900 €, debatable

http://bit.ly/2VSoss4


Kαμαριέρα

έως 50 ετών, με τουλάχιστον 2ετή προϋπηρεσία στον τομέα, ζητείται από ενοικιαζόμενα δωμάτια στις Κυκλάδες, καλοκαιρινή σεζόν 2019 (Ιούνιος – Σεπτέμβριος), παρέχεται διαμονή, ασφάλιση, μηνιαία αμοιβή, βιογραφικά στο [email protected] ή τηλεφωνική επικοινωνία, αμοιβή 800€

http://bit.ly/2VXE7GQ

Maid

up to 50 years with at least 2 years experience in the sector, for rooms to let in Cyclades, summer season 2019 (June – September), accommodation, insurance, monthly salary, CVs at [email protected] or telephone contact,

http://bit.ly/2VXE7GQ


Kαμαριέρα

Νέο Ξενοδοχείο στο Χαλάνδρι ζητάει καμαριέρα, έως 45 ετών, για πρωινή και απογευματινή βάρδια. , αμοιβή 780€, , 07:00-24:00

http://bit.ly/2VQbrzk

Maid

New Hotel in Halandri is requesting a maid, up to 45 years old, for morning and afternoon shifts. Salary 780 €,, 07: 00-24: 00

http://bit.ly/2VQbrzk


Kαμαριέρα

στα Κύθηρα ζητείται από ξενοδοχειακή μονάδα ηλικίας έως 35 ετών, για τη θερινή σεζόν 2019. Αποστολή βιογραφικού στο email hotelkythira@gmail.com μαζί με πρόσφατη φωτογραφία., αμοιβή 1.000€

http://bit.ly/2VVqcRg

Maid

in Kythira is requested by a hotel unit up to 35 years of age for the summer season 2019. Send a resume to email [email protected] along with a recent photo., salary € 1,000

http://bit.ly/2VVqcRg


For more maids job adverts, click here, here and here.


Koμμώτρια και βοηθός

Άμεση πρόσληψη και πλήρης απασχόληση, αμοιβή 800€, συζητήσιμη

http://bit.ly/2VUvHQj

Hair dresser and assistant

Direct recruitment and full-time employment, salary € 800, debatable

http://bit.ly/2VUvHQj


For more hairdresser adverts, click here


Σερβιτόρος/α

έως 30 ετών, ζητείται για τη θέση στο σέρβις, με προϋπηρεσία 1 χρόνο τουλάχιστον σε κατάστημα all day bar, περιοχή Χαλάνδρι, αμοιβή 30 ευρώ, αμοιβή 30€, επικοινωνία 08:00-16:00

http://bit.ly/2VO5e73

Waiter (man/woman)

up to 30 years old, is required for service, at least one year of experience at an all day bar, Chalandri area, 30 euro wedge/day, contact 08: 00-16: 00

http://bit.ly/2VO5e73


Σερβιτόρος/α

Κοπέλα ή νέος για σέρβις, ηλικίας 18-30 ετών, για καφέ-μπαρ ναργιλέ στο κέντρο της Αθήνας, κοινωνικοί, εργατικοί, με προϋπηρεσία ή μη, υπευθυνότητα, γνώσεις Αγγλικών. Για βραδινή απασχόληση (ωράριο βάρδιας: 18-02), 25 €+tips. Προτιμούνται κάτοικοι γύρω περιοχών ή να έχουν μέσο μεταφοράς. αμοιβή 25€, 24:00, 15:00-23:00

http://bit.ly/2VPzwGl

Waiter /tress

Girl or young servant, 18-30 years old, for a hookah bar cafeteria in the center of Athens, social, hardworking, with experience or not, responsibility, knowledge of English. For evening work (shift time: 18-02), 25 € + tips. Prefer residents around areas or have a means of transportation. Wedge/day 25 €, 24:00, 15: 00-23: 00

http://bit.ly/2VPzwGl


For more waiters adverts, click here


Βοηθός κουζίνας

σε εστιατόριο beach bar στη ζάκυνθο, απαραίτητη προϋπηρεσία, παρέχεται διαμονή, διατροφή, πλήρης ασφάλιση, καλές απολαβές. Αποστολή βιογραφικού στο: [email protected], αμοιβή 1.200€, 11:00-21:00

http://bit.ly/2VRh7sL

Chef assistant

in a beach bar restaurant in Zakynthos, necessary experience, it is provided accommodation, food, full insurance, good wages. Send CV to: [email protected], salary 1,200 €, 11: 00-21: 00

http://bit.ly/2VRh7sL


Μαγειρας και σερβιτορος

καφενείο στα Υστέρνια της Τήνου , αναζητεί προσωπικό στην θέση του μάγειρα για την καλοκαιρινή σεζόν. Aποστολή  βιογραφικών  στο mail : marknaft@gmail.com  ή  τηλεφωνικά στο 22830-31235. παρέχεται διαμονή και φαγητό, αμοιβή 900€, συζητήσιμη, 09:00-23:00, email: [email protected]

http://bit.ly/2VPfPPa

Cook and waiter

Cafeteria in Yesternia, Tinos, is looking for staff as a cook for the summer season. Send CVs to mail: [email protected] or by phone at 22830-31235. accommodation and food are provided. salary 900 €, negotiable,, 09: 00-23: 00, email: [email protected]

http://bit.ly/2VPfPPa


Μάγειρας Β’

από εστιατόριο υψηλών απαιτήσεων για την καλοκαιρινή σεζόν, με άριστες γνώσεις σε gourmet μεσογειακή και ιταλική κουζίνα και ειδίκευση στη ζεστή κουζίνα (τηγάνια) με μακροχρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχα εστιατόρια. Παρέχονται διαμονή, ασφάλιση καθώς και υψηλές αποδοχές ανάλογες των γνώσεων και ικανοτήτων του. Παρακαλώ να σταλεί πλήρες βιογραφικό καθώς και συστατικές επιστολές στο παρακάτω email: [email protected], αμοιβή 1.800€

http://bit.ly/2VLKe0N

Cook B’

from a high season restaurant with excellent knowledge in gourmet Mediterranean and Italian cuisine and specializing in hot kitchen (pans) with long experience in corresponding restaurants. They provide accommodation, insurance and high wages similar to their knowledge and skills. Please send complete CV as well as letters of recommendation to the following email: [email protected], salary 1.800 €

http://bit.ly/2VLKe0N


Μάγειρας Α’ – ψήστης

από εστιατόριο υψηλών απαιτήσεων για την καλοκαιρινή σεζόν με άριστες γνώσεις στην σχάρα. Απαιτείται ταχύτητα και καλή γεύση καθώς και μακροχρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχα εστιατόρια με μεγάλο όγκο δουλειάς. Παρέχονται διαμονή, ασφάλιση καθώς και υψηλές αποδοχές ανάλογες των γνώσεων και ικανοτήτων του. Παρακαλώ να σταλεί πλήρες βιογραφικό καθώς και συστατικές επιστολές στο παρακάτω email: [email protected], αμοιβή 1.800€

http://bit.ly/2VLKJbb

Cook Α

from a high-demand restaurant for the summer season with excellent grammar knowledge. It requires speed and good taste as well as long-lasting experience in corresponding restaurants with a great deal of work. They provide accommodation, insurance and high wages similar to their knowledge and skills. Please send complete CV as well as letters of recommendation to the following email: [email protected], salary 1.800 €

http://bit.ly/2VLKJbb


For more cooks adverts, click here


Ζαχαροπλάστης -ρια

έμπειρος -η ζητείται από αρτοποιείο στο Ίλιον, 6989/561013

http://bit.ly/2VTPQ97

Confectioner

experienced – is requested by a bakery in Ilion, 6989/561013

http://bit.ly/2VTPQ97


Ζαχαροπλάστης

έως 45 ετών με εμπειρία ζητείται για αρτοζαχαροπλαστείο στον Πειραιά

e-mail: [email protected]

Pastry chef

up to 45 years old, experienced in a bakery shop in Piraeus

e-mail: [email protected]


For more pastry chefs adverts, click here


Βοηθό Αρτοποιίας/Αρτεργάτη

Βιοτεχνία αρτοσκευασμάτων ζητεί για άμεση πρόσληψη Βοηθό Αρτοποιίας/Αρτεργάτη για πενθήμερη πρωινή εργασία. Βιογραφικά στο info@laqualite.gr ή στο fax 210/9966966

http://bit.ly/2VQgaB4

Bakery Assistant

Breadmaker Manufacturer company is requesting immediate recruitment of Bakery Assistant  for a five-day morning job. CVs at [email protected] or fax 210/9966966

http://bit.ly/2VQgaB4


Βοηθός αρτεργάτη

με προϋπηρεσία ζητείται από αρτοποιείο στη Νέα Ιωνία

http://bit.ly/2VUAlxJ

Assistant baker

with experince requested by a bakery in Nea Ionia

http://bit.ly/2VUAlxJ


Αρτεργάτης και βοηθός

από αρτοποιείο στα Πετράλωνα, 210/3462384

http://bit.ly/2VPCjPP

Baker and assistant

from a bakery in Petralona, ​​210/3462384

http://bit.ly/2VPCjPP


For more bakers adverts, click here


Έμπειρος λαντζιέρης

για εργασία πλήρους απασχόλησης από ζαχαροπλαστείο στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. πλήρης ασφάλιση, δώρα, επιδόματα. Βιογραφικά στο email: [email protected], αμοιβή 700€ , email: [email protected]

http://bit.ly/2VLNCZz

Experienced person for washing dishes

for full-time work from a pastry shop in Agia Paraskevi. full insurance, gifts, bonuses. CVs on email: [email protected], salary 700 €, email: [email protected]

http://bit.ly/2VLNCZz


Άτομο για λάντζα

από ψητοπωλείο στην Δάφνη

http://bit.ly/2VVthki

Person for dish washing

from a bakery in Dafni

http://bit.ly/2VVthki


Βοηθός κουζίνας – λαντζιέρης

για εστιατόριο-πιτσαρία στο Π. Φάληρο, βραδινό ωράριο, 15:00-

http://bit.ly/2VQR2Ks

Kitchen assistant

for restaurant-pizzeria in P. Faliro, evening hours, 15: 00-

http://bit.ly/2VQR2Ks


For more kitchen porter adverts, click here


Πεπειραμένο προσωπικό για παρασκευή σάντουιτς

Μισθός 1000€ τον μήνα συν ασφάλιση & δώρα. Αφορά κατάστημα στο Πασαλιμάνι για νυχτερινή εργασία 21:00-005:00 ΗΛΙΚΊΑ 25-35 ΕΤΏΝ. Επικοινωνία 6945998669. Βασιλόπουλος Γεώργιος , αμοιβή 1.000€, 14:00-24:00

http://bit.ly/2VQREQg

Experienced staff for making sandwiches

Salary 1000 € per month plus insurance & gifts. It concerns a shop in Pasalimani for night work 21: 00-005: 00 AGE OF 25-35 YEARS. Contact 6945998669. Vassilopoulos Georgios, Fee 1.000 €, 14: 00-24: 00

http://bit.ly/2VQREQg


For more sandwich makers adverts, click here


Τεχνίτες και βοηθοί ελαιοχρωματιστές

ζητούνται για περιοχές Αττικής

http://bit.ly/2VP8ChN

Technicians and painters

are requested for areas of Attica

http://bit.ly/2VP8ChN


For more painters adverts, click here


Ηλεκτρολόγοι τεχνίτες και βοηθοί

έως 40 ετών, ζητούνται από τεχνική εταιρεία για εργασία σε όλη την Αττική, απαραίτητη εμπειρία ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, άμεση πρόσληψη, Δευτέρα – Παρασκευή

http://bit.ly/2VQh40q

Electrical technicians and assistants

up to 40 years old, are required by a technical company to work throughout Attica, a necessary experience of electrical installations, direct recruitment, Monday – Friday

http://bit.ly/2VQh40q


For more electrician adverts, click here


Ξυλουργός

έμπειρος και βοηθός, έως 50 ετών, ζητούνται για κατασκευή κουζίνας – ντουλάπας και πόρτας και τοποθετήσεις αυτών, μόνιμη απασχόληση, περιοχή Ταύρος, 6985/847875

http://bit.ly/2VYDDQN

Carpenter

experienced and assistant carpenter, up to 50 years old, are required to build a kitchen – wardrobe and door and their placements, permanent employment, Tavros area, 6985/847875

http://bit.ly/2VYDDQN


Λουστραδόρος

ξυλουργικών κατασκευών, ζητεί λουστραδόρο, βιογραφικά στο e-mail: [email protected], εσωτ. 203

http://bit.ly/2VRDOgz

Polisher

of carpentry, is requested, resume in e-mail: [email protected],

Code: εσωτ. 203

http://bit.ly/2VRDOgz


For more carpenters adverts, click here


Εργάτριες και εργάτες

για εργασία σε βιομηχανικά πλυντήρια ιματισμού

http://bit.ly/2VT2bum

Workers and workers
for work in an industrial laundry
http://bit.ly/2VT2bum


Εργατοτεχνίτες

Βιομηχανία πλαστικών στον Ασπρόπυργο ζητεί εργατοτεχνίτες, βιογραφικά στο e-mail: [email protected] ή fax 210/5595130

http://bit.ly/2VPk7Gg

Workers
Plastics industry in Aspropyrgos requests workers, CVs at e-mail: [email protected] or fax 210/5595130
http://bit.ly/2VPk7Gg


Αποθηκάριος-Εργάτης

εταιρεία στο Ρέντη ζητεί αποθηκάριο – εργάτη, με γνώση χειρισμού κλαρκ και οργανωτικές ικανότητες, ικανοποιητική αμοιβή, επιθυμητή προϋπηρεσία στην ξηρά δόμηση, αποστολή βιογραφικών στο e-mail: [email protected]

http://bit.ly/2VPk9Oo

Warehouse employee-Worker
company in Rentis seeks someone with knowledge of clark operation and organizational skills, satisfactory salary, desirable experience in dry constructionn, send CVs to e-mail: [email protected]
http://bit.ly/2VPk9Oo


Εργατικό προσωπικό για μετακομίσεις

από μεταφορική εταιρεία για μετακομίσεις, από 21 μέχρι 40 ετών, 5θήμερη εργασία

http://bit.ly/2UkOnYT

 Staff for moving
from a moving company, from 21 to 40 years, 5-day work
http://bit.ly/2UkOnYT


For more workers adverts, click here


Ταμίας

Η γνωστή αλυσίδα CREPACREPA ζητά προσωπικό για το ταμείο στο κατάστημα στην πλατεία Νέας Σμύρνης. Αποστολή βιογραφικών στο hr@crepacrepa.gr

http://bit.ly/2VUC7Pp

Cashier
The well-known CREPA – CREPA chain calls staff for the cashier position at Nea Smyrni’s Square store. Send CVs to [email protected]
http://bit.ly/2VUC7Pp

For more cashiers adverts, click here


Γραμματέας

από γνωστό μεσιτικό γραφείο στην Κηφισιά, πολύ καλό επίπεδο Αγγλικών, καλή χρήση Η/Υ (excel, word, mail) και άριστη γνώση χρήσης Power Point (για παρουσιάσεις ακινήτων), σωστή επικοινωνία και διαχείριση πελατών και τηλεφωνικού κέντρου, οργανωτικότητα, αρχειοθέτηση (σε τρέχοντα αρχεία γραφείου και φορολογικά αρχεία), για 8ωρη, 5θήμερη απασχόληση, σε μόνιμη βάση συνεργασίας, πλήρης ασφάλιση, πολύ καλό περιβάλλον, παρακαλούμε στείλτε βιογραφικό με φωτογραφία στο [email protected]

http://bit.ly/2VOFOX0

Secretary
from a well-known real estate office in Kifissia with good English level, good use of computers (Excel, word, mail) and excellent knowledge of PowerPoint use (for real estate presentations), proper communication, customer service sense and call center management, organizing, archiving current office files and tax records, for 8 hours, 5 days, on a permanent basis, full insurance, very good working environment, please send CV with photo at [email protected]
http://bit.ly/2VOFOX0


For more secretary adverts, click here


Οικιακή βοηθός

ηλικίας έως 50 ετών ζητείται για εργασίες σπιτιού και φροντίδα κυρίου, αμοιβή 600€

http://bit.ly/2ZgqS2x

Housekeeper
up to 50 years old is requested for housework and taking care of a gentleman, salary of 600 €
http://bit.ly/2ZgqS2x


For more housekeepers adverts, click here


Καθαρίστριες

Εταιρεία καθαρισμού ζητεί έμπειρες καθαρίστριες για καθαρισμό τραπεζών και γραφείων, απογευματινό ωράριο, περιοχή Μαρούσι, 6936/000080, ώρες επικοινωνίας 09.00 – 19.00

http://bit.ly/2VXKWYY

Cleaners
Cleaning company requires experienced cleaning staff for cleaning of banks and offices, afternoon hours, Marousi area, 6936/000080, contact hours 09.00 – 19.00
http://bit.ly/2VXKWYY


Καθαρισμός

καθαρισμού ζητεί κυρίους και κυρίες ή ζευγάρι, με μεταφορικό μέσο, για τις περιοχές Αργυρούπολη, Ελληνικό, Αλιμος, Καλαμάκι, Ηλιούπολη και γύρω, 216/7003193

http://bit.ly/2VR3v0C

Cleaning
Gentlemen and ladies or couple, with a means of transport, for the areas of Argyroupoli, Elliniko, Alimos, Kalamaki, Ilioupoli and nearby, 216/7003193
http://bit.ly/2VR3v0C


Καθαριστής

από εταιρεία καθαρισμού ζητείται για την περιοχή της Αγίας Παρασκευής, με εμπειρία στη χρήση επαγγελματικών μηχανών καθαρισμού, ημέρες Δευτέρα – Σάββατο, άμεση πρόσληψη

http://bit.ly/2XIc6B8

Cleaner
by a cleaning company is requested for the area of ​​Agia Paraskevi, experienced in the use of professional cleaning machines, days Monday – Saturday, direct recruitment
http://bit.ly/2XIc6B8


For more cleaners adverts, click here


For more general adverts, click here