Αγγελίες Εργασίας 07/05/2020

Ανθρωπιστικός Τομέας

 

Adecco HR is the global leader in HR services, certified in Greece with ISO 9001:2015 in the field of search and selection services and temporary placement. Adecco is currently seeking, on behalf of EASO, an agency of European Union, acting as the centre of expertise of asylum, for dynamic professionals to cover the following position in Athens:

ICT Assistants  

Job Description 

The interim will work under the supervision of the Greek authorities (Reception and Identification Service-RIS) in performing some or all of the following tasks:

 • Assist the Central Service of RIS in setting standards for applications that meet the needs of the users and support the overall Information and Communication Technology;
 • Support, with IT expertise, the RIS in building up of appropriate digital tools that will serve the needs of the Service in daily use;
 • Assist with the installation of software packages, basic repair/maintenance of computer hardware, HF and VHF equipment;
 • Provide the required/requested technical support in a professional manner;
 • Assist RIS staff to monitor and maintain the LAN, Network Servers, Routers, Printers, LAN Points, Switches, Patch panels, Access points, etc, to prevent faults occurring at the level of the Central Service of RIS;
 • Train RIS staff on ICT issues/usage as appropriate;
 • Evaluate needs for upgrading and eventually replacing ICT equipment in the field, to meet applicable standards;
 • Assist in the performance of market research for procurement of equipment on behalf of RIS as appropriate;
 • Ensure the implementation of the ICT policy and rules;
 • Provide regular analytical and statistical reports of provided services and challenges;
 • Perform any other tasks in the interest of the service, relevant to the specific profile.

Candidates Profile

 • University degree in Information Technology / Telecommunication and Information;
 • Excellent oral and written Greek and English language skills;
 • Minimum of three (3) years of relevant working experience, relevant to the function;
 • Previous experience in market research in the field of ICT is an asset;
 • Readiness and efficiency;
 • Planning and Organizing;
 • Collaborative personality, discretion, team builder, respect to diversity;
 • Enhanced ability to coaching and training others, and transferring knowledge, in the related fields.

The Company Offers

 • Competitive remuneration package
 • Friendly and challenging working environment
 • Opportunities for further development

To apply for this job opening please submit your CV at:

https://springprofessional.secure.force.com/jobboard/QuickApplyToJob?JobId=a0W4I00000JSOEyUAP&boardName=Greece%20Staffing%20Adecco%20ENG&language=elen

 

EASO collaborates with Atlas HR (Member of Adecco Group) which will hire on an interim basis the selected candidates.

Last day for applications will be the 8th, May 2020.

You are kindly requested to send your cv in English, using the Europass format.

After the screening of the CVs, we will contact the candidates who meet the profile’s requirements to arrange an interview.

For more job openings please visit our website www.adecco.gr and register your CV in our database to be eligible for current or future job openings. It is highly recommended to use Google Chrome when registering your CV in the Adecco database.

All applications are considered as strictly confidential.

 

 

Adecco HR is the global leader in HR services, certified in Greece with ISO 9001:2015 in the field of search and selection services and temporary placement. Adecco is currently seeking, on behalf of EASO, an agency of European Union, acting as the centre of expertise of asylum, for dynamic professionals to cover the following position in Greek Hotspot islands:

Legal Officer – Unaccompanied Minors

Job Description 

The Legal officer – Unaccompanied Minors works under the supervision of the Greek authorities (Reception and Identification Service-RIS) in performing some or all of the following tasks:

 • Provide legal support/advice to RIS on reception, identification and registration procedures/regulations of unaccompanied and separated children;
 • Support RIS in the implementation of Standard Operating Procedures (SOPs), guidance, operational and administrative tools;
 • Support RIS in developing processes, workflows, tools and guidance that address local needs on issues relevant to unaccompanied and separated children to be implemented internally and/or in the cooperation with other actors;
 • Support RIS staff with capacity building activities and on-the-job coaching on topics and tools related to legal and administrative matters in the areas of reception, identification and registration of unaccompanied and separated children;
 • Provide hands-on support in administrative tasks and procedures related to Dublin III, to the appointment of guardians by the Public Prosecutor, as well as to the referral to specialised accommodation and transfers;
 • Support RIS in the implementation of the Voluntary Relocation Exercise;
 • Support RIS on the liaison/cooperation with other public authorities and other stakeholders on matters related to unaccompanied and separated children and child protection, in particular with local Asylum Service offices and with the Public Prosecutor;
 • Provide collective and individual information to unaccompanied and separated children regarding the national/EU legal frameworks on asylum, reception, registration and identification procedures and/or procedures related to their case;
 • Participate in local meetings related to unaccompanied and separated minors and child protection or other reception issues, either internally in RIS or with other local actors;
 • Attend and contribute to thematic, coordination or other meetings and workshops organised by RIS, EASO and/or other actors at central level, that aim to enhance and harmonise activities, procedures, and tools on child protection or other reception issues;
 • Attend regular meetings with EASO at local level;
 • Participate in trainings organised by EASO or other stakeholders locally or in other locations, when requested.
 • Provide regular analytical and statistical reports of provided services and challenges;
 • Draft documents, templates, minutes and reports;
 • Perform any other tasks in the interest of the service, relevant for the specific profile.

Candidates Profile

 • University degree in Law or other relevant fields;
 • Previous experience in relevant tasks is required;
 • Very good understanding of the Greek migration and reception context will be considered as an advantage;
 • Fluency in Greek and in English (oral and written);
 • Computer literacy, including MS Office applications (Word, Excel), use of internet and web based applications;
 • Excellent intercultural/interdisciplinary communication skills;
 • Excellent organizational and analytical skills;
 • Ability to work in a multicultural environment

The Company Offers

 • Competitive remuneration package
 • Friendly and challenging working environment
 • Opportunities for further development

To apply for this job opening please submit your CV at:

https://springprofessional.secure.force.com/jobboard/QuickApplyToJob?JobId=a0W4I00000QZxA0UAL&boardName=Greece%20Staffing%20Adecco%20ENG&language=elen

 

EASO collaborates with Atlas HR (Member of Adecco Group) which will hire on an interim basis the selected candidates.

Last day for applications will be the 14th, May 2020.

You are kindly requested to send your cv in English, using the Europass format.

After the screening of the CVs, we will contact the candidates who meet the profile’s requirements to arrange an interview.

For more job openings please visit our website www.adecco.gr and register your CV in our database to be eligible for current or future job openings. It is highly recommended to use Google Chrome when registering your CV in the Adecco database.

All applications are considered as strictly confidential.

 

 

Adecco is currently seeking, on behalf of EASO, an agency of European Union, acting as the centre of expertise of asylum, for dynamic professionals to cover the following position in Mainland:

  EASO Reception Assistant – Site Management 

Job description

The Reception Assistant – Site management works under the supervision of the Reception & Identification Service (RIS) of the Greek Ministry of Migration and Asylum. He/she is expected to support RIS Site Director in the management of accommodation facilities for third country nationals on mainland Greece. Under the supervision of the RIS Site Director and in close coordination with the local Site Management Support actor (IOM, DRC or ASB), he/she will:

 • Support RIS management staff in their duties;
 • Support the SMS partner with the regular verification exercise and act as a liaison to RIS HQ on the residents’ lists;
 • Submit weekly reports to RIS HQ;
 • Act as a focal point for RIS HQ Helpdesk;
 • Act as a liaison with EASO asylum and reception operations;
 • Participate in coordination and any other relevant meetings in the reception site;
 • Participate in RIS and EASO trainings and meetings;
 • Submit reports to EASO for project monitoring purposes;
 • Perform any other tasks in the interest of the service, relevant for the specific profile.

Candidates Profile

 • University degree in the related area – preferred and advantageous;
 • Demonstrated previous experience in relevant tasks will be an advantage;
 • Very good understanding of the Greek migration and reception context;
 • Fluency in Greek and in English (oral and written);
 • Excellent intercultural/interdisciplinary communication skills;
 • Excellent organizational and analytical skills;
 • Ability to work in a multicultural environment

The Company Offers 

 • Competitive remuneration package
 • Friendly and challenging working environment
 • Opportunities for further development

To apply for this job opening please submit your CV at:

https://springprofessional.secure.force.com/jobboard/QuickApplyToJob?JobId=a0W4I00000MZOZkUAP&boardName=Greece%20Staffing%20Adecco%20ENG&language=elen

 

EASO collaborates with Atlas HR (Member of Adecco Group) which will hire on an interim basis the selected candidates.

You are kindly requested to send your cv in English, using the Europass format.

Last day of application will be the 14th, May 2020.

Before you get redirected to the Adecco online platform where you will complete your application, a pop-up window, mandatory on kariera.gr website, will request you to enter your email. If you don’t wish to share your email address with kariera.gr, visit www.adecco.gr/jobs, search for the job position you are interested in and apply directly.

After the screening of the CVs, we will contact the candidates who meet the profile’s requirements to arrange an interview.

For more job openings please visit our website www.adecco.gr and register your CV in our database to be eligible for current or future job openings. It is highly recommended to use Google Chrome when registering your CV in the Adecco database.

All applications are considered as strictly confidential.

 

 

Adecco HR is the global leader in HR services, certified in Greece with ISO 9001:2015 in the field of search and selection services and temporary placement. Adecco is currently seeking, on behalf of EASO, an agency of European Union, acting as the centre of expertise of asylum, for dynamic professionals to cover the following position in Greek Hotspot islands:

Reception Assistant (Vulnerability – Communication / Information Provision Unaccompanied Minors)

Job Description:

The Reception Assistant (Vulnerability-Communication/Information Provision – Unaccompanied Minors) works under the supervision of the Greek authorities (Reception and Identification Service-RIS) in performing some or all of the following tasks:

Sub-profile 1 – Vulnerability

 • Support the RIS vulnerability focal point in the identification, prioritization and referral of vulnerable persons;
 • Support the RIS vulnerability focal point in communication and exchanges with the Greek Asylum Service regarding vulnerability aspects of the applicants’ asylum procedure;
 • Support the RIS vulnerability focal point in all procedures regarding medical/psychosocial screening and referrals for medical/psychosocial assessments, as well as support the relevant communication and exchanges with EODY and other relevant local health care and psychosocial actors;
 • Support the RIS vulnerability focal point to assess the special reception needs of applicants and identify appropriate accommodation according to those needs, in the RIC or elsewhere, as well as support any necessary referral, communication and exchanges with relevant actors providing such accommodation;
 • Support and contribute to the coordination of the transfers of vulnerable applicants to the mainland, when needed, liaising with relevant stakeholders, both on the island and on mainland;
 • Support RIS in the implementation of Standard Operating Procedures (SOPs), guidance, operational and administrative tools;
 • Support RIS in developing processes, workflows, tools and guidance that address local needs on issues relevant to vulnerability to be implemented internally and/or in the cooperation with other actors;
 • Support RIS staff with capacity building activities and on-the-job coaching about topics and tools related to vulnerability;
 • Participate in local meetings related to vulnerability or other reception issues, either internally in RIS or with other local actors.

Sub-profile 2 – Communication/Information Provision

 • Support RIS to undertake regular and appropriate needs assessment concerning information provision to residents, including identifying and building on existing activities;
 • Support RIS to develop and update strategic response plans in accordance with the needs assessment;
 • Support RIS in identifying representatives of residents, setting-up regular meetings and response mechanisms, involving also relevant stakeholders;
 • Support RIS in the preparation and implementation of information provision sessions through different methodologies on topics relevant for residents and for the Service at different stages of reception procedures, from first arrival to transfer;
 • Support in the preparation and implementation of ad hoc information campaigns;
 • Support through community outreach the identification of vulnerable persons and appropriate internal referral;
 • Support RIS in the implementation of Standard Operating Procedures (SOPs), guidance, operational and administrative tools;
 • Support RIS in developing processes, workflows, tools and guidance that address local needs on issues relevant to communication and information provision to be implemented internally and/or in the cooperation with other actors;
 • Support RIS staff through capacity building activities and on-the-job coaching about topics and tools related to communication and information provision;
 • Participate in local meetings related to information provision or other reception issues, either internally in RIS or with other local actors.

Sub-profile 3 – Unaccompanied Minors

 • Provide to RIS hands-on support on operational matters related to unaccompanied and separated children;
 • Upon arrival of third country nationals, support RIS in the initial identification/screening of possible unaccompanied and separated children, and in the provision of first basic information to them;
 • Support RIS on (a) assessing the situation of unaccompanied and separated children falling under RIS responsibility and on (b) establishing an individual plan to cover the child’s reception needs, based on that assessment;
 • Support RIS in monitoring that basic needs (material, medical, psychosocial and legal) of unaccompanied and separated children falling under RIS responsibility are covered, during the whole stay of the children in the reception facility;
 • Support RIS on the provision of the daily care of unaccompanied and separated children (distribution of food and non-food items, organisation of a daily routine, organisation of recreational and educational activities, etc.);
 • Support the RIS in referring unaccompanied and separated children to relevant services/stakeholders, when necessary;
 • Provide hands-on support to RIS in the daily operations of safe-areas/sections dedicated to the reception of separated and unaccompanied children, in accordance with the relevant Standard Operating Procedures (SOPs);
 • Support RIS in the outreach and care of children that may not be hosted in safe-areas or dedicated sections;
 • Support RIS on setting up and running an efficient local child protection network that includes all actors involved in the daily care of unaccompanied and separated children;
 • Support RIS in the implementation of Standard Operating Procedures (SOPs), guidance, operational and administrative tools;
 • Support RIS in developing processes, workflows, tools and guidance that address local needs on issues relevant to unaccompanied and separated children to be implemented internally and/or in the cooperation with other actors;
 • Support RIS staff with capacity building activities and on-the-job coaching about topics and tools related to child protection;
 • Participate in local meetings related to unaccompanied and separated children and child protection or other reception issues, either internally in RIS or with other local actors.
 • All sub-profiles
 • Attend and contribute to thematic, coordination or other meetings and workshops organised by RIS, EASO and/or other actors at central level, that aim to enhance and harmonise activities, procedures, and tools on reception issues;
 • Attend regular meetings with EASO at local level;
 • Participate in trainings organised by EASO or other stakeholders locally or in other locations, when requested.
 • Provide regular analytical and statistical reports of provided services and challenges;
 • Draft documents, templates, minutes and reports;
 • Perform any other tasks in the interest of the service, relevant for the specific profile.

Candidates Profile

 • University degree in relevant fields– preferred and advantageous;
 • Previous experience in relevant tasks, according to the sub-profiles, is required;
 • Very good understanding of the Greek migration and reception context will be considered as an advantage;
 • Fluency in English (oral and written);
 • Fluency in Greek (oral and written) is considered as preferable;
 • Computer literacy, including MS Office applications (Word, Excel), use of internet and web based applications;
 • Excellent intercultural/interdisciplinary communication skills;
 • Excellent organizational and analytical skills;
 • Ability to work in a multicultural environment

The Company Offers

 • Competitive remuneration package
 • Friendly and challenging working environment
 • Opportunities for further development

To apply for this job opening please submit your CV at:

https://springprofessional.secure.force.com/jobboard/QuickApplyToJob?JobId=a0W4I00000QZxBIUA1&boardName=Greece%20Staffing%20Adecco%20ENG&language=elen

 

EASO collaborates with Atlas HR (Member of Adecco Group) which will hire on an interim basis the selected candidates.

Last day for applications will be the 14th, May 2020.

You are kindly requested to send your cv in English, using the Europass format.

After the screening of the CVs, we will contact the candidates who meet the profile’s requirements to arrange an interview.

For more job openings please visit our website www.adecco.gr and register your CV in our database to be eligible for current or future job openings. It is highly recommended to use Google Chrome when registering your CV in the Adecco database.

All applications are considered as strictly confidential.


 

Interpreter-Arabic (and Sorani or Kurmanji) – Athens – CATHOLIC RELIEF SERVICES – UNITED STATES CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS

Typical Background, Experience & Requirements:

Qualifications and Experience:

Required Foreign Language: Written and spoken fluency in Arabic and Sorani and/or Kurmanji.

Other:

 • Excellent interpersonal communication skills
 • Proven organizational skills and ability to manage multiple tasks simultaneously
 • Experience working with refugees and migrants is preferred
 • Experience with Microsoft Office and digital data collection tools is a plus
 • Greek work authorization required

Personal Skills:

 • Ability to maintain strict standards of confidentiality
 • Willing to discuss sensitive matters discreetly
 • Comfortable working under pressure
 • Proactive, results-oriented, and service-oriented
 • Acceptance of cultural differences and ability to work effectively with a diverse team
 • Attention to details, accuracy and timeliness in executing assigned responsibilities

Travel Required Within Athens

https://bit.ly/3b83h95

 

 

Interpreter-Farsi – Athens – CATHOLIC RELIEF SERVICES- UNITED STATES CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS

Typical Background, Experience & Requirements:

Qualifications and Experience:

Required Foreign Language: Written and spoken fluency in Farsi. Dari knowledge will be considered an asset.

Other:

 • Excellent interpersonal communication skills
 • Proven organizational skills and ability to manage multiple tasks simultaneously
 • Experience working with refugees and migrants is preferred
 • Experience with Microsoft Office and digital data collection tools is a plus
 • Greek work authorization required

Personal Skills:

 • Ability to maintain strict standards of confidentiality
 • Willing to discuss sensitive matters discreetly
 • Comfortable working under pressure
 • Proactive, results-oriented, and service-oriented
 • Acceptance of cultural differences and ability to work effectively with a diverse team
 • Attention to details, accuracy and timeliness in executing assigned responsibilities

Travel Required Within Athens

https://bit.ly/3fslmSv


 

Country Director – Athens – Danish Refugee Council

About you:

In order to be successful in this role, you must have the following:

 • Minimum 7 years of senior management experience in emergency and/or post-conflict settings, preferable form an INGO
 • Strong analytical, negotiation, advocacy and communication skills
 • Proven experience of strategic programming and planning, organisational development, field implementation, monitoring and evaluation
 • A strong ability to collaborate, network and negotiate with local partners; government officials, EU, UN, donors and other NGOs including proven experience in developing fundraising strategies
 • Proven leadership skills and competences in people management, including ability to motivate and guide staff working in a complex environment
 • Relevant educational background e.g. political science, international development, economics
 • Fluency in written and spoken English
 • Knowledge of Greek language is an asset but not essential

It is desirable that you can demonstrate:

 • Experience from working with DRC and familiarity with DRC processes and procedures
 • Experience working in highly politicised and changing environments
 • Experience and understanding of the refugee settings in Europe and the EU Policies and political context on migration

In this position, you are expected to demonstrate DRC’ five core competencies:

Striving for excellence: You focus on reaching results while ensuring an efficient process.
Collaborating: You involve relevant parties and encourage feedback.
Taking the lead: You take ownership and initiative while aiming for innovation.
Communicating: You listen and speak effectively and honestly.
Demonstrating integrity: You act in line with DRC’s vision and values.

CV and a Cover Letter have to be sent in English.

https://bit.ly/2WtBbzK


 

Mental Health Caseworker – Lesvos – INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

Job Requirements:

 • Technical diploma or degree in social work, psychology or a related mental health field;
 • Minimum of 2 year experience in mental health or social work/case management in Greece, preferably with mental health patients and institutions;
 • Experience and demonstrated understanding of working with a refugee or migrant population;
 • Understanding of mental health and psycho-social issues;
 • Ability and composure to deal with crises and stressful incidents
 • Knowledge of standard legal procedures;
 • Personal qualities: Team player, flexible, well organized, network-builder, able to handle pressure well and work in cross-cultural setting;
 • Ability to meet deadlines and work under pressure;
 • Fluency in English and Greek;
 • Experience working with international development programs highly desirable.

TRAVEL: Travel will be expected to/from sites of program implementation, and the office, as needed.

https://bit.ly/35B2Rqr


 

Candidate for Sales Support & Market Research – KOTRA

Necessary qualifications:

 • University / TEI Degree
 • Excellent communication and negotiation skills,
 • Pleasant and dynamic personality with a team spirit of cooperation
 • Dedication to achieving goals and results
 • Excellent knowledge of using IT & computers (MS Office)
 • Excellent knowledge of English (spoken and written)
 • Experience in B2B Sales
 • Driving license holder
 • Without a cause of disqualification to travel abroad
 • Handling ship parts business working experience is highly preferred

CV has to be sent in English.

https://bit.ly/2zgLgIg


 

Facilities Supervisor – Thessaloniki & Athens – TERRE DES HOMMES HELLAS

Candidate profile:

 • Professional diploma or university degree in a relevant field (Engineering, electrician, logistics).
 • Required qualities: organized, sense of human relations, diplomacy, communication skills.
 • Excellent organisational skills
 • Experience and ability to work in an international and intercultural context, in close proximity to unaccompanied migrant children and adolescents.
 • Previous experience in logistical support or facilities management in the humanitarian field.
 • Previous experience with an NGO is desirable.
 • Fluent in Greek and English (oral, and written).
 • Good IT knowledge (Microsoft Office, Internet).
 • Ability to work in a multicultural environment
 • Fulfilled Military Obligations (male candidates)
 • Valid driving license will be an asset

CV and a Motivation Letter have to be sent in English.

https://bit.ly/2SFSrkh

 

 

Driver/ Logistics Assistant – Thessaloniki & Athens – TERRE DES HOMMES HELLAS

Candidate profile:

 • Education Degree in Mechanical or Logistics field is an asset
 • Valid Driving licence
 • Knowledge of maintenance routines of vehicles
 • Required qualities: organized, sense of human relations, diplomacy, communication skills.
 • Desirable: proactive, autonomous, willingness and motivation to work in an international and intercultural context, in close proximity to unaccompanied children and adolescents
 • Knowledge and previous experience in supply and logistics procedures is desirable
 • Previous experience with an NGO is desirable. TDH previous experience will be seriously taken into consideration.
 • Fluent in Greek and English (oral, and written).
 • Basic knowledge of IT (hardware and software, Microsoft Office, Internet)
 • Fulfilled Military Obligations (male candidates)

CV and a Motivation Letter have to be sent in English.

https://bit.ly/2SHnSuy

 

 

Lawyer – Thessaloniki & Athens – TERRE DES HOMMES HELLAS

Candidate profile:

 • Law related studies (relevant qualifications) and licence to practise law
 • At least 3 year’s professional experience in providing legal counselling and repre-sentation to children
 • Experience working with vulnerable groups of children (unaccompanied children, survivors of SGBV, of torture, children involved in armed conflicts etc) would be a significant asset
 • Experience working with refugees and asylum seekers would be an advantage
 • Good knowledge of Greek legislation about social care for children and adults, local and national referral pathways for accommodation and specialized support services
 • Good knowledge of national law on asylum, European and international refugee law
 • Experience in working as part of multidisciplinary and multicultural teams
 • Knowledge of international humanitarian response and development work
 • Excellent verbal and written language skills in English and Fluent in Greek.
 • Excellent command of Microsoft office, including advanced use of Excel.
 • Fulfilled Military Obligations (male candidates)
 • Valid driving license will be an asset

CV and a Motivation Letter have to be sent in English.

https://bit.ly/3dlnBFl

 

 

Service Access Assistants – Thessaloniki & Athens – TERRE DES HOMMES HELLAS

Candidate profile:

 • High school diploma and/or University degree in Languages, transla-tion/interpretation, social work or relevant professional diploma
 • Ability to work in an intercultural environment and to work under pressure
 • Knowledge of key protection and legal issues in the asylum seekers population and best practices
 • At least 1-year experience in a similar position
 • Previous experience in working with children and Unaccompanied Minors (UAMs) desirable
 • Previous experience with an NGO is desirable.
 • Fluent in Greek and/or English (oral, and written).
 • Fluency (oral and written) In Arabic or Farsi or Kurmanji
 • Good IT knowledge (Microsoft Office, Internet).
 • Fulfilled Military Obligations (male candidates)
 • Valid driving license will be an asset
 • Non-Greek candidates when applying must have a valid legal documentation to be employed in Greece

CV and a Motivation Letter have to be sent in English.

https://bit.ly/35BHO7f

 

 

Safe Zone SPO – Thessaloniki & Athens – TERRE DES HOMMES HELLAS  

Candidate profile:

 • University degree in social sciences, political science or relevant field.
 • Good knowledge of Greek legislation about protecting children and local and national referral pathways
 • At least 3 years of experience in similar position (social services and child protection)
 • Previous experience with NGO.
 • Proven experience in managing small teams.
 • Knowledge and experience of working on migration issues.
 • Proficiency of English (oral and written). Fluency in Greek is desirable
 • Good IT knowledge (Microsoft Office, Internet).
 • Fulfilled Military Obligations (male candidates)
 • Valid driving license will be an asset

CV and a Motivation Letter have to be sent in English.

https://bit.ly/3flyc54

 

 

Finance Officer – Athens – TERRE DES HOMMES HELLAS 

Candidate profile:

 • University degree or higher in Finance and Accounting, Business administration oror similar degree.
 • Excellent analytical skills with ability to detect and report inconsistencies
 • Proactive, resourceful, solutions oriented and results-oriented
 • Skilled in obtaining information necessary to accomplish duties
 • Able to prioritize work, multi-task and meet deadlines
 • Problem analysis and problem resolution at both a strategic and functional level
 • Able to work independently
 • Able to adapt and learn
 • Ability to develop effective systems considering organizational effectiveness and impact on people
 • At least 2 years of working experience in a similar position is required
 • Experience in similar position in the humanitarian aid/development sector is desirable
 • Excellent verbal and written language skills in English and Fluent in Greek.
 • Excellent command of Microsoft office, including advanced use of Excel.

CV and a Motivation Letter have to be sent in English.

https://bit.ly/2WrehZS

 

 

Facilities Supervisor – Thessaloniki & Athens – TERRE DES HOMMES HELLAS 

Candidate profile:

 • Professional diploma or university degree in a relevant field (Engineering, electrician, logistics).
 • Required qualities: organized, sense of human relations, diplomacy, communication skills.
 • Excellent organisational skills
 • Experience and ability to work in an international and intercultural context, in close proximity to unaccompanied migrant children and adolescents.
 • Previous experience in logistical support or facilities management in the humanitarian field.
 • Previous experience with an NGO is desirable.
 • Fluent in Greek and English (oral, and written).
 • Good IT knowledge (Microsoft Office, Internet).
 • Ability to work in a multicultural environment
 • Fulfilled Military Obligations (male candidates)
 • Valid driving license will be an asset

CV and a Motivation Letter have to be sent in English.

https://bit.ly/2YIbJcv

 

 

Caregiver – Thessaloniki & Athens – TERRE DES HOMMES HELLAS 

Candidate profile:

 • High school diploma or University degree in pedagogy and education, nursing, social workAbility to work under pressure and cope with challenging environments
 • Ability to work under pressure and cope with challenging environments
 • Previous Experience of working in similar setting children and adolescents is a must
 • At least 2 years experience in working with children and/or adolescents or expe-rience in similar position in the field
 • Previous experience with an NGO is desirable.
 • Experience in delivering educational or recreational activities with chil-dren/adolescents
 • Proven track record and experience in emergencies (knowledge of social and psychological work would be an advantage).
 • Fluent in Greek and English (oral, and written).
 • Knowledge of Arabic, Farsi, Kumanji is desirable
 • Good communication and interpersonal skills, empathy and patience.
 • Good IT knowledge (Microsoft Office, Internet).
 • Ability to work in a multicultural environment
 • Fulfilled Military Obligations (male candidates)
 • Valid driving license will be an asset

CV and a Motivation Letter have to be sent in English.

https://bit.ly/2WAbWfh

 

 

Psychologist – Thessaloniki & Athens – TERRE DES HOMMES HELLAS 

Candidate profile:

 • University degree in Psychology
 • Ability to work under pressure and cope with challenging environments
 • Knowledge of PFA and / or delivering organisational staff care would be an advantage
 • Good knowledge of Greek legislation with regard to MHPSS care for children and local and national referral pathways
 • At least 2 years experience in similar position in the field
 • Previous experience of working with children
 • Previous experience with an NGO is desirable.
 • Proven track record and experience in emergencies would be an advantage
 • Fluent in Greek and English (oral, and written).
 • Good IT knowledge (Microsoft Office, Internet).
 • Fulfilled Military Obligations (male candidates)
 • Valid driving license will be an asset

CV and a Motivation Letter have to be sent in English.

https://bit.ly/2YDl5q3

 

 

Case Worker – Thessaloniki & Athens – TERRE DES HOMMES HELLAS 

Candidate profile:

 • University degree in Social Work/Social Science or relevant field
 • Ability to work under pressure and cope with challenging environments
 • Good knowledge of Greek legislation about protecting children and local and national referral pathways.
 • Knowledge of key protection and legal issues in the asylum-seeking population and best practices.
 • At least 2 year experience in social work and/or experience of similar position in the field
 • Previous experience of working with children
 • Previous experience with an NGO is desirable.
 • Proven track record and experience in emergencies (knowledge of social and psychological work would be an advantage).
 • Fluent in Greek and English (oral, and written).
 • Good IT knowledge (Microsoft Office, Internet).
 • Fulfilled Military Obligations (male candidates)
 • Valid driving license will be an asset

CV and a Motivation Letter have to be sent in English.

https://bit.ly/2L1fvps

 

 

Team Leader (for Caregivers and SAA) – Thessaloniki & Athens – TERRE DES HOMMES HELLAS 

Candidate profile:

 • High school diploma or University degree in pedagogy and education, nursing, social work
 • Ability to work under pressure and cope with challenging environments
 • Experience in delivering educational or recreational activities with chil-dren/adolescents
 • 2 year experience in working with children and/or adolescents or experience in similar position of team leader in the field
 • Experience of managing staff
 • Previous experience with an NGO is desirable.
 • Proven track record and experience in emergencies (knowledge of social and psychological work would be an advantage).

CV and a Motivation Letter have to be sent in English.

https://bit.ly/2yxnAzu

 

 

Child Protection Coordinator – Thessaloniki or Athens – TERRE DES HOMMES HELLAS 

Candidate profile:

 • Master level university level education in social sciences, political science or legal studies/human rights.
 • Good knowledge of Greek legislation about protecting children and local and national referral pathways
 • At least 3 years of experience in similar position (coordinator or management level)
 • 5 years of previous experience with an NGO.
 • Proven experience in distance management and working in large projects.
 • Knowledge and experience of working on migration issues and specifically projects related to children.
 • Proficiency of English (oral and written). Fluency in Greek is desirable
 • Good IT knowledge (Microsoft Office, Internet).
 • Fulfilled Military Obligations (male candidates)
 • Valid driving license will be an asset

CV and a Motivation Letter have to be sent in English.

https://bit.ly/2SIUT9L


 

Midwife – Lesvos – MEDECINS SANS FRONTIERES (MSF)

Requirements:

 • Education: Essential midwifery qualification or specialization. Desired Bachelor in Midwifery.
 • Experience: Desirable 2 years of previous experience and previous experience in other NGOs.
 • Languages: Essential Greek and English.
 • Competencies: Commitment to MSF’s Principles, Behavioural Flexibility, Stress Management, Results and Quality Orientation, Service Orientation, Teamwork and Cooperation.

CV and a Cover Letter have to be sent in English.

https://bit.ly/2zeMK5U

 

 

Purchasing Officer – Lesvos  – MEDECINS SANS FRONTIERES (MSF)

Requirements:

 • Education: Essential, secondary education; commerce related studies desirable
 • Experience: Desirable 2 years of previous experience and previous experience in other NGO’s
 • Languages: Essential Greek and English.
 • Competencies: Results and quality orientation, teamwork and cooperation, commitment to MSF principles, behavioral flexibility, stress management, service orientation

CV and a Cover Letter have to be sent in English.

https://bit.ly/35FBtaT


 

Νοσηλευτής – Νοσηλεύτρια – Αττική – ΘΑΛΠΟΣ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Επιθυμητές δεξιότητες και εμπειρία:

 • Πτυχίο Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. Νοσηλευτικής
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Επιθυμητή εμπειρία 2 ετών σε Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης
 • Εμπειρία και συνεργασία σε ομαδικό πλαίσιο
 • Επιθυμητή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή και Microsoft Office
 • Εκπαιδεύσεις και εξειδικεύσεις θεωρείται επιπλέον προσόν

https://bit.ly/2W8TgnZ


 

100 | Διασώστης / Οδηγός Ασθενοφόρου – Θεσσαλονίκη – ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πιστοποίηση από το ΕΚΑΒ
 • Εμπειρία στην οδήγηση

https://bit.ly/2Wvht6N

 

 

390 | Executive Secretary – Athens – ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Knowledge and skills requirements:

 • A minimum of 3-5 years of executive secretarial experience is a prerequisite.
 • Excellent written and spoken language and communication skills in English and Greek are mandatory.
 • Good organizational and communication skills.
 • Integrity and confidentiality.
 • Strong computer literacy, including Microsoft Office Packages.
 • Flexibility in schedule and ability to work with tight deadlines.

https://bit.ly/2SIr74K


 

Κοινωνική λειτουργός, Μυτιλήνη – ΔΙΟΤΙΜΑ

Απαιτήσεις/ Προϋποθέσεις

 • Πτυχίο Κοινωνικού Λειτουργού (Μεταπτυχιακό σχετικό με το αντικείμενο θα συνεκτιμηθεί)
 • Απαραίτητη η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Τουλάχιστον 1 χρόνο εργασιακής εμπειρίας στον τομέα του προσφυγικού/μεταναστευτικού και ειδικότερα στον τομέα της έμφυλης βίας
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ
 • Εξαιρετική γνώση Ελληνικών και Αγγλικών (γραπτά και προφορικά)
 • Γνώση άλλων γλωσσών (Αραβικά, Γαλλικά, Φαρσί) θα συνεκτιμηθεί

https://bit.ly/2YKEO7n


 

Προκήρυξη θέσης εργασίας ψυχολόγου στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο – ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών Πτυχίου Ψυχολογίας ΠΕ
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (θα πρέπει να αναγράφεται στο βιογραφικό)
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε συναφές αντικείμενο (δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, αν δεν υπάρχει κανένας υποψήφιος με συναφή εμπειρία σε δομή φιλοξενίας τότε θα θεωρεί συναφείς εμπειρία ευρύτερα προηγούμενη εργασία στο προσφυγικό αντικείμενο).
 • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ

Απαραίτητες δεξιότητες που θα κριθούν κατά τη συνέντευξη:

 • Εμπειρία στην επικοινωνία και διαμεσολάβηση με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε υπηρεσίες προς ευπαθείς κοινωνικές ομάδες γενικότερα ή των παιδιών ειδικότερα,
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης, εμπειρία στη διοργάνωση δράσεων εξωστρέφειας και στην επικοινωνία με δημόσιους και ιδιωτικούς τοπικούς φορείς,

https://bit.ly/2SGrtJi

 

 

Θέση εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού στο Safe Zone Σχιστού – ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών Πτυχίου Κοινωνικής Εργασίας
 • Συναφή εργασιακή εμπειρία
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Βασικές γνώσεις σε σχέση με το νομικό καθεστώς των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων και τα ανθρώπινα δικαιώματα
 • Οργανωτικές ικανότητες

https://bit.ly/3dsePpn

 

 

Θέση εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού για το Κέντρο Μη Τυπικής Εκπαίδευσης (ΚEDU) της ΑΡΣΙΣ στην Κω – ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών Πτυχίου Κοινωνικής Εργασίας
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας δράσεων, ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Βασικές γνώσεις σε σχέση με το νομικό καθεστώς των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων καθώς και τα ανθρώπινα δικαιώματα
 • Οργανωτικές ικανότητες

https://bit.ly/3b6FRkw

 

 

Θέση εργασίας Διοικητικού Υπεύθυνου για το Κέντρο Μη Τυπικής Εκπαίδευσης (ΚEDU) της ΑΡΣΙΣ στην Κω – ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ (κατά προτίμηση πτυχίο του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης, πτυχίο διοίκησης ή Management)
 • Συναφή προϋπηρεσία (άνω των 3 ετών)
 • Εμπειρία στην αναζήτηση πόρων και την προσέλκυση χορηγών
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (όλα τα εργαλεία του MS Office, χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης) και ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

https://bit.ly/2WcBhwZ


 

Ιnterpreter (Αrabic) – Thermopyles – SOLIDARITY NOW

Required qualifications and skills:

Essential:

 • Fluent in Arabic
 • Previous Experience in relevant position
 • Familiar with refugee and migration Issues
 • Cross cultural awareness and understanding
 • Computer literacy & numeracy
 • Well organized and efficient
 • Good interpersonal & communications skills

CV and an Introductory Text have to be sent in English.

https://bit.ly/2zjhT88

 

 

Employability Officer – Thessaloniki – SOLIDARITY NOW

Required qualifications and skills:

Essential:

 • Previous Supported Employment.
 • Excellent case management skills to deliver a quality service to a large total caseload
 • Well organized, structured and self-disciplined, with excellent time-management skills
 • Recruitment experience will be considered as an asset
 • Very strong interpersonal and communication skills
 • Good networking and relationship management skills

CV and a Cover Letter have to be sent in English.

https://bit.ly/3ca9brn


 

Θέση Κοινωνικού/ής Λειτουργού – CARITAS HELLAS

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:

 • Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών Κοινωνικής Εργασίας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.
 • Θα συνεκτιμηθεί μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε ανάλογο πεδίο.
 • Τουλάχιστον δύο (2) έτη σχετικής εμπειρίας.
 • Εμπειρία εργασίας με πρόσφυγες και μετανάστες θα προτιμηθεί.
 • Πολιτισμική ευαισθησία και άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Πλήρης γνώση και εκτίμηση του Οράματος και της Αποστολής της Κάριτας Ελλάς, περιλαμβανομένης της εξοικείωσης με την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας.
 • Διαχείριση κρίσεων και έκτακτων αναγκών.
 • Ικανότητα εργασίας σε ομαδικό περιβάλλον.
 • Ικανότητα χρήσης προγραμμάτων (Word, Excel και Outlook).
 • Απαραίτητη η καλή γνώση και δυνατότητα επικοινωνίας στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, σε γραπτό και προφορικό επίπεδο.
 • Πλήρης γνώση και εκτίμηση του Οράματος και της Αποστολής της Κάριτας Ελλάς,   περιλαμβανομένης της εξοικείωσης με την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας.
 • Γνώση της γαλλικής γλώσσας θα συνεκτιμηθεί.

https://bit.ly/35Dmrm7

 

 

Θέση Οικονομικού Συμβούλου – Υπεύθυνου Φοροτεχνικών Υπηρεσιών CARITAS HELLAS

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:

 • Ανώτατες (ΑΕΙ) Σπουδές Χρηματοοικονομικών, Οικονομικών ή Λογιστικής κατεύθυνσης ή πτυχίο ΑΤΕΙ Λογιστικής κατεύθυνσης.
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές σε συναφές αντικείμενο.
 • Τουλάχιστον τρία (3) έτη εργασιακής εμπειρίας σε τομέα οικονομικής υποστήριξης και συμβουλευτικής φυσικών και νομικών προσώπων
 • Προϋπηρεσία σε ΜΚΟ θα συνεκτιμηθεί
 • Επαρκής εργασιακή εμπειρία σε διεθνές περιβάλλον, περιλαμβανομένου του μοντέλου συνεργασίας μεταξύ των Οργανώσεων Κάριτας.
 • Άριστες γνώσεις Η/Υ: Excel, Word, Outlook, Powerpoint κ.α.
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Επιθυμητή η γνώση αραβικών ή φαρσί
 • Γνώση οικονομικής ορολογίας στην αγγλική και ελληνική γλώσσα.
 • Έντονο ομαδικό πνεύμα και διαπροσωπικές δεξιότητες, ενεργητική και θετική προσέγγιση, ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων.
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα εργασίας και επίλυσης προβλημάτων.
 • Αναπτυγμένη ικανότητα οργάνωσης και παρακολούθησης έργων.
 • Συνέπεια στην τήρηση χρονοδιαγραμμάτων.
 • Υπευθυνότητα και εχεμύθεια.
 • Πλήρης γνώση και εκτίμηση του Οράματος και της Αποστολής της Κάριτας Ελλάς,περιλαμβανομένης της εξοικείωσης με την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας.
 • Γνώση της γαλλικής γλώσσας θα συνεκτιμηθεί

https://bit.ly/3bb5dxq

 

 

Θέση Εργασιακού Συμβούλου – CARITAS HELLAS

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:

 • Αναγνωρισμένο Πτυχίο Κοινωνικής και Ανθρωπιστικής Επιστήμης (Κοιν. Εργασίας, Κοινωνιολογίας, Κοιν. Ανθρωπολογίας, Ψυχολογίας), Οικονομικών σπουδών ή παρεμφερούς γνωστικού αντικειμένου.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών με εξειδίκευση σε Εργασιακή / Οργανωσιακή κατεύθυνση, θα αξιολογηθεί περαιτέρω.
 • Τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη σε αντίστοιχες θέσεις.
 • Εμπειρία εργασίας με πρόσφυγες και μετανάστες θα προτιμηθεί.
 • Πολιτισμική ευαισθησία και άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Πλήρης γνώση και εκτίμηση του Οράματος και της Αποστολής της Κάριτας Ελλάς, περιλαμβανομένης της εξοικείωσης με την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας.
 • Γνώση σε θέματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας και κοινωνικής οικονομίας.
 • Ικανότητα να τηρήσει τα αυστηρότερα πρότυπα εμπιστευτικότητας.
 • Άριστη γνώση χειρισμού της Αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο.
 • Άριστες γνώσεις χειρισμού Η/Υ (Excel, Word, Outlook, Powerpoint) και διαδικτυακής πλοήγησης.
 • Γνώση της γαλλικής γλώσσας θα συνεκτιμηθεί.

https://bit.ly/3b8Zlor

 

 

Θέση Υπεύθυνου Κοινωνικής Υπηρεσίας – CARITAS HELLAS

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:

 • Πανεπιστημιακός τίτλος Κοινωνικών σπουδών / Κοινωνικής Εργασίας ή παρεμφερής τίτλος
 • Θα συνεκτιμηθεί μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό πεδίο.
 • Τουλάχιστον πέντε (5) έτη σχετικής εμπειρίας. Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί.
 • Εμπειρία εργασίας με πρόσφυγες και μετανάστες.
 • Πολιτισμική ευαισθησία και άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Διαχείριση κρίσεων και έκτακτων αναγκών.
 • Εμπειρία στην διαχείριση ομάδων.
 • Ικανότητα λήψης και υλοποίησης αποφάσεων και εργασίας υπό πίεση.
 • Ικανότητα χρήσης προγραμμάτων (Word, Excel και Outlook).
 • Απαραίτητη η πολύ καλή γνώση και δυνατότητα επικοινωνίας στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
 • Πλήρης γνώση και εκτίμηση του Οράματος και της Αποστολής της Κάριτας Ελλάς, περιλαμβανομένης της εξοικείωσης με την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας.

https://bit.ly/2ymJPIt

 

 

Θέση Βοηθού Υλοποίησης Προγράμματος – CARITAS HELLAS

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:

 • Πτυχίο Ανώτατου (ΑΕΙ) ή Ανώτερου (ΤΕΙ) Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
 • Επαγγελματική εμπειρία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Επαγγελματική εμπειρία σε ΜΚΟ ή διεθνή οργανισμό θα συνεκτιμηθεί
 • Άριστη ικανότητα συγγραφής κειμένων στα Ελληνικά και Αγγλικά
 • Άριστη γνώση προγραμμάτων ΜS Office, Excel κ.α.
 • Άριστη ικανότητα επικοινωνίας
 • Ομαδικότητα, συνεργασία, υπευθυνότητα, οργάνωση, διαπολιτισμική ευαισθησία, ευελιξία, ανάπτυξη πρωτοβουλιών
 • Κατανόηση της διάστασης του φύλου, της προστασίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
 • Έγκυρη άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα / Δυνατότητα κατά νόμο εργασίας στην Ελλάδα.
 • Εμπειρία εργασίας σε πολυπολιτισμικά πλαίσια θα συνεκτιμηθεί
 • Ικανότητα εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον.
 • Εξοικείωση με το όραμα και την αποστολή της Κάριτας, συμπεριλαμβανομένης και της Κοινωνικής Διδασκαλίας της Καθολικής Εκκλησίας.

https://bit.ly/3fiJNlk


 

Διάφοροι Τομείς

 

 

ΙΤ Network support  από τεχνική εταιρεία -Σπάτα

 • άπταιστα Αγγλικά
 • τουλάχιστον 3 έω 5 χρόνια εμπειρία σε αντίστοιχη θέση

Βιογραφικά στο [email protected]

https://bit.ly/2L5k029

 

 

ΙΤ Network Support from a technical company- Spata

 • Perfect English
 • At least 3-5 years of experience in a relevant position

CVs at [email protected]

https://bit.ly/2L5k029


 

Digital marketing – web designer – ΙΤ support – Χαϊδάρι

 • διαχείριση ιστοσελίδων Joomla, WordPress, social media (facebook adv, youtube adv, instagram, e- mail newsletter)
 • Επιθυμητή γνώση Adobe Photoshop Illustrator. Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και προαιρετικά Ιταλικών.

Επικοινωνία τηλ. 210/5814441

https://bit.ly/35BtbRg

 

 

Digital marketing – web designer – ΙΤ support – Chaidari

 • Managing websites Joomla, WordPress, social media (facebook adv, youtube adv, instagram, e- mail newsletter)
 • Knowledge of Adobe Photoshop Illustrator.
 • Very good knowledge of English and desirable Italian

Contact tel.210/5814441

https://bit.ly/35BtbRg


 

Τεχνικός δικτύου προγραμματιστής– Aθήνα

 • Τεχνική υποστήριξη του δικτύου και των χρηστών
 • Βοηθά στην ανάπτυξη της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης σε όλα τα σημεία επαφής (Web / Mobile / Classroom)
 • Διαχειρίζεται / Βοηθά στην ανάπτυξη λύσεων της Microsoft στο σχολείο (Office 365, Sharepoint)
 • Εξασφαλίζει ότι τα συστήματα υλικού και λογισμικού στην τάξη λειτουργούν σωστά για να επιτρέψουν τη χρήση των συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης του σχολείου
 • Ακαδημαϊκή και επαγγελματική εμπειρία Πτυχίο Bachelor ή Information Technology ή παρόμοιο
 • Τριετή εργασιακή εμπειρία στην ανάπτυξη ιστού/εφαρμογών (ΝΕΤ, ASP, Telerik)
 • Εξοικείωση με τη διαχείριση του οικοσυστήματος της Microsoft (365, Sharepoint, Power BL κ.λπ.)
 • Εξαιρετική γνώση της αγγλικής γλώσσας, τόσο γραπτή όσο και προφορική

Αποστείλατε cv στο:  info@avgouleaschool.gr

https://bit.ly/35zwUix

 

 

Computer programmer/Network technician – Athens

 • Technical support of networking and users
 • Support in platform development (Web / Mobile / Classroom) for learning
 • Help and manage solutions for Microsoft στο σχολείο (Office 365, Sharepoint)
 • Support software inside the class for good electronic use of the programs
 • Bachelors degree in Information Technology or relevant
 • 3 years of experience in web development/ apps (ΝΕΤ, ASP, Telerik)
 • Able to manage Microsoft (365, Sharepoint, Power BL etc)
 • Very good knowledge of English (writing, speaking)

CVs at [email protected]

https://bit.ly/35zwUix


 

Web Developer/ Designer Καλλιθέα

 • με σχετική εμπειρία
 • Γνώσεις στο digital marketing θα εκτιμηθούν
 • αμοιβή 1.000€

Αποστολή βιογραφικών στο [email protected] Κωδικός αγγελίας WEB/2020

Επικοινωνία τηλ. 6945/873408

https://bit.ly/2SIbtGF

 

 

Web Developer/ Designer – Kallithea

 • With relevant experience
 • Digital marketing knowledge will be considered
 • Salary 1000 euros

CVs at:  [email protected] Advert code WEB/2020

Contact tel. 6945/873408

https://bit.ly/2SIbtGF


 

Άτομο για μόνιμη απασχόληση  βιοτεχνια εργατικού ενδύματος – Μεταμόρφωση

 • Απαραίτητες γνώσεις μηχανών για κουμπί – κουμπότρυπα και πονταρισιάς

Eπικοινωνία ώρες, μέιλ:  09:00-18:00, [email protected]

Επικοινωνία τηλ. 210/2847280

https://bit.ly/3bfckFq

 

A person for clothes production – Metamorfοsi

 • Needed knowledge of machines for buttons and buttonholes
 • Contact hours: 09:00-18:00, [email protected]

Contact tel. 210/2847280

https://bit.ly/3bfckFq


Kόφτες ή χειριστές κοπτικου για υφασματα-Ηλιούπολη

 • τιμή 1.000€, συζητήσιμη

Επικοινωνία τηλ. 6944/068403

https://bit.ly/35zNluY

 

 

Cutters and operators of fabric cutter – Ilioupoli

 • Price 1000 euros, negotiable

Contact tel. 6944/068403

https://bit.ly/35zNluY


 

Γαζώτρια-ης από βιοτεχνία γυναικείων ρούχων- Νίκαια

 • Πεπειραμένη αμοιβή 1€
 • γνώσεις και σε τιγκέλι

Ώρες επικοινωνίας: 08.00-20.00, τηλ 697 4683674

https://bit.ly/35BAdpb

 

 

Seamstress (male-female) from women’s clothing industry- Nikaia

 • Experienced 1 euro per hour wage
 • Use of interlock machine

Contact hours: 08.00-20.00, tel.  697 4683674

https://bit.ly/35BAdpb


 

Δύο γαζώτριες για εργοστάσιο φαρμακευτικής εταιρείας – Ασπρόπυργος

 • ηλικίας 30 – 50 ετών
 • 8ωρη 5θήμερη πρωινή εργασία
 • εμπειρία απαραίτητη

Επικοινωνία τηλ. 6948/585520

https://bit.ly/35CvXWCm

 

 

Two seamstresses for pharmaceutical company – Aspropyrgos

 • 30-50 yrs old
 • 8 hours of work for 5 days per week, morning shifts
 • Experience is required

Contact tel. 6948/585520

https://bit.ly/35CvXWCm


 

Zωοτέχνες  (αλυσίδα pet-shop)- Aμπελοκήποι

 • με πτυχίο ΤΕΙ ζωικής παραγωγής
 • Πλήρης απασχόληση
 • Σημαντικές προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.

https://www.pet4u.gr/pet-shop-el.html, μέιλ  [email protected]

https://bit.ly/2WvNJGR

 

 

People for breeding animals for pet shop chain- Ampelokipoi

 • with a degree in husbandry
 • full time
 • possibilities for professional development

CV upload at https://www.pet4u.gr/pet-shop-el.html

Email address: [email protected]

https://bit.ly/2WvNJGR


 

Τσοπάνος- Αττική

 • για φυλαξη, αρμεγμα 120 προβατων
 • Δινεται στεγη και φαγητο
 • τιμή 500€
 • 09:00-18:00

Επικοινωνία τηλ. 6982/105444

https://bit.ly/2YFjVu0

 

 

Shepherd  – Attiki

 • Milking 120 sheep
 • Food and accommodation is provided
 • 500 euros

Work hours: 09:00-18:00

Contact tel. 6982/105444

https://bit.ly/2YFjVu0


 

Γεωπόνος ΑΕΙ ή Τεχνολόγος Φυτικής Παραγωγής, άντρας από Τεχνική Εταιρεία Πρασίνου Βάρη

Επικοινωνία με μέιλ: [email protected], τηλ. 6936/655272

https://bit.ly/3ccDez0

 

Αgronomist (male) for technical company- Vari

Contact email: [email protected], tel. 6936/655272

https://bit.ly/3ccDez0


 

Καμαριέρες από ξενοδοχείο  για τη καλοκαιρινή περίοδο (Ιούνιος 2020 – Νοέμβριος 2020)-Τζιά

 • Επιθυμούμε καθαριότητα, υγιεινή και ασφάλεια για τους επισκέπτες μας αλλά και για τον ίδιο τον εργαζόμενο.
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών σε αντίστοιχη θέση στον ξενοδοχειακό τομέα.
 • Ομαδικό πνεύμα, υπευθυνότητα, καλή συμπεριφορά και έμφαση στην λεπτομέρεια.
 • Η προϋπηρεσία σε ιδρύματα (νοσοκομεία, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων κτλ) θα εκτιμηθεί.
 • Μισθός το μήνα και ασφάλιση
 • Διαμονή και διατροφή
 • τιμή 800€

Επικοινωνία τηλ. 6942/575627

https://bit.ly/2Yzkp50

 

 

Maids for Ηotel for the summer season (June –November 2020)- Tzia Cyclades

 • Cleaning and maintaining the hygiene for our customers and staff people
 • At least 2 years of experience in a relevant position in hotels
 • Team player, responsibility, good behavior and detailed
 • Relevant experience in hospitals or social care homes will be considered
 • Salary 800 euros and insurance
 • Food and accommodation provided

Contact tel. 6942/575627

https://bit.ly/2Yzkp50


 

Kαθαρίστρια για συγκροτημα τουριστικών κατοικιών- Βουλιαγμένη

 • Καθαριότητα κατοικιών
 • πλύσιμο και σίδερο σεντονιών/πετσετών
 • Απαραίτητα κάτοικο Γλυφάδας, Βούλας, Βουλιαγμένης ή Βάρης.
 • Απαιτείται ευελιξία ωραρίου και μεταφορικό μέσο.
 • Εργασία όλο το χρόνο
 • Προσφέρονται μισθός και ασφάλιση
 • τιμή 550€

Αποστείλατε βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία στο [email protected],

Eπικοιννωνία τηλ. 6972/334317

https://bit.ly/35BHMMF

 

 

Cleaners for  agroup of touristic houses- Vouliagmeni

 • Cleaning houses
 • Washing and ironing bedsheets/ towels
 • Must be a resident of Glyfada, Voula, Bouliagmeni or Vari
 • Flexibility and holder of a private means of transport
 • Work for full year
 • Salary and insurance
 •  550 euros salary
 • CVs at email [email protected] with recent photo

Contact tel. 6972/334317

https://bit.ly/35BHMMF


 

Κοπέλα για reception– Αττική

 • με απαιραίτητη γνώση ξένων γλωσσών τουλάχιστον αγγλικών και Γαλλικά η ιταλικά ή κάποια άλλη γλώσσα
 • για απογευματινή βάρδια σε ευχάριστο περιβάλλον με προοπτικές
 • Προαιρετική η προυπηρεσία.

Τηλ.6984211880

Επικοινωνία με μέιλ: [email protected]

https://bit.ly/3fo0iN2

 

 

Woman for reception – Attiki

 • Command of foreign languages (English and French or Italian or another language)
 • Evening shifts in a pleasant environment
 • Experience is desirable

Contact tel. 6984211880

Contact email: [email protected]

https://bit.ly/3fo0iN2


 

Kαθαρίστρια -Αίγινα

 • για εως 3 ώρες πρωινη απασχόληση για μικρο συγκρότημα 5 ενοικιαζόμενων δωματιων με πισίνα
 • παρέχεται καθαρος μισθος 400€
 • διαμονή σε ιδ.διαμερισμα
 • ενα ρεπο εβδομαδιαιως & ασφάλιση εργοσήμου για την περίοδο Ιούνιος – Οκτώβριος.
 • Υπαρχει δυνατότητα επι πλεον κερδων & μονιμης συνεργασίας και μετά τη σεζόν
 • Επισης προβλεπεται αναλογη θεση πληρους απασχολησης με τη νεα σεζον
 • Ειναι επιθυμητά αλλα οχι απαραιτητα η εντοπιοτητα,& η κατοχη μεταφορικου μεσου
 • αμοιβή 400€

Επικοινωνία τηλ. 6976/863474, 08:00-22:00

Επικοινωνία μέιλ: [email protected]

https://bit.ly/2SFjUTe

 

 

Cleaner- Aigina

 • For 3 hours morning shifts for 5 rooms with a pool
 • 400 euros salary
 • Accommodation provided
 • One day off per week & plus the insurance from June to October
 • Possibility for extra money & permanent collaboration after season
 • Full time job for the new season
 • Desirable criteria the residency & transportation car but not compulsory

Contact hours and email: 08:00-22:00 [email protected], tel. 6976/863474

https://bit.ly/2SFjUTe


 

Γυμναστές -τριες απόφοιτοι ΤΕΦΑΑ για καλοκαιρινή απασχόληση από εταιρεία προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης έως και Ιούλιο 2020-  Αττική

Bιογραφικά στο e-mail: [email protected]

https://bit.ly/3dpeBPQ

 

Fitness trainers for creative activities with TEFAA degree to work for summer season till July 2020 – Attiki

CVs at: [email protected]

https://bit.ly/3dpeBPQ


 

Άτομα με εμπειρία και γνώσεις μασάζ εταιρεία παροχής επαγγελματικού μασάζ  για ραντεβού κατ’ οίκον- Σύνταγμα

 • υψηλές αποδοχές, πλήρης ή μερική απασχόληση
 • τιμή 1.000€, συζητήσιμη, 10:00-22:00

βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail [email protected],

https://bit.ly/2xDFWOO

 

 

Μassage therapists with experience and knowledge for home appointmentsby a massage therapy company  home – Syntagma

 • full or part time
 • 1000 salary negotiable
 • Work hours from 10:00-22:00

CVs at email [email protected], with a photo

https://bit.ly/2xDFWOO


 

Aισθητικός με εμπειρία σε εφαρμογή λέιζερ Αλεξανδρίτη για ιατρειο – Πειραιάς

 • Ωραριο ειτε 17:00 με 21:00 μονο λειζερ
 • ειτε 13:00 με 21:00 λειζερ και καμπινα αισθητικης

βιογραφικο στο [email protected]

https://bit.ly/3c8IvY5

 

 

Beautician for lazer at doctor’s office- Peiraias

 • Working hours from 17:00 till 21:00 only lazer
 • From 13:00 to 21:00 in  beauty cabine

CVs at: [email protected]

https://bit.ly/3c8IvY5


 

Έμπειρη τεχνίτρια gel ακρυλικού και design – Καματερό

 • με προϋπηρεσία
 • μισθός ικανοποιητικός
 • ασφάλιση και δωρεάν παρακολούθηση εξειδικευμένων σεμιναρίων
 • αμοιβή συζητήσιμη, τιμή 1.000€

Επικοινωνία με μέιλ: [email protected], τηλ. 210/2316964

https://bit.ly/2SG1G3U

 

 

Experienced gel and design nails technician – Kamatero

 • With experience
 • Insurance and free training seminars
 • 1000 salary negotiable

Contact email: [email protected], tel. 210/2316964

https://bit.ly/2SG1G3U


 

Kομμώτρια – Αγία Παρασκευή

 • έμπειρη για άμεση πρόσληψη
 • ΙΚΑ, bonus
 • τιμή 900€

Εοικοινωνία με μέιλ: [email protected],  τηλ. 6936/554605

https://bit.ly/2LhHBwV

 

 

Hairdresser- Agia Paraskevi

 • Experienced for immediate hiring
 • IKA, bonus
 • 900 euros

Contact email and tel. [email protected],  6936/554605

https://bit.ly/2LhHBwV


 

Yπάλληλος γραφείου με γνώσεις πληροφορικής από εταιρία -Mαρούσι

 • Η επιπλέον γνώση λογιστικών προγραμμάτων θα συνεκτιμηθεί.

https://bit.ly/2WajFlb

 

 

Office assistant with ΙΤ knowledge – Marousi

 • Knowledge of software programs will be considered

https://bit.ly/2WajFlb


 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών από τη Meccanica Group A.E– Αττικής

 • πτυχίο ΑΕΙ
 • άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • 3ετής εμπειρία.

https://bit.ly/2YGctib

 

Electrical/ computer engineer – Attiki

 • Bachelor degree
 • Work License
 • 3 years of experience

https://bit.ly/2YGctib


Hλεκτρονικός από Α.Ε. Παλλήνη

 • πτυχίο Ηλεκτρονικού
 • γνώση H/Y
 • άριστη γνώση αγγλικών.

https://bit.ly/3fvV4PB

 

 

Electrician from A.E. – Pallini

 • Degree in the electrical field
 • Computer knowledge
 • Perfect knowledge of English

https://bit.ly/3fvV4PB


Mηχανολόγος μηχανικός (ΑΕΙ / ΤΕΙ) από ανώνυμη εταιρία – Παλλήνη

 • γνώση Η/Υ
 • άριστα αγγλικά
 • επιθυμητή η προϋπηρεσία.

https://bit.ly/2xEx6At

 

 

Mechanical engineer (degree) for S.A. – Pallini

 • computer knowledge
 • perfect English
 • relevant experience is desirable

https://bit.ly/2xEx6At


Καθαριστές από μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες διαχείρισης εγκαταστάσεων-Περιστέρι.

Επικοινωνία Τηλ.: 210 9324806. Κωδικός: ΚΑ 0520.

https://bit.ly/2ziqlVy

 

 

Cleaners from facility management company – Peristeri

Contact tel. 210 9324806. Code: ΚΑ 0520.

https://bit.ly/2ziqlVy


 

Άτομα για Mπουφέ – Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»

 • Άμεση πρόσληψη

Επικοινωνία τηλ.: 210 9324806. Κωδικός: ΑΕ0520.

https://bit.ly/2yA9ihr

 

People for buffet – Airport El. Venizelos Attiki

 • Immediate hiring
 • Contact tel. .: 210 9324806. Code: ΑΕ0520

https://bit.ly/2yA9ihr


 

Kαθηγητής/τρια γαλλικών από το κέντρο ξένων γλωσσών – Αθήνα

https://bit.ly/3dj11xh

 

 

French teacher from an educational centre – Athens

https://bit.ly/3dj11xh


 

Eργάτης από μεγάλη εταιρία χαλιών -Ν. Ιωνία, Χολαργό, Ελληνικό

 • Απόφοιτος λυκείου
 • για πλήρη απασχόληση
 • κάτοχος διπλώματος Β’ κατηγορίας.

Eπικοινωνία τηλ.: 210 2772580.

https://bit.ly/35zXcBf

 

 

Worker for big carpet company- N.Ionia, Holargos, Elliniko

 • Graduate of high school
 • Full time
 • Driving license holder, B

Contact tel. 210 2772580

https://bit.ly/35zXcBf


Bartender από το ξενοδοχείο 5 αστέρων – Κρυοπηγή, Χαλκιδική

 • Ανάλογη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, κατά προτίμηση σε ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων
 • Παραγωγή ποτών / cocktails και καφέδων
 • Καλή οργάνωση του χώρου εργασίας και των προμηθειών προετοιμασίας
 • Γνώση και άσκηση του service μέσα και έξω από το bar
 • Απαραίτητη η γνώση αγγλικών / γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (γερμανικών) θα εκτιμηθεί ως πρόσθετο προσόν
 • Θετική συμπεριφορά με άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες και ομαδικό πνεύμα
 • Έμφαση στη λεπτομέρεια
 • Όρεξη για δουλειά, υπευθυνότητα και ταχύτητα
 • Ανταγωνιστικό πακέτο παροχών με ασφάλιση
 • Διαμονή και πλήρης διατροφή
 • Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης

https://bit.ly/3fseQuW

 

 

Bartender from 5 stars hotel – Kryopigi, Halkidiki

 • Relevant experience in a similar job, preference in 4 & 5 * hotels
 • Making drinks/ cocktails and coffees
 • Good organization of the workspace and products
 • Good knowledge of customer service in and outside of the bar
 • English is needed/ 2nd language (german) will be considered as an extra
 • Positive behavior, perfect communication skills, and team spirit
 • Emphasis on details
 • Mood to work, responsibility and fast
 • Competitive package
 • Food and accommodation provided
 • Pleasant working environment
 • Professional development

https://bit.ly/3fseQuW


 

Μάγειρας Β’ για ξενοδοχειακό συγκρότημα  – Κως

 • Πτυχίο ελληνικής ή ξένης τουριστικής σχολής – πτυχίο σχολής ζαχαροπλαστικής
 • Ελάχιστη προϋπηρεσία 2 ετών, απαραίτητη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Ικανότητα επικοινωνίας στα ελληνικά και στα αγγλικά
 • Γνώση συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων
 • Ομαδικότητα στην εργασία και ευχέρεια στην επικοινωνία
 • Δυνατότητα προσαρμογής σε ένα δυναμικό και απαιτητικό περιβάλλον εργασίας
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές καταστάσεις
 • Ελκυστικό πακέτο παροχών
 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Διαμονή και διατροφή

https://bit.ly/3cb88rg

 

 

Cook B from Blue Lagoon Resort- Kos

 • Degree in cooking or from tourist school- degree in pastry
 • At least 2 years of relevant experience is a must
 • Communication skills in Greek and English
 • Knowledge of health and safety systems and food hygiene
 • Team player
 • Being able to work in a demanding workplace
 • Flexibility and adaptability
 • Attractive package
 • Pleasant environment
 • Professional development
 • Food and accommodation

https://bit.ly/3cb88rg


Restaurant Manager για ξενοδοχείο– Πόρτο Χέλι

 • 2 χρόνια ελάχιστη προηγούμενη εμπειρία σε παρόμοια θέση, σε ξενοδοχείο 5 αστέρων
 • Εξαιρετική χρήση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας
 • Πτυχίο φιλοξενίας / τουρισμού, ειδικευμένος κατά κύριο λόγο στη διοίκηση F & B
 • Προληπτικός, ισχυρός επικοινωνιακός με προσοχή στη λεπτομέρεια, εξαιρετικό σχεδιασμό, οργανωτικές και αναλυτικές δεξιότητες
 • Άριστη γνώση λειτουργίας των à la carte επισιτιστικών τμημάτων
 • Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας, οργανωτικές ικανότητες και συνέπεια
 • Ικανότητα επικοινωνίας, εξυπηρέτησης πελατών και ανάπτυξης πωλήσεων
 • Συμμορφώση με τα πρότυπα και τους κανονισμούς HACCP για την ενθάρρυνση ασφαλών και αποδοτικών λειτουργιών
 • Εστιάση στην εξυπηρέτηση πελατών, την ικανοποίηση των πελατών και την επίλυση προβλημάτων
 • Προοπτικές και ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης
 • Διαμονή και διατροφή
 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών

https://bit.ly/2L6mSfq

 

 

Restaurant Manager for a hotel  – Porto Heli

 • 2 years of relevant experience in 5* hotel
 • Perfect use of Greek and English language
 • Diploma in tourism, administration F &B
 • Strong communication skills, detailed, strong organizational and analytical skills
 • Perfect knowledge of à la carte sectors
 • Collaboration, teamwork
 • Communication skills, customer service skills and sales service
 • Follow the curriculum HACCP and safety rules
 • Focus on customer service and find solutions in problems
 • Professional development
 • Food and accommodation
 • Satisfactory package

https://bit.ly/2L6mSfq


 

Σερβιτόρος-α (Μπαρ) για ξενοδοχείο 5 αστέρων – Καλύβες Χαλκιδικής

 • Απόφοιτος λυκείου (πτυχίο AEI ή ΤΕΙ θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν)
 • Ελάχιστη προϋπηρεσία 2 ετών, απαραίτητη η εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη γνώση αγγλικών (γνώση δεύτερης γλώσσας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν)
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές σχέσεις, θετικός χαρακτήρας με θέληση για προσφορά και γνώση
 • Ομαδικότητα στην εργασία και ευχέρεια στην επικοινωνία
 • Δυνατότητα προσαρμογής σε ένα δυναμικό και απαιτητικό περιβάλλον εργασίας
 • Ελκυστικό πακέτο παροχών
 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Διατροφή
 • Διαμονή

https://bit.ly/35Agia8

 

 

Waiter/ress for a bar at a 5 star hotel- Kalives Halkidiki

 • High school graduate (Bachelor degree will be an asset)
 • At least 2 years of relevant experience is a must
 • Excellent command of English (a second language is an asset)
 • Excellent communication and interpersonal skills, positivity and willingness for personality development
 • Team work
 • Flexibility to work in a dynamic demanding workplace
 • Attractive package
 • Pleasant working environment
 • Food and accommodation

https://bit.ly/35Agia8


 

Εργάτες / Εργάτριες – Κορωπί Αττικής.

 • Επιθυμητή (αλλά όχι υποχρεωτική) εργασιακή εμπειρία σε παραγωγή, συσκευασία ή παλετοποίηση τροφίμων
 • Παρατηρητικότητα, εργατικότητα, επαγγελματισμός και πνεύμα ομαδικότητας
 • Κάτοικος κοντινών περιοχών (Μεσόγεια)
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες, εξαήμερη απασχόληση
 • Κάτοχος Ι.Χ./μοτοσικλέτας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψήφιους
 • Σταθερές αποδοχές βάση εμπειρίας
 • Συνεχής εκπαίδευση και υποστήριξη
 • Ευχάριστο και αξιοκρατικό περιβάλλον εργασίας

https://bit.ly/3b94Cwf

 

 

Workers (male- females) – Koropi

 • Experience in production,  packaging is desirable
 • Observation skills,, professionalism, team work
 • Nearby resident (Mesogeia)
 • Possibility of work in Roving shifts
 • Car or motorbike holder
 • Army duties completed (Greek citizens)
 • Salary according to experience
 • Continually development
 • Pleasant and fair working environment

https://bit.ly/3b94Cwf

 


Συσκευαστής/τρια Παραγωγής – Οινόφυτα

 • Συσκευασία των προϊόντων και παλλετοποίηση
 • Εφαρμογή των οδηγιών παραγωγής και διασφάλιση σωστής διεξαγωγής τους
 • Τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας του χώρου εργασίας
 • Ενημέρωση προϊσταμένων για αλλαγές στο πρόγραμμα παραγωγής: Απόφοιτος λυκείου / ΙΕΚ
 • Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτος σε χώρο παραγωγής (ιδανικά σε αντίστοιχη θέση)
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και χειρισμός Η/Υ
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασία
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

https://bit.ly/2WwJHxR

 

Packaging production worker Inofita

 • Packaging and organizing products in pallets
 • Following production and implementation guidelines
 • Safety and hygiene rules implementation
 • Informing supervisors for any production program changes
 • At least one year in a similar role
 • Able to work in roving shifts
 • Good English command and computer use
 • Team spirit
 • Competitive package
 • Pleasant environment

https://bit.ly/2WwJHxR


 

Συσκευαστής/τρια Παραγωγής – Μάνδρα

 • Τοποθέτηση των προϊόντων σε συσκευασίες
 • Παλλετοποίηση
 • Συμμετοχή σε υποστηρικτικές εργασίες της παραγωγής
 • Απόφοιτοι λυκείου / ΙΕΚ / ΤΕΙ / ΑΕΙ (ιδανικά κατεύθυνσης ηλεκτρολογίας ή μηχανολογίας)
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε αντίστοιχη θέση
 • Γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
 • Ικανότητα προσαρμογής σε δυναμικό περιβάλλον
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας και εκπαίδευση

https://bit.ly/2SGC0nO

 

 

Packaging production worker- Mandra

 • Organizing products in pallets
 • Participating in production procedures
 • General or technical High school graduate or bachelor degree holder (preferaby electrician or mechanic engineering direction)
 • At least one year in similar role
 • Ability to work in roving shifts
 • English command
 • Team spirit
 • Adaptability
 • Competitive package
 • Pleasant environment and training

https://bit.ly/2SGC0nO


Υπάλληλοι Εργοστασιακής Μονάδας Τροφίμων (άντρες) -Σχηματάρι

https://bit.ly/2L2aM6X

 

 

Food industry male workers- Shimatari

https://bit.ly/2L2aM6X


 

Εργάτες – Ασπρόπυργος

 • Προηγούμενη εμπειρία
 • Πτυχίο τεχνικής σχολής και δίπλωμα χειριστή κλαρκ θα θεωρηθούν επιπλέον προσόντα
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Ικανοποιητική αμοιβή
 • Σταθερή εργασία

https://bit.ly/2YEdM17

 

Workers – Aspropyrgos

 • Previous experience
 • Technical school diploma and certificate for forklift will be considered a plus
 • Professional development
 • Satisfactory salary
 • Stable work

https://bit.ly/2YEdM17


Αποθηκάριος – Άγιος Στέφανος

 • Oργάνωση και προετοιμασία των παραγγελιών
 • Διαχείριση παραλαβών
 • Τακτοποίηση των προϊόντων στην αποθήκη
 • Διεκπεραίωση υποστηρικτικών εργασιών αποθήκης
 • Απόφοιτος λυκείου
 • Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε αντίστοιχη θέση
 • Απαραίτητο πιστοποιητικό υγειονομικού ενδιαφέροντος
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Υπευθυνότητα
 • Ικανότητα προσαρμογής σε δυναμικό εργασιακό περιβάλλον
 • Εταιρικό πούλμαν
 • Πλήρες πακέτο αποδοχών
 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

https://bit.ly/2YAS0vr

 

 

Warehouse worker – Agios Stefanos

 • Organizing and preparing orders
 • Managing deliveries
 • Organizing products in the warehouse
 • Supporting other warehouse tasks
 • High school graduate
 • Relevant experience at least 1 year in similar position
 • Roving shifts
 • Team spirit
 • Responsible
 • Company van
 • Full salary package
 • Pleasant environment

https://bit.ly/2YAS0vr