Μέλος Οικογένειας Υπηκόου Τρίτης Χώρας

Άδεια διαμονής για μέλος οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας- Αρχική χορήγηση 2 χρόνια

(δεν παρέχεται πρόσβαση στην αγορά εργασίας)

Δικαιολογητικά (8)

 1. 4 φωτογραφίες με προδιαγραφές διαβατηρίου
 2. Φωτοτυπία διαβατήριο (1η σελ. + τελευταία άδεια)
 3. Ηλεκτρονικό παράβολο για 2 χρόνια 300€
 4. Ηλεκτρονικό παράβολο κάρτας αυτοτελούς εγγράφου 16 €
 5. Αίτηση εγγραφής στο δημόσιο φορέα ασφάλισης
 6. Πρόσφατο πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης αλλοδαπών αρχών, επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο από το Υπ. Εξωτερικών
 7. Εκκαθαριστικό εφορίας
 8. Μισθωτήριο κατοικίας εκτυπωμένο από το taxisnet

Ανανέωση άδειας – 3 χρόνια

Δικαιολογητικά (8)

 1. 4 φωτογραφίες με προδιαγραφές διαβατηρίου
 2. Φωτοτυπία διαβατήριο (1η σελ. + τελευταία άδεια)
 3. Άδεια διαμονής του άλλου μέλους της οικογένειας
 4. Ηλεκτρονικό παράβολο για 3 χρόνια 450€
 5. Ηλεκτρονικό παράβολο κάρτας αυτοτελούς εγγράφου 16 €
 6. Ασφαλιστική ικανότητα συντηρούντος εκτυπωμένη από το site του ΙΚΑ, χρησιμοποιώντας το ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΜΑ (www.ika.gr) και φωτοτυπία το βιβλιάριο υγείας
 7. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει αλλάξει η οικογενειακή κατάσταση
 8. Εκκαθαριστικό εφορίας

Εάν επιθυμείτε να εκτυπώσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, κατεβάστε το αρχείο σε PDF εδώ.