Εξαιρετικοί Λόγοι με Θεώρηση Εισόδου – 2 χρόνια

Εξαιρετικοί Λόγοι με Θεώρηση Εισόδου – 2 χρόνια

Άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους με θεώρηση εισόδου -2 χρόνια Δικαιολογητικά (8) 4 φωτογραφίες με προδιαγραφές διαβατηρίου Αντίγραφο όλες τις σελίδες του διαβατηρίου Ηλεκτρονικό παράβολο για 2 χρόνια 300 € Ηλεκτρονικό παράβολο κάρτας αυτοτελούς εγγράφου 16 € Συμβόλαιο σπιτιού ή μισθωτήριο κατοικίας εκτυπωμένο από taxisnet ή ιδιωτικό συμφωνητικό κατοικίας ή υπεύθυνη δήλωση φιλοξενίας και από τον ενοικιαστή αλλά και τον ιδιοκτήτη Θεώρηση (visa) ή άδεια […]

Read More

Άδεια Διαμονής για Εξαιρετικούς Λόγους – 5 χρόνια

Άδεια Διαμονής για Εξαιρετικούς Λόγους – 5 χρόνια

Άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους (κάτοχοι οριστικών τίτλων διαμονής  συνολικής διάρκειας 5 ετών κατά την τελευταία δεκαετία πριν την υποβολή της αίτησης) – 2 χρόνια Δικαιολογητικά (8) 4 φωτογραφίες με προδιαγραφές διαβατηρίου Φωτοτυπία όλες οι σελίδες του διαβατηρίου Φωτοτυπία των αδειών διαμονής, οι οποίες έχουν λήξει κατά την τελευταία δεκαετία πριν την υποβολή της αίτησης Ηλεκτρονικό παράβολο για 2 χρόνια 300€ Ηλεκτρονικό παράβολο κάρτας αυτοτελούς […]

Read More

Σύζυγος Έλληνα Πολίτη

Σύζυγος Έλληνα Πολίτη

Άδεια διαμονής  για σύζυγο Έλληνα Πολίτη – Αρχική χορήγηση – 5 χρόνια Δικαιολογητικά (9) 4 φωτογραφίες με προδιαγραφές διαβατηρίου Φωτοτυπία διαβατήριο (1η σελίδα) Ηλεκτρονικό παράβολο κάρτας αυτοτελούς εγγράφου 16 € Ασφαλιστική ικανότητα εκτυπωμένη από το taxisnet ή συμβόλαιο ασφάλισης ιδιωτικού φορέα Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Έλληνα πολίτη Πρόσφατο αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γάμου η πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Αντίγραφο εγγράφου που πιστοποιεί τη νόμιμη διαμονή στην […]

Read More

Άδεια Διαμονής Δεύτερης Γενιάς (γεννημένα στην Ελλάδα) – 5 χρόνια

Άδεια Διαμονής Δεύτερης Γενιάς (γεννημένα στην Ελλάδα) – 5 χρόνια

Άδεια Διαμονής Δεύτερης Γενιάς (γέννηση στην Ελλάδα) – 5 χρόνια Δικαιολογητικά (6) 4 φωτογραφίες με προδιαγραφές διαβατηρίου Φωτοτυπία διαβατηρίου (1η σελ. + εάν υπάρχει τελευταία άδεια ) Ηλεκτρονικό παράβολο δεύτερης γενιάς 300€ Ηλεκτρονικό παράβολο κάρτας αυτοτελούς εγγράφου 16 € Βιβλιάριο υγείας δημοσίου ασφαλιστικού φορέα σε ισχύ ή ασφαλιστικό συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα Ληξιαρχική πράξη γέννησης Εάν επιθυμείτε να εκτυπώσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, κατεβάστε το αρχείο σε PDF […]

Read More

Άδεια Διαμονής Δεύτερης Γενιάς (σχολεία) – 5 Χρόνια

Άδεια Διαμονής Δεύτερης Γενιάς (σχολεία) – 5 Χρόνια

Άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς (σχολεία) -5 χρόνια Δικαιολογητικά (6) 4 φωτογραφίες με προδιαγραφές διαβατηρίου Φωτοτυπία διαβατηρίου (1η σελ. + εάν υπάρχει τελευταία άδεια) Παράβολο δεύτερης γενιάς 300€ Ηλεκτρονικό παράβολο κάρτας αυτοτελούς εγγράφου 16 € Βιβλιάριο υγείας δημοσίου ασφαλιστικού φορέα σε ισχύ ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα Βεβαίωση από το σχολείο (δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο) επιτυχούς ολοκλήρωσης τουλάχιστον 6 ετών Εάν επιθυμείτε να εκτυπώσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, κατεβάστε […]

Read More

Εξαιρετικοί λόγοι λόγω 7ετίας – 2 χρόνια

Εξαιρετικοί λόγοι λόγω 7ετίας – 2 χρόνια

Άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους λόγω 7ετίας – 2 χρόνια Δικαιολογητικά (6) 4 φωτογραφίες με προδιαγραφές διαβατηρίου Αντίγραφο διαβατηρίου (ακόμα και αν έχει λήξει) Ηλεκτρονικό παράβολο για 2 χρόνια 300 € Ηλεκτρονικό παράβολο κάρτας αυτοτελούς εγγράφου 16 € Έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται επταετής συνεχής διαμονή στη χώρα Ενδεικτικά: Αποδεικτικά έγγραφα φοίτησης σε δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα των ιδίων ή των τέκνων τους, Αιτήματα […]

Read More

Επί Μακρόν Διαμένοντος Ευρωπαϊκή – 5 Χρόνια

Επί Μακρόν Διαμένοντος Ευρωπαϊκή – 5 Χρόνια

Επί μακρόν διαμένοντος ευρωπαϊκή – 5 χρόνια Δικαιολογητικά (8) 4 φωτογραφίες με προδιαγραφές διαβατηρίου Φωτοτυπία των διαβατηρίων των τελευταίων 5 ετών, όλες οι σελίδες (από τις οποίες να φαίνεται ότι δεν έχει λείψει από τη χώρα για περισσότερο από 10 μήνες τα τελευταία 5 χρόνια και όχι παραπάνω από 3 μήνες συνεχόμενους) Ηλεκτρονικό παράβολο επί μακρόν διαμένοντος 400€ Ηλεκτρονικό παράβολο κάρτας αυτοτελούς εγγράφου 16 € […]

Read More

Μέλος Οικογένειας Υπηκόου Τρίτης Χώρας

Μέλος Οικογένειας Υπηκόου Τρίτης Χώρας

Άδεια διαμονής για μέλος οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας- Αρχική χορήγηση 2 χρόνια (δεν παρέχεται πρόσβαση στην αγορά εργασίας) Δικαιολογητικά (8) 4 φωτογραφίες με προδιαγραφές διαβατηρίου Φωτοτυπία διαβατήριο (1η σελ. + τελευταία άδεια) Ηλεκτρονικό παράβολο για 2 χρόνια 300€ Ηλεκτρονικό παράβολο κάρτας αυτοτελούς εγγράφου 16 € Αίτηση εγγραφής στο δημόσιο φορέα ασφάλισης Πρόσφατο πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης αλλοδαπών αρχών, επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο από το Υπ. Εξωτερικών Εκκαθαριστικό […]

Read More

Οικογενειακή Επανένωση

Οικογενειακή Επανένωση

Χορήγηση οικογενειακής επανένωσης με γέννηση τέκνου στην Ελλάδα – (2 χρόνια) Δικαιολογητικά (9) 4 φωτογραφίες με προδιαγραφές διαβατηρίου Φωτοτυπία διαβατηρίου (1η σελίδα) Ηλεκτρονικό παράβολο 150€ ή 300€ ανάλογα με την άδεια του συντηρούντος Ηλεκτρονικό παράβολο κάρτας αυτοτελούς εγγράφου 16 € Αντίγραφο άδειας διαμονής συντηρούντος (τουλάχιστον 2 ετών σε ισχύ) Ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου στην Ελλάδα (μέχρι 9/7/2015 έναρξη ισχύος Ν. 4332/201) Ασφαλιστική ικανότητα όμοια του συντηρούντος […]

Read More

Άδεια Διαμονής Εξαρτημένης Εργασίας

Άδεια Διαμονής Εξαρτημένης Εργασίας

Άδεια διαμονής εξαρτημένης εργασίας – Αρχική χορήγηση 2 χρόνια Δικαιολογητικά (7) 4 φωτογραφίες με προδιαγραφές διαβατηρίου Φωτοτυπία διαβατήριο (1η σελ. + τελευταία άδεια) Ηλεκτρονικό παράβολο για 2 χρόνια 300€ Ηλεκτρονικό παράβολο κάρτας αυτοτελούς εγγράφου 16 € Βεβαίωση απογραφής Α.Μ.Α ή βιβλιάριο υγείας δημοσίου φορέα σε ισχύ (σε κάθε περίπτωση να έχετε μαζί σας ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΜΑ) Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας Μισθωτήριο κατοικίας εκτυπωμένο από το taxisnet Ανανέωση […]

Read More

Εξαιρετικοί Λόγοι

Εξαιρετικοί Λόγοι

Άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους (κάτοχοι ενός οριστικού τίτλου διαμονής κατά την τελευταία δεκαετία πριν την υποβολή της αίτησης) – 2 χρόνια Δικαιολογητικά (9) 4 φωτογραφίες με προδιαγραφές διαβατηρίου Φωτοτυπία διαβατηρίου (1η σελίδα) Φωτοτυπία άδειας διαμονής, η οποία έχει λήξει κατά την τελευταία δεκαετία πριν την υποβολή της αίτησης Ηλεκτρονικό παράβολο για 2 χρόνια 300€ Ηλεκτρονικό παράβολο κάρτας αυτοτελούς εγγράφου 16 € Ατομικό ή οικογενειακό […]

Read More

Άδεια Διαμονής Δεκαετούς Διάρκειας

Άδεια Διαμονής Δεκαετούς Διάρκειας

Άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας Δικαιολογητικά (7) 4 φωτογραφίες με προδιαγραφές διαβατηρίου Φωτοτυπία το διαβατήριο (1η σελ. + τελευταία άδεια) Ηλεκτρονικό παράβολο για 10 χρόνια 900€ Ηλεκτρονικό παράβολο κάρτας αυτοτελούς εγγράφου 16 € Ασφαλιστική ικανότητα εκτυπωμένη από το site του ΙΚΑ, χρησιμοποιώντας το ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΜΑ σας (www.ika.gr) και φωτοτυπία το βιβλιάριο υγείας Αποδεικτικό εκκαθαριστικού εφορίας Φωτοαντίγραφα προηγούμενων αδειών διαμονής που να αποδεικνύεται δεκαετής νόμιμη διαμονή […]

Read More
Inline
Inline