Κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας με Πολιτογράφηση από Αναγνωρισμένους Πολιτικούς Πρόσφυγες

Κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας με Πολιτογράφηση από Αναγνωρισμένους Πολιτικούς Πρόσφυγες

Κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας με Πολιτογράφηση από Αναγνωρισμένους Πολιτικούς Πρόσφυγες Αφορά: Υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν αναγνωρισθεί ως πολιτικοί πρόσφυγες και στους οποίους οι αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη έχουν χορηγήσει έναν από τους παρακάτω τίτλους: Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού φυγάδα (χρώματος κίτρινου) Άδεια Παραμονής (λευκού χρώματος) πενταετούς διάρκειας ισχύος Άδεια παραμονής μελών οικογένειας αλλοδαπού αναγνωρισμένου πολιτικού πρόσφυγα Δικαιολογητικά (9) Ακριβές αντίγραφο της δήλωσης […]

Read More

Πολιτογράφηση Προσώπων που έχουν χαρακτηριστεί Ανιθαγενείς από Ημεδαπή Αρχή

Πολιτογράφηση Προσώπων που έχουν χαρακτηριστεί Ανιθαγενείς από Ημεδαπή Αρχή

Κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας με Πολιτογράφηση Προσώπων που έχουν χαρακτηριστεί Ανιθαγενείς από Ημεδαπή Αρχή Αφορά πρόσωπα στα οποία οι αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη έχουν χορηγήσει έναν από τους παρακάτω τίτλους: α. Ειδικό Δελτίο ανιθαγενούς ή β. Ειδικό ταξιδιωτικό έγγραφο (T.D.V) ανιθαγενούς, Δικαιολογητικά (9) Ακριβές αντίγραφο της δήλωσης πολιτογράφησης. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται στο Δήμο της μόνιμης διαμονής του ατόμου που θέλει να πολιτογραφηθεί […]

Read More

Κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας με Πολιτογράφηση Υπηκόων Τρίτων Χωρών που είναι Μέλη Οικογένειας Ελλήνων

Κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας με Πολιτογράφηση Υπηκόων Τρίτων Χωρών που είναι Μέλη Οικογένειας Ελλήνων

Κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας με Πολιτογράφηση Υπηκόων Τρίτων Χωρών που είναι Μέλη Οικογένειας Ελλήνων ή Πολιτών της Ε.Ε. ή είναι Γονείς Ανήλικου Έλληνα πολίτη Αφορά υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι κατέχουν έναν από τους παρακάτω τίτλους: Δελτίο μόνιμης διαμονής, μέλους οικογένειας πολίτη της Ε.Ε, δεκαετούς διάρκειας βάσει των διατάξεων του άρθρου 17 του Π.Δ.106/2007 Δελτίο διαμονής, πενταετούς διάρκειας, μέλους οικογένειας πολίτη της Ε.Ε. που χορηγείται βάσει […]

Read More

Κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας με Πολιτογράφηση από Αναγνωρισμένους Πολιτικούς Πρόσφυγες

Κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας με Πολιτογράφηση από Αναγνωρισμένους Πολιτικούς Πρόσφυγες

Κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας με Πολιτογράφηση Υπαχθέντες σε Καθεστώς Επικουρικής Προστασίας ή Προστασίας για Ανθρωπιστικούς Λόγους Αφορά: Υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς επικουρικής προστασίας ή προστασίας για ανθρωπιστικούς λόγους και στους οποίους οι αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη έχουν χορηγήσει Ειδικό Δελτίο Υπό Ανοχή Διαμονής Αλλοδαπού, που δεν έχει αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας, ετήσιας διάρκειας (ανθρωπιστικοί ή επικουρικοί λόγοι). Δικαιολογητικά (9) Ακριβές […]

Read More

Κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας λόγω Αποφοίτησης από Ελληνικό ΑΕΙ ή ΤΕΙ

Κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας λόγω Αποφοίτησης από Ελληνικό ΑΕΙ ή ΤΕΙ

Κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας λόγω Αποφοίτησης από Ελληνικό ΑΕΙ ή ΤΕΙ  (Άρθρο 1Β παρ. 2 του ΚΕΙ και άρθρο 2 παρ. 3 του ν. 4332/2015) Προϋποθέσεις: Ενήλικος που ανεξαρτήτως του τόπου γέννησής του έχει αποφοιτήσει από ελληνικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και διαθέτει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στη Ελλάδα. Προσοχή: Όποιος/όποια έχει αποφοιτήσει από την 9η-7-2015 και έπειτα, πρέπει να υποβάλλει αίτηση μέσα σε 3 έτη […]

Read More

Κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας με Πολιτογράφηση Υπηκόων Τρίτων Χωρών επί Μακρόν Διαμένοντων

Κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας με Πολιτογράφηση Υπηκόων Τρίτων Χωρών επί Μακρόν Διαμένοντων

Κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας με Πολιτογράφηση Υπηκόων Τρίτων Χωρών που έχουν Υπαχθεί σε Καθεστώς επί Μακρόν Διαμένοντος Αφορά υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι κάτοχοι άδειας διαμονής, πενταετούς διάρκειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Π.Δ.150/2006. Δικαιολογητικά (9) Ακριβές αντίγραφο της δήλωσης πολιτογράφησης. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται στο Δήμο της μόνιμης διαμονής του ατόμου που θέλει να πολιτογραφηθεί και υπογράφεται ενώπιον του Δημάρχου ή εξουσιοδοτημένου από […]

Read More

Κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας λόγω Φοίτησης σε Ελληνικό Σχολείο στην Ελλάδα

Κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας λόγω Φοίτησης σε Ελληνικό Σχολείο στην Ελλάδα

Κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας λόγω Φοίτησης σε Ελληνικό Σχολείο στην Ελλάδα (Άρθρο 1Β παρ. 1, 5α και 5β του ΚΕΙ και άρθρο 2 παρ. 3 του ν. 4332/2015 ) Προϋποθέσεις: Ανήλικος ή ενήλικος με επιτυχή παρακολούθηση είτε εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα Νόμιμη διαμονή κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης-δήλωσης Προσοχή! Εάν έχει ήδη ολοκληρώσει […]

Read More

Κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας λόγω Γέννησης & Φοίτησης σε Ελληνικό Σχολείο στην Ελλάδα

Κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας λόγω Γέννησης & Φοίτησης σε Ελληνικό Σχολείο στην Ελλάδα

Κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας λόγω Γέννησης & Φοίτησης σε Ελληνικό Σχολείο στην Ελλάδα (Άρθρο 1Α παρ. 1 του ΚΕΙ και άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 4332/2015) Προϋποθέσεις: Παιδιά: που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα είναι ανήλικα την ημέρα της υποβολής της αίτησης κτήσης ελληνικής ιθαγένειας έχουν γραφτεί την πρώτη δημοτικού σε ελληνικό σχολείο και συνεχίζουν να πηγαίνουν σχολείο όταν υποβάλλεται η αίτηση κτήσης ελληνικής ιθαγένειας Γονείς: […]

Read More
Inline
Inline