Άδεια Διαμονής Δεκαετούς Διάρκειας

Άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας

Δικαιολογητικά (7)

  1. 4 φωτογραφίες με προδιαγραφές διαβατηρίου
  2. Φωτοτυπία το διαβατήριο (1η σελ. + τελευταία άδεια)
  3. Ηλεκτρονικό παράβολο για 10 χρόνια 900€
  4. Ηλεκτρονικό παράβολο κάρτας αυτοτελούς εγγράφου 16 €
  5. Ασφαλιστική ικανότητα εκτυπωμένη από το site του ΙΚΑ, χρησιμοποιώντας το ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΜΑ σας (www.ika.gr) και φωτοτυπία το βιβλιάριο υγείας
  6. Αποδεικτικό εκκαθαριστικού εφορίας
  7. Φωτοαντίγραφα προηγούμενων αδειών διαμονής που να αποδεικνύεται δεκαετής νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα την τελευταία 12ετία.

Εάν επιθυμείτε να εκτυπώσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, κατεβάστε το αρχείο σε PDF εδώ.