Άδεια Διαμονής Εξαρτημένης Εργασίας

Άδεια διαμονής εξαρτημένης εργασίας – Αρχική χορήγηση 2 χρόνια

Δικαιολογητικά (7)

 1. 4 φωτογραφίες με προδιαγραφές διαβατηρίου
 2. Φωτοτυπία διαβατήριο (1η σελ. + τελευταία άδεια)
 3. Ηλεκτρονικό παράβολο για 2 χρόνια 300€
 4. Ηλεκτρονικό παράβολο κάρτας αυτοτελούς εγγράφου 16 €
 5. Βεβαίωση απογραφής Α.Μ.Α ή βιβλιάριο υγείας δημοσίου φορέα σε ισχύ (σε κάθε περίπτωση να έχετε μαζί σας ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΜΑ)
 6. Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας
 7. Μισθωτήριο κατοικίας εκτυπωμένο από το taxisnet

Ανανέωση εξαρτημένης – 3 χρόνια

Δικαιολογητικά (6)

 1. 4 φωτογραφίες με προδιαγραφές διαβατηρίου
 2. Φωτοτυπία διαβατηρίου (1η σελ. + τελευταία άδεια)
 3. Ηλεκτρονικό παράβολο για 3 χρόνια 450€
 4. Ηλεκτρονικό παράβολο κάρτας αυτοτελούς εγγράφου 16 €
 5. Ασφαλιστική ικανότητα εκτυπωμένη από το site του ΙΚΑ (www.ika.gr) χρησιμοποιώντας το ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΜΑ σας και φωτοτυπία το βιβλιάριο υγείας
 6. Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας

Εάν επιθυμείτε να εκτυπώσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, κατεβάστε το αρχείο σε PDF εδώ.