Σύζυγος Έλληνα Πολίτη

Σύζυγος Έλληνα Πολίτη

Άδεια διαμονής  για σύζυγο Έλληνα Πολίτη – Αρχική χορήγηση – 5 χρόνια Δικαιολογητικά (9) 4 φωτογραφίες με προδιαγραφές διαβατηρίου Φωτοτυπία διαβατήριο (1η σελίδα) Ηλεκτρονικό παράβολο κάρτας αυτοτελούς εγγράφου 16 € Ασφαλιστική ικανότητα εκτυπωμένη από το taxisnet ή συμβόλαιο ασφάλισης ιδιωτικού φορέα Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Έλληνα πολίτη Πρόσφατο αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γάμου η πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Αντίγραφο εγγράφου που πιστοποιεί τη νόμιμη διαμονή στην […]

Read More Leave comment

Άδεια Διαμονής Δεύτερης Γενιάς (γεννημένα στην Ελλάδα) – 5 χρόνια

Άδεια Διαμονής Δεύτερης Γενιάς (γεννημένα στην Ελλάδα) – 5 χρόνια

Άδεια Διαμονής Δεύτερης Γενιάς (γέννηση στην Ελλάδα) – 5 χρόνια Δικαιολογητικά (6) 4 φωτογραφίες με προδιαγραφές διαβατηρίου Φωτοτυπία διαβατηρίου (1η σελ. + εάν υπάρχει τελευταία άδεια ) Ηλεκτρονικό παράβολο δεύτερης γενιάς 300€ Ηλεκτρονικό παράβολο κάρτας αυτοτελούς εγγράφου 16 € Βιβλιάριο υγείας δημοσίου ασφαλιστικού φορέα σε ισχύ ή ασφαλιστικό συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα Ληξιαρχική πράξη γέννησης Εάν επιθυμείτε να εκτυπώσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, κατεβάστε το αρχείο σε PDF […]

Read More Leave comment

Άδεια Διαμονής Δεύτερης Γενιάς (σχολεία) – 5 Χρόνια

Άδεια Διαμονής Δεύτερης Γενιάς (σχολεία) – 5 Χρόνια

Άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς (σχολεία) -5 χρόνια Δικαιολογητικά (6) 4 φωτογραφίες με προδιαγραφές διαβατηρίου Φωτοτυπία διαβατηρίου (1η σελ. + εάν υπάρχει τελευταία άδεια) Παράβολο δεύτερης γενιάς 300€ Ηλεκτρονικό παράβολο κάρτας αυτοτελούς εγγράφου 16 € Βιβλιάριο υγείας δημοσίου ασφαλιστικού φορέα σε ισχύ ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα Βεβαίωση από το σχολείο (δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο) επιτυχούς ολοκλήρωσης τουλάχιστον 6 ετών Εάν επιθυμείτε να εκτυπώσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, κατεβάστε […]

Read More Leave comment

Εξαιρετικοί λόγοι (ΚΥΑ 68019/2015) λόγω 7ετίας

Εξαιρετικοί λόγοι (ΚΥΑ 68019/2015) λόγω 7ετίας

Άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους λόγω 7ετίας – 2 χρόνια Δικαιολογητικά (5) 4 φωτογραφίες με προδιαγραφές διαβατηρίου Αντίγραφο διαβατηρίου (ακόμα και αν έχει λήξει) Ηλεκτρονικό παράβολο για 2 χρόνια 300 € Ηλεκτρονικό παράβολο κάρτας αυτοτελούς εγγράφου 16 € Θεώρηση (visa) ή άδεια (σφραγίδα) εισόδου στη χώρα, η οποία έχει χορηγηθεί τουλάχιστον τρία έτη πριν την υποβολή της αίτησης Ή Έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται επταετής […]

Read More Leave comment

Επί Μακρόν Διαμένοντος Ευρωπαϊκή – 5 Χρόνια

Επί Μακρόν Διαμένοντος Ευρωπαϊκή – 5 Χρόνια

Επί μακρόν διαμένοντος ευρωπαϊκή – 5 χρόνια Δικαιολογητικά (8) 4 φωτογραφίες με προδιαγραφές διαβατηρίου Φωτοτυπία των διαβατηρίων των τελευταίων 5 ετών, όλες οι σελίδες (από τις οποίες να φαίνεται ότι δεν έχει λείψει από τη χώρα για περισσότερο από 10 μήνες τα τελευταία 5 χρόνια και όχι παραπάνω από 3 μήνες συνεχόμενους) Ηλεκτρονικό παράβολο επί μακρόν διαμένοντος 400€ Ηλεκτρονικό παράβολο κάρτας αυτοτελούς εγγράφου 16 € […]

Read More Leave comment

Μέλος Οικογένειας Υπηκόου Τρίτης Χώρας

Μέλος Οικογένειας Υπηκόου Τρίτης Χώρας

Άδεια διαμονής για μέλος οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας- Αρχική χορήγηση 2 χρόνια (δεν παρέχεται πρόσβαση στην αγορά εργασίας) Δικαιολογητικά (8) 4 φωτογραφίες με προδιαγραφές διαβατηρίου Φωτοτυπία διαβατήριο (1η σελ. + τελευταία άδεια) Ηλεκτρονικό παράβολο για 2 χρόνια 300€ Ηλεκτρονικό παράβολο κάρτας αυτοτελούς εγγράφου 16 € Αίτηση εγγραφής στο δημόσιο φορέα ασφάλισης Πρόσφατο πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης αλλοδαπών αρχών, επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο από το Υπ. Εξωτερικών Εκκαθαριστικό […]

Read More Leave comment

Οικογενειακή Επανένωση

Οικογενειακή Επανένωση

Χορήγηση οικογενειακής επανένωσης με γέννηση τέκνου στην Ελλάδα – (2 χρόνια) Δικαιολογητικά (9) 4 φωτογραφίες με προδιαγραφές διαβατηρίου Φωτοτυπία διαβατηρίου (1η σελίδα) Ηλεκτρονικό παράβολο 150€ ή 300€ ανάλογα με την άδεια του συντηρούντος Ηλεκτρονικό παράβολο κάρτας αυτοτελούς εγγράφου 16 € Αντίγραφο άδειας διαμονής συντηρούντος (τουλάχιστον 2 ετών σε ισχύ) Ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου στην Ελλάδα (μέχρι 9/7/2015 έναρξη ισχύος Ν. 4332/201) Ασφαλιστική ικανότητα όμοια του συντηρούντος […]

Read More Leave comment

Άδεια Διαμονής Εξαρτημένης Εργασίας

Άδεια Διαμονής Εξαρτημένης Εργασίας

Άδεια διαμονής εξαρτημένης εργασίας – Αρχική χορήγηση 2 χρόνια Δικαιολογητικά (7) 4 φωτογραφίες με προδιαγραφές διαβατηρίου Φωτοτυπία διαβατήριο (1η σελ. + τελευταία άδεια) Ηλεκτρονικό παράβολο για 2 χρόνια 300€ Ηλεκτρονικό παράβολο κάρτας αυτοτελούς εγγράφου 16 € Βεβαίωση απογραφής Α.Μ.Α ή βιβλιάριο υγείας δημοσίου φορέα σε ισχύ (σε κάθε περίπτωση να έχετε μαζί σας ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΜΑ) Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας Μισθωτήριο κατοικίας εκτυπωμένο από το taxisnet Ανανέωση […]

Read More Leave comment

Εξαιρετικοί Λόγοι

Εξαιρετικοί Λόγοι

Άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους (κάτοχοι ενός οριστικού τίτλου διαμονής κατά την τελευταία δεκαετία πριν την υποβολή της αίτησης) – 2 χρόνια Δικαιολογητικά (8) 4 φωτογραφίες με προδιαγραφές διαβατηρίου Φωτοτυπία διαβατηρίου (1η σελίδα) Φωτοτυπία άδειας διαμονής, η οποία έχει λήξει κατά την τελευταία δεκαετία πριν την υποβολή της αίτησης Ηλεκτρονικό παράβολο για 2 χρόνια 300€ Ηλεκτρονικό παράβολο κάρτας αυτοτελούς εγγράφου 16 € Ατομικό ή οικογενειακό […]

Read More Leave comment

Άδεια Διαμονής Δεκαετούς Διάρκειας

Άδεια Διαμονής Δεκαετούς Διάρκειας

Άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας Δικαιολογητικά (7) 4 φωτογραφίες με προδιαγραφές διαβατηρίου Φωτοτυπία το διαβατήριο (1η σελ. + τελευταία άδεια) Ηλεκτρονικό παράβολο για 10 χρόνια 900€ Ηλεκτρονικό παράβολο κάρτας αυτοτελούς εγγράφου 16 € Ασφαλιστική ικανότητα εκτυπωμένη από το site του ΙΚΑ, χρησιμοποιώντας το ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΜΑ σας (www.ika.gr) και φωτοτυπία το βιβλιάριο υγείας Αποδεικτικό εκκαθαριστικού εφορίας Φωτοαντίγραφα προηγούμενων αδειών διαμονής που να αποδεικνύεται δεκαετής νόμιμη διαμονή […]

Read More Leave comment