Διεκδίκηση Δικαιωμάτων

Διεκδίκηση Δικαιωμάτων

Το Generation 2.0 RED, από όταν λειτουργούσε ως μια άτυπη ακόμη ομάδα, είχε ως πρωταρχικό στόχο τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. Ξεκινώντας από καμπάνιες για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη δεύτερη γενιά, διοργάνωσε ημερίδες ενημέρωσης σε όλη την Ελλάδα και άσκησε συνεχόμενη πίεση που οδήγησε επιτυχώς στην ψήφιση του νόμου 4332/2015, το δικαίωμα στην ελληνική ιθαγένεια. Μέσω της δράσης διαμεσολάβησης στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, […]

Read More

Νομική Συμβουλευτική & Πολιτισμική Διαμεσολάβηση

Νομική Συμβουλευτική & Πολιτισμική Διαμεσολάβηση

Με εμπειρία ετών στην πολιτισμική διαμεσολάβηση και ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματα, τα χαρτιά, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τη διαμονή μεταναστών, προσφύγων και νέων μεταναστευτικής καταγωγής, το Generation 2.0 RED παρέχει καθημερινά υπηρεσίες Νομικής Συμβουλευτικής & Πολιτισμικής Διαμεσολάβησης. Μέσω της πολύτιμης δράσης του στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, το g2red έχει αποδείξει έμπρακτα την εξειδικευμένη γνώση του στις άδειες διαμονής, τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις για την απόκτηση ιθαγένειας […]

Read More

Εργασιακή Συμβουλευτική

Εργασιακή Συμβουλευτική

Το Generation 2.0 RED παρέχει καθημερινά υπηρεσίες Εργασιακής Συμβουλευτικής σε νέους δεύτερης γενιάς, μετανάστες και πρόσφυγες. Η Συμβουλευτική περιλαμβάνει παροχή εξατομικευμένης εργασιακής συμβουλευτικής, κατά την οποία δίνεται έμφαση στα μοναδικά χαρακτηριστικά, τις δυνατότητες, τις ανησυχίες και φιλοδοξίες κάθε ατόμου. Η σύνταξη ή βελτίωση του βιογραφικού σημειώματος, οι τεχνικές αναζήτησης εργασίας και οι συμβουλές για τη συνέντευξη με πιθανούς εργοδότες είναι συνήθη ζητήματα των συνεδριών, ενώ παρέχεται […]

Read More

Μη Τυπική Εκπαίδευση

Μη Τυπική Εκπαίδευση

Το Generation 2.0 RED, με το πρόγραμμα REDucation, διατηρεί τμήμα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, οι οποίοι χρησιμοποιούν μοντέρνες πρακτικές για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε ενδιαφερόμενους όλων των ηλικιών. Παράλληλα, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη δυσκολία που υπάρχει όσον αφορά τη διαχείριση του υλικού που παρέχεται για τη συνέντευξη πολιτογράφησης, οι εκπαιδευτικοί μας ανέπτυξαν ένα σύστημα μελέτης που παρέχει κατάλληλη προετοιμασία για αυτούς που επιθυμούν να κάνουν αίτηση […]

Read More